Part of
Visual Metaphors
Edited by Réka Benczes and Veronika Szelid
[Benjamins Current Topics 124] 2022
► pp. 117146
References
Balassa, I., & Ortutay, Gy
(1979) Magyar néprajz [Hungarian folklore]. Budapest: Corvina Könyvkiadó.Google Scholar
Baranyiné Kóczy, J.
(2018) Nature, metaphor, culture: Cultural conceptualizations in Hungarian folksongs. Singapore: Springer Nature. DOI logoGoogle Scholar
Barcelona, A.
(1995) Metaphorical models of romantic love in Romeo and Juliet. Journal of Pragmatics, 24, 667–688. DOI logoGoogle Scholar
Dobszay, L., & Szendrei, J.
(1988) A Magyar Népdaltípusok Katalógusa – stílusok szerint rendszerezve [Catalogue of Hungarian folk song types – arranged according to styles]. Budapest: MTA Zenetudományi Intézet.Google Scholar
Domokos, P. P.
(1941) A moldvai magyarság [Moldavian Hungarians]. Third, extended edition. Kolozsvár: Gloria-nyomda.Google Scholar
Domokos, P. P., & Rajeczky, B.
(1956) Csángó népzene I. [Csángó folk music I]. Budapest: Editio Musica.Google Scholar
Duma-István, A.
(2005) Csángó mitológia [Csángó mythology]. Kézdivásárhely: Havas Kiadó.Google Scholar
Erdélyi, Zs
(1961) Adatok a magyar népköltészet színszimbolikájához [Data for the colour symbolism of Hungarian folk poetry]. Ethnographia, 2, 173–199.Google Scholar
(1976) Hegyet hágék, lőtőt lépék: Archaikus népi imádságok [Archaic folk prayers]. Budapest: Magvető Kiadó.Google Scholar
Forceville, Ch
(2016) Pictorial and multimodal metaphor. In N.-M. Klug & H. Stöckl (Eds.), Handbuch Sprache im multimodalen Kontext [The language in multimodal contexts handbook] (pp. 241–260). Berlin: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Forceville, Ch., & Urios-Aparisi, E.
(2009) Introduction. In Ch. Forceville & E. Urios-Aparisi (Eds.), Multimodal metaphor 11 (pp. 3–17). Berlin: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Győrffy, I., & Viski, K.
(1934) A magyarság tárgyi néprajza 2 [The material ethnography of Hungarians 2]. Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda.Google Scholar
Hofer, T., & Fél, E.
(1994) Magyar népművészet [Hungarian folk art]. Budapest: Corvina.Google Scholar
Hoppál, M.
(1978) Bevezetés: A szerelmi ajándékok jelképrendszere [The symbolism of gifts of love]. In M. Hoppál & K. Vass, Mosósulykok és díszítményeik (pp. 9–23). Budapest: MTA Kutató Csoport, Néprajzi Múzeum.Google Scholar
Hoppál, M., Jankovics, M., Nagy, A., & Szemadám, Gy
(1990/ 1994/ 1995/ 2004) Jelképtár [Store of symbols]. Budapest: Helikon.Google Scholar
Kallós, Z.
(1973) Balladák könyve [Book of ballads]. Budapest: Magyar Helikon.Google Scholar
King James Bible Online
Source: [URL]. Last accessed: 28 August 2019.
Kocsi, M., & Csomor, L.
(1982) Festett bútorok a Székelyföldön [Painted furniture in Székely Land]. Budapest: Népművelési Propaganda Iroda.Google Scholar
Kövecses, Z.
(1988) The Language of love: The semantics of passion in conversational English. Lewisburg: Bucknell University Press.Google Scholar
(2000) Metaphor and emotion: Language, culture, and body in human feeling. New York: Cambridge University Press.Google Scholar
(2002/ 2010) Metaphor: A practical introduction. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Lakoff, G.
(1993) The contemporary theory of metaphor. In: A. Ortony (Ed.), Metaphor and thought. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Lakoff, G., & Johnson, M.
(1980) Metaphors we live by. Chicago: The University of Chicago Press.Google Scholar
Lükő, G.
(1942) A magyar lélek formái [Forms of Hungarian spirit]. Budapest: Exodus.Google Scholar
(1977) Orvostörténeti tanulmányok [Studies on medical history]. Budapest: Népművelési Propaganda Iroda.Google Scholar
Martínez, Oncins J. L.
(2006) Notes on the metaphorical basis of sexual language in Early Modern English. In J. G. V. González, M. M. Vázquez & P. R. Vaz (Eds.), The historical linguistics – cognitive linguistics interface (pp. 205–224). Universidad de Huelva.Google Scholar
Musolff, A.
(2006) Metaphor scenarios in public discourse. Metaphor and Symbol, 21, 23–38. DOI logoGoogle Scholar
Ortutay, Gy
(1975) A magyar népdal [The Hungarian folksong]. In Gy. Ortutay & I. Katona (Eds.), Magyar népdalok I–II. [Hungarian folksongs I-II] (pp. 7–69). Budapest: Szépirodalmi Kiadó.Google Scholar
Seres, A., & Szabó, Cs
(1991) Csángómagyar daloskönyv [Book of Csángó-Hungarian songs]. Budapest: Héttorony Könyvkiadó.Google Scholar
Szelid, V.
(2007) Szerelem és erkölcs a moldvai déli csángó nyelvhasználatban [Love and morality in Moldavian Southern Csángó language use]. ELTE BTK: Doctoral dissertation.Google Scholar
(2019) On the multimodality of folklore. In A. Benedek & K. Nyíri (Eds.), Image and metaphor in the new century (pp. 41–52). Budapest: Hungarian Academy of Sciences & Budapest University of Technology and Economics.Google Scholar
Szentimrei, J.
(1981) Szőttesek, varrások, hímzések [Weaves, seams, embroideries]. K. Kós, J. Szentimrei & J. Nagy (Eds.), Moldvai csángó népművészet [Moldavian Csángó folk art] (pp. 177–359). Bukarest: Kriterion.Google Scholar
Tánczos, V.
(2007) Szimbolikus formák a folklórban [Symbolic forms in folklore]. Budapest: Kairosz Kiadó.Google Scholar
(2010) Gyimesi archaikus népi imádságok és ráolvasások [Archaic folk prayers and incantations of Gyimes]. Source: [URL]. Last accessed: 6 September 2019.
Cited by

Cited by 1 other publications

Abdulaal, Mohammad Awad Al-Dawoody, Naglaa Fathy Mohammad Atia Abuslema, Amal Zakaria Mahmoud Hal, Asma’ Abdelhaleem Amer & Waheed M. A. Altohami
2023. A multimodal investigation of EFL upper-intermediate learners’ conceptual metaphors of language learning with some psychological implications. Humanities and Social Sciences Communications 10:1 DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 18 may 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.