References

Reading primers and catechisms (in chronological order)

*

= Digital version available online, via ProQuest Early European Books

**

= Digital version available online, via The Royal Danish Library (KB), see <https://​soeg​.kb​.dk​/discovery​/search​?vid​=45KBDK​_KGL:KGL​&lang​=en​&mode​=advanced> (28 February 2022).

Anon.
1591[ABC] [Low German], Copenhagen: Weingardt [Vingaard]. * Google Scholar
Luther, Martin
1633Catechismus minor D. M. Luth. Pro pueris. Den liden (eller mindre) Catechismus D. Mart. Luth. For Børn. Copenhagen: Sartor. * Google Scholar
Anon.
1634[ABC] [Latin], Copenhagen: Sartor. * Google Scholar
1649[ABC] [Danish], Copenhagen: Martzan. * Google Scholar
1661[ABC] [German], Slesvig: n. p. * Google Scholar
Hjøring, Jens Jensøn.
1661En Synderlig Ny ABCEET. At stafve oc læse ret og læt med/ paa Danske […]. Copenhagen: Eichhorn.Google Scholar
Harder, Thomas
1680Eenfoldigste Catechismi Spørsmaal for de danske fremmede, danske unge Folck oc Tiund […] i Hollender-Meenighed til Tieniste oc Hielp. Copenhagen: M. Jørgensen‘s widow. * Google Scholar
Anon.
1705ABC [German]. Copenhagen: Eichhorn. ** Google Scholar
1731ABC [Danish]. Copenhagen: Lynov. ** Google Scholar
Harder, Georg
[1685] 1734 De kleene Catechissmus Lutheri mit eenfoldigen Fragen M. Georgii Harderi vör de kleene Jögendt der Hollender-Gemeine up Amack. Copenhagen: Höpfner. ** Google Scholar
Anon.
1748[ABC] [Danish]. Copenhagen: Glasing.Google Scholar
1764[ABC] [Danish]. Copenhagen: Borup.Google Scholar
Wold, Erich Röring.
1770Creool A B Buk voor die Deen Missioon na Westindien. n. p. ** Google Scholar
Kingo, J. C.
1770Kreool A, B, buk. St. Croix: Thibou. ** Google Scholar
Anon.
1778A,B,C, ou Instruction des Chretiens. Copenhagen: Steinmann.Google Scholar
1786A. B. C. des Chretiens au quel on a joint quelques prieres et une courte explication du Simbole, du decaloque, & de l'oraison dominicale a l'usage de l'ecole Reformée. Fredericia: L’Imprimerie priviligiée.Google Scholar
Rasmussen, Thomas
1787ABC. Copenhagen: Höcke. ** Google Scholar
Hallager, Morten
1791Forsøg til en Læse-Øvelse-Bog. Copenhagen: Popp.Google Scholar
1795Forsøg til en Læse-Øvelse-Bog. [second Edition]. Copenhagen: Popp. ** Google Scholar
Rasmussen, Thomas
1798ABC og Læsebog. Copenhagen: Thiele. ** Google Scholar
Anon. c.
1797–1806[ABC] [Danish]. Copenhagen: Thiele, s.a. ** Google Scholar
Werfel, Johan
1803Nyeste Billed-ABC og Læsebog for Børn. [after C.F. Funke]. Copenhagen: Soldin. ** Google Scholar
Boeck, Christian Carl
1804Læsebog til Nytte og Fornøielse for Børn som begynde at læse. Copenhagen: Schubothe.Google Scholar
Bergsøe, Johan Frederik
. [after] 1804Billed-Bog til Moerskab og Underholdning for Børn der begynde at læse. 3. Edition. Copenhagen: Brummer s.a.Google Scholar
Just, Anton Frantz
1806Billed-ABC med Stave- og Læseøvelser. Viborg: Just.Google Scholar
Falck, J. C.
1841Bibelsk Billed-ABC. Copenhagen: Qvist.Google Scholar
Thornum, Niels Jensen Kristiansen
1842ABC. Stave- og Læsebog for Smaabørn. Haderslev: Seneberg 1842.Google Scholar
Anon.
1846[ABC]. Odense: Milo / Thomsen.Google Scholar

Secondary sources

Aller, Edith
2009Børns bibelhistorier: sprogbrug, historie og funktion. Frederiksberg: Aros.Google Scholar
Appel, Charlotte
2001Læsning og bogmarked i 1600-tallets Danmark. København: Museum Tusculanum. 2 Volumes [with Summary in English, 899–950].Google Scholar
2017Opdragelse og undervisning i hjem, skole og kirke. In Reformationen. 1500-tallets kulturrevolution. Vol. 2, O. Høiris & P. Ingesman (eds), 249–264. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. DOI logoGoogle Scholar
Appel, Charlotte & Coninck-Smith, Ning de
(eds) 2013–2015Dansk skolehistorie. Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år. 5 Volumes. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.Google Scholar
Appel, Charlotte & Fink-Jensen, Morten
(eds) 2011Religious Reading in the Lutheran North. Studies in Early Modern Scandinavian Book Culture. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.Google Scholar
Baden Staffensen, Karoline
2018Rochows mange børnevenner – en undersøgelse af de danske Rochow-versioners tilblivelse, udformning og udbredelse. Uddannelseshistorie 2018: 99–118.Google Scholar
Bakker, Peter & Bøegh, Kristoffer Friis
2021Kolonierne. In Dansk Sproghistorie. Vol. 5, Ebba Hjort et al. (eds), 121–134. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.Google Scholar
Bang, Anton Christian
1893–1899Dokumenter og studier vedrørende den lutherske katekismus’ historie i Nordens kirker. 2 Volumes. Christiania [Oslo]: W.C. Fabritius & Sønner.Google Scholar
Bruun, Christian
(ed) 1899–1921Bibliotheca Danica. Photographic reprint with supplements by Erik Dal 1961–1963 5 Volumes.Google Scholar
Clausen, Julius
1896Bidrag til ABC-Litteraturens Historie i Danmark. Bogvennen 1: 17–28.Google Scholar
Dahl, Gina
2011Book Collections of Clerics in Norway, 1650–1750. Leiden: Brill.Google Scholar
Grinder-Hansen, Keld
2009The schools of Tranquebar: An educational field of cultural encounters and conflicts. Review of Development and Change, XIV: 61–86. DOI logoGoogle Scholar
Holm, Bo Kristian & Koefoed, Nina J.
(eds) 2018Lutheran Theology and the Shaping of Society: The Danish Monarchy as Example. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. DOI logoGoogle Scholar
Jeyaraj, Daniel
1996Inkulturation in Tranquebar. Der Beitrag der frühen dänisch-halleschen Mission zum Werden einer indisch-einheimischen (1706–1730). Erlangen: Verl. der Ev.-Luth. Mission.Google Scholar
Johansen, Julie Fryd, Larsen, Jesper Eckhardt & Skovgaard-Petersen, Vagn
(eds) 2008Skoler i palmernes skygge. Odense: Syddansk Universitetsforlag.Google Scholar
Larsen, Joakim
[1884–1916]. 1984Bidrag til den danske skoles historie. 4 Volumes. København: Unge Pædagoger.Google Scholar
Markussen, Ingrid
1988Visdommens lænker. Studier i enevældens skolereformer fra Reventlow til skolelov. Odense: Landbohistorisk Selskab.Google Scholar
1995Til skaberens ære, statens tjeneste og vor egen nytte. Pietistiske og kameralistiske ideer bag fremvæksten af en offentlig skole i landdistrikterne i 1700-tallet. Odense: Odense Universitetsforlag.Google Scholar
Müller, Poul
1948Gamle danske ABCer og Læsebøger. Bogvennen Ny Rk. 3: 12–40.Google Scholar
Reeh, Niels
2006Religion and the State of Denmark – State Religious Politics in the Elementary School System from 1721 to 1975: an Alternative Approach to Secularization. København: Københavns Universitet.Google Scholar
2009Ideas and State-Subjectivity in History: the introduction of the equestrian schools in 1720 and the confirmation in 1736. Ideas in History 4(3): 83–110.Google Scholar
Skovgaard-Petersen, Vagn
(ed) 1970Skolebøger i 200 år. København: Gyldendal.Google Scholar
Van Rossem, Cefas
2022Die Creol Taal. Bibliography VI Dutch Creole [online bibliography]. [URL] (28 February 2022).
Venkatachalapathy, A. R.
2009Written on leaves in the Malabarian manner – Print and the cultural encounter in eighteenth century Tranquebar. Review of Development and Change, XIV: 131–146. DOI logoGoogle Scholar