Part of
Urban Matters: Current approaches in variationist sociolinguistics
Edited by Arne Ziegler, Stefanie Edler and Georg Oberdorfer
[Studies in Language Variation 27] 2021
► pp. 179202
References (54)
Andersson, Lars-Gunnar
1994Göteborgska. Inte alltid så enkelt. In Ulla-Britt Kotsinas and John Helgander (eds.), Dialektkontakt, språkkontakt och språkförändring i Norden. Föredrag från ett forskarsymposium (Meddelanden från Institutionen för Nordiska Språk vid Stockholms Universitet 40), 280–290. Stockholm: Institutionen för nordiska språk.Google Scholar
2006Hur göteborgskan växte fram. In Kjell Nelson, Anders Larsson and Lars O. Lööf (eds.), Göteborg förr och nu (Göteborgs hembygdsförbunds skriftserie 31), 5–16. Göteborg: Rundqvists.Google Scholar
2019Göteborgsgrammatik. Stockholm: Morfem.Google Scholar
Auer, Peter
1999From codeswitching via language mixing to fused lects. Toward a dynamic typology of bilingual speech. International Journal of Bilingualism 3(4). 309–332. DOI logoGoogle Scholar
2005Europe’s sociolinguistic unity, or: A typology of European dialect/standard constellations. In Nicole Delbecque, Johan van der Auwera and Dirk Geeraerts (eds.), Perspectives on variation. Sociolinguistic, historical, comparative (TiLSM163), 7–42. Berlin/New York, NY: de Gruyter Mouton. DOI logoGoogle Scholar
Auer, Peter, Frans Hinskens and Paul Kerswill
(eds.) 2005Dialect change. Convergence and divergence in European languages. Cambridge et al.: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Baumeister, Roy F. and Mark R. Leary
1995The need to belong. Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin 117(3). 497–529. DOI logoGoogle Scholar
Björseth, Bertil
1958Göteborgsspråket (Skrifter Utgivna av Nämnden för Svensk Språkvård 19/Svenskt Riksspråk i Regionala Skiftningar 2). Stockholm: Svenska bokförlaget.Google Scholar
Björsten, Sven and Olle Engstrand
1999Swedish “damped” /i/ and /y/. Experimental and typological observations. In John J. Ohala et al. (eds.), Proceedings of the 14th international congress of phonetic sciences (ICPhS 14), San Francisco, August 1999, 1957–1960. Berkeley, CA: University of California.Google Scholar
Bruce, Gösta
2010Vår fonetiska geografi. Om svenskans accenter, melodi och uttal. Lund: Studentlitteratur.Google Scholar
Campbell-Kibler, Kathryn
2012The Implicit Association Test and sociolinguistic meaning. Lingua 122(7). 753–763. DOI logoGoogle Scholar
Chambers, Jack K. and Peter Trudgill
1998Dialectology, 2nd edn. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Eckert, Penelope
2000Linguistic variation as social practice: the linguistic construction of identity in Belten High (Language in society 27). Malden, MA/Oxford: Blackwell.Google Scholar
2008Variation and the indexical field. Journal of Sociolinguistics 12(4). 453–476. DOI logoGoogle Scholar
Elert, Claes-Christian
1989Allmän och svensk fonetik, 6th rev. edn. Stockholm: Norstedts.Google Scholar
Engstrand, Olle et al.
1998Hur udda är Viby-i? Experimentella och typologiska observationer. Folkmålsstudier 39. 83–95.Google Scholar
Fagerlind, Karl A.
1922–1923Göteborgsmålet, särskilt med hänsyn till vulgärspråket. Unpublished manuscript. Institute for Language and Folklore, acc. 1587.Google Scholar
Greenwald, Anthony G., Debbie E. McGhee and Jordan L. K. Schwartz
1998Measuring individual differences in implicit cognition. The Implicit Association Test. Journal of Personality and Social Psychology 74(6). 1464–1480. DOI logoGoogle Scholar
Greenwald, Anthony G., Brian A. Nosek and Mahzarin R. Banaji
2003Understanding and using the Implicit Association Test: I. An improved scoring algorithm. Journal of Personality and Social Psychology 85(2). 197–216. DOI logoGoogle Scholar
Gregersen, Frans and Tore Kristiansen
2015Indledning. Sprogforandring i virkelig tid. In Frans Gregersen and Tore Kristiansen (eds.), Hvad ved vi nu – om danske talesprog?, 9–45. København: Sprogforandringscentret.Google Scholar
Grönberg, Anna Gunnarsdotter
2004Ungdomar och dialekt i Alingsås (Nordistica Gothoburgensia 27). Doctoral thesis. Göteborg: Göteborgs universitet.Google Scholar
Gross, Johan
2018Mapping vowels. Variation and change in the speech of Gothenburg adolescents. Doctoral thesis. Göteborg: Göteborgs universitet.Google Scholar
Johnstone, Barbara
2009Pittsburghese shirts. Commodification and the enregisterment of an urban dialect. American Speech 84(2). 157–175. DOI logoGoogle Scholar
2013Speaking Pittsburghese. The story of a dialect. Oxford/New York, NY: Oxford University Press. DOI logoGoogle Scholar
Johnstone, Barbara, Jennifer Andrus and Andrew E. Danielson
2006Mobility, indexicality, and the enregisterment of “Pittsburghese”. Journal of English Linguistics 34(2). 77–104. DOI logoGoogle Scholar
Johnstone, Barbara and Scott F. Kiesling
2008Indexicality and experience. Exploring the meanings of /aw/-monophthongization. in Pittsburgh. Journal of Sociolinguistics 12(1). 5–33. DOI logoGoogle Scholar
Kerswill, Paul
2002Koineization and accommodation. In Jack K. Chambers, Peter Trudgill and Natalie Schilling-Estes (eds.), The handbook of language variation and change 129, 669–702. Malden, MA/Oxford: John Wiley & Sons.Google Scholar
Kotsinas, Ulla-Britt
1994Ungdomsspråk (Ord och stil 25). Uppsala: Hallgren och Fallgren.Google Scholar
Kristiansen, Tore and Nikolas Coupland
(eds.) 2011Standard languages and language standards in a changing Europe (Standard Language Ideology in Contemporary Europe 1). Oslo: Novus Press.Google Scholar
Kristiansen, Tore and Stefan Grondelaers
(eds.) 2013Language (de)standardisation in late modern Europe. Experimental studies (Standard Language Ideology in Contemporary Europe 2). Oslo: Novus Press.Google Scholar
Kvillerud, Reinert
1999Bohuslänska: språkprov med kommentar (Skrifter utgivna av Språk- och folkminnesinstitutet, Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg 5). Göteborg: Språk- och folkminnesinstitutet.Google Scholar
Labov, William
1963The social motivation of a sound change. Word 19(3). 273–309. DOI logoGoogle Scholar
1972Sociolinguistic patterns (Conduct and Communication 4). Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.Google Scholar
Leinonen, Therese
2010An acoustic analysis of vowel pronunciation in Swedish dialects (Groningen Dissertations in Linguistics 83). Doctoral thesis. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.Google Scholar
Lindström, Anna
2003Språklig variation och social praktik. Om en stiliserad dialektimitation i ett svenskt vardagssamtal. In Bengt Nordberg et al. (eds.), Grammatik och samtal. Studier till minne av Mats Eriksson (Skrifter Utgivna av Institutionen för Nordiska Språk vid Uppsala Universitet 63), 113–124. Uppsala: Uppsala Universitet.Google Scholar
Nilsson, Jenny
2017Something old, something new. Some processes for dialect change in Sweden. Nordic Journal of Linguistics 40(3). 351–371. DOI logoGoogle Scholar
Nilsson, Jenny, Therese Leinonen and Lena Wenner
2019Tracking change in social meaning. The indexicality of damped /i/ in rural Sweden. In Juan A. Villena Ponsoda et al. (eds.), Language variation. European perspectives VII. Selected papers from the ninth international conference on language variation in Europe (ICLaVE 9), Malaga, June 2017 (Studies in Language Variation 22), 146–157. Amsterdam/Philadelphia, PA: Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Nilsson, Jenny and Susanne Nylund Skog
2019Dialekter, platser och identiteter. Språk- och kulturvetenskapliga förklaringar till språklig förändring och stabilitet i Torsby och Edsbyn. Språk och Stil 29. 203–232. DOI logoGoogle Scholar
Nilsson, Jenny and Lena Wenner
2017The unruly dialect variant [a]. The case of the opening of (ɛ) in the traditional Torsby dialect. In Isabelle Buchstaller and Beat Siebenhaar (eds.), Language variation. European perspectives VI. Selected papers from the eighth international conference on language variation in Europe (ICLaVE 8), Leipzig, May 2015 (Studies in Language Variation 19), 99–112. Amsterdam/Philadelphia, PA: Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Pedersen, Inge Lise
2005Processes of standardisation in Scandinavia. In Peter Auer, Frans Hinskens and Paul Kerswill (eds.), Dialect change. Convergence and divergence in European languages, 171–195. Cambridge et al.: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Peirce, Jon W.
2007PsychoPy. Psychophysics software in Python. Journal of Neuroscience Methods 162(1–2). 8–13. DOI logoGoogle Scholar
Pharao, Nicolai et al.
2014Indexical meanings of [s+] among Copenhagen youth. Social perception of a phonetic variant in different prosodic contexts. Language in Society 43(1). 1–31. DOI logoGoogle Scholar
Prins, Baukje
2006Narrative accounts of origins: A blind spot in the intersectional approach? European Journal of Women’s Studies 13(3). 277–290. DOI logoGoogle Scholar
Sandøy, Helge
(ed.) 2015Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk. Oslo: Novus forlag.Google Scholar
Schötz, Susanne, Johan Frid and Anders Löfqvist
2011Exotic vowels in Swedish. An articulographic and acoustic pilot study of /i:/. In Wai-Sum Lee and Eric Zee (eds.), Proceedings of the 17th international congress of phonetic sciences (ICPhSXVII), Hong Kong, August 2011, 1766–1769. Hong Kong: City University of Hong Kong.Google Scholar
Siegel, Jeff
1985Koines and koineization. Language in Society 14(3). 357–378. DOI logoGoogle Scholar
Silverstein, Michael
2003Indexical order and the dialectics of sociolinguistic life. Language and Communication 23. 193–229. DOI logoGoogle Scholar
Svahn, Margareta and Jenny Nilsson
2014Dialektutjämning i Västsverige. Göteborg: Institutet för språk och folkminnen. Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg.Google Scholar
Taylor, Stephanie
2012Narratives of identity and place. London/New York, NY: Routledge.Google Scholar
Trudgill, Peter
1986Dialects in contact (Language in Society 10). Oxford/New York, NY: Blackwell.Google Scholar
Wassink, Alicia B. and Judy Dyer
2004Language ideology and the transmission of phonological change. Changing indexicality in two situations of language contact. Journal of English Linguistics 32(1). 3–30. DOI logoGoogle Scholar
Wenner, Lena
2010När lögnare blir lugnare. En sociofonetisk studie av sammanfallet mellan kort ö och kort u i uppländskan (Skrifter Utgivna av Institutionen för Nordiska Språk vid Uppsala Universitet 80). Uppsala: Uppsala Universitet.Google Scholar
Westerberg, Fabienne E.
2016An auditory, acoustic, articulatory and sociophonetic study of Swedish Viby-i. Master thesis. Glasgow: University of Glasgow.Google Scholar
Woolard, Kathryn A.
2008Why dat now? Linguistic-anthropological contributions to the explanation of sociolinguistic icons and change. Journal of Sociolinguistics 12(4). 432–452. DOI logoGoogle Scholar