Translated articles

Polish | Polski

  • Tłumaczenie ustne relay : Złożoność tłumaczenia pośredniego w czasie rzeczywistym
    Franz Pöchhacker | TARGET 34:3 (2022) pp. 489–511
    Tłumaczenie przez Alicja Dolińska pod nadzorem Magdalena Perdek