Part of
Tradition, Tension and Translation in Turkey
Edited by Şehnaz Tahir Gürçağlar, Saliha Paker and John Milton
[Benjamins Translation Library 118] 2015
► pp. 165180
References
Adıvar, Halide Edib
1936Sinekli Bakkal. Istanbul: Ahmet Halit Kitabevi.Google Scholar
1970Sinekli Bakkal, simplified (sadeleştiren) by Baha Dürder. Istanbul: Atlas Kitabevi.Google Scholar
2003Sinekli Bakkal, prepared/edited for publication (yayına hazırlayan) by Mehmet Kalpaklı, and S. Yeşim Kalpaklı. Istanbul: Özgür Yayınları.Google Scholar
Akalın, Şükrü Halûk, et al.
eds. 2008Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu. Ankara: TDK.Google Scholar
Apaydın, Mustafa
1997 “Edebi Metne Yazarı Tarafından Yapılan Müdahaleler ve Irazca’nın Dirliği’ne Bu Açıdan Bir Bakış”. Türkoloji Araştırmaları 1997: 41–67.Google Scholar
Atay, Oğuz
1978 “Demiryolu Öykücüleri: Bir Düş.” Türk Dili 37 (316): 53–60.Google Scholar
1998 [1987] “Demiryolu Hikâyecileri: Bir Rüya.” In Korkuyu Beklerken, 185–196. Istanbul: İletişim. (The English translation, 2013. “Railway Storytellers ----- A Dream.” Translated by İdil Aydoğan and Amy Spangler. In Aeolian Visions/Versions. Modern Classics and New Writing from Turkey, ed. by Mel Kenne, Saliha Paker, and Amy Spangler, 151–160. Horsham, UK: Milet Publishing.)Google Scholar
Berk, Özlem
2004Translation and Westernization in Turkey: from the 1840s to the 1980s. Istanbul: Ege.Google Scholar
Berk Albachten, Özlem
2013 “Intralingual Translation as ‘Modernization’ of the Language: The Turkish Case.” Perspectives: Studies in Translatology 22 (2): 257–271. DOI logoGoogle Scholar
2014 “Intralingual Translation: Discussions within Translation Studies and the Case of Turkey.” In A Companion to Translation Studies, edited by Sandra Bermann, and Catherine Porter, 573–585. Oxford: Wiley-Blackwell. DOI logoGoogle Scholar
Demircioğlu, Cemal
2009 “Translating Europe: The Case of Ahmed Midhat as an Ottoman Agent of Translation.” In Agents of Translation, edited by John Milton, and Paul Bandia, 131–159. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
2005From Discourse to Practice: Rethinking “Translation” (Terceme) and Related Practices of Text Production in the Late Ottoman Literary Tradition. Unpublished PhD Dissertation, Boğaziçi University, Istanbul.
Doğan, Enfel
2011 “Diliçi Çeviri ve Mehmed Rauf’un Eylül Romanında Yaptığı Diliçi Çevirisi Üzerine”. Türkbilig 21:1–21.Google Scholar
Dündar, Leyla Burcu
2006 “Teneke’nin Uğradığı Metamorfoz ve Editörlük Kurumu.” Varlık 1189: 34–40.Google Scholar
Ecevit, Yıldız
2007 [2005] “Ben Buradayım…Oğuz Atay’ın Biyografik ve Kurmaca Dünyası. Istanbul: İletişim.Google Scholar
Filiz, Kadir
. “Türk Edebiyatında Metin Darbeleri.” Aksiyon 681, December 24 2007, accessed June 19, 2009. [URL].Google Scholar
Gürpınar, Hüseyin Rahmi
1910Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç. Istanbul: Mihran Matbaası.Google Scholar
1958Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, (simplified/sadeleştirilmiş). Istanbul: Hilmi Kitabevi.Google Scholar
1976Kuyruklu Yıldız Altında Bir Evlenme (simplified/sadeleştirilmiş). Istanbul: Atlas Yayınları.Google Scholar
1995Kuyruklu Yıldız Altında Bir Evlenme, in present-day Turkish (günümüz Türkçesi ile) by Kemal Bek. Istanbul: Özgür Yayınları.Google Scholar
2012Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Melek Sanmıştım Şeytanı (simplified/sadeleştirilmiş). Istanbul: Everest Yayınları.Google Scholar
Heyd, Uriel
1954Language Reform in Turkey. Jerusalem: Israel Oriental Society.Google Scholar
Jakobson, Roman
2000/1959 “On Linguistic Aspects of Translation.” In The Translation Studies Reader, edited by Lawrence Venuti, 113–118. London & New York: Routledge.Google Scholar
Korkmaz, Zeynep
ed. 1992Atatürk ve Türk Dili: Belgeler. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.Google Scholar
Lewis, Bernard
1961The Emergence of Modern Turkey. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Lewis, Geoffrey
1999The Turkish Language Reform: A Catastrophic Success. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Önertoy, Olcay
1999 [1995]Halit Ziya Uşaklıgil Romancılığı ve Romanımızdaki Yeri. Ankara: Kültür Bakanlığı.Google Scholar
Paker, Saliha
2002 “Translation as Terceme and Nazire. Culture-bound Concepts and their Implications for a Conceptual Framework for Research on Ottoman Translation History.” In Crosscultural Transgressions. Research Models in Translation Studies II. Historical and Ideological Issues, edited by Theo Hermans, 120–143. Manchester, UK & Northampton, MA: St. Jerome.Google Scholar
Parla, Jale
2008 “The Wounded Tongue: Turkey’s Language Reform and the Canonicity of the Novel.” PMLA 123 (1): 27–40. DOI logoGoogle Scholar
Shafak, Elif
2006 “Women Writers, Islam, and the Ghost of Zulaikha.” In Writing Turkey: Explorations in Turkish History, Politics and Cultural Identity, ed. by Gerald MacLean, 153–156. London: Middlesex University Press.Google Scholar
Shaw, Stanford J., and Ezel Kural Shaw
1977History of the Ottoman Empire and Modern Turkey: Volume II: Reform, Revolution, and Republic: The Rise of Modern Turkey, 1808–1975. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Susam-Sarajeva, Şebnem
Şafak, Elif
2005 “Dilbilgisel Temizlik.” NPQ Türkiye 7 (3): 28–31.Google Scholar
T.C. Başbakanlık
Türkiye İstatistik Kurumu. Statistics: Literacy & Education, accessed June 19, 2009. [URL].
T.C. Devlet İstatistik Enstitüsü
1973Milli Eğitimde 50 Yıl: 1923–1973. Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü.Google Scholar
T.C. Maarif Vekilliği
1933Birinci Türk Dili Kurultayı: Tezler, Müzakere Zabıtları. Istanbul: Devlet Matbaası.Google Scholar
Toury, Gideon
1985 “A Rationale for Descriptive Translation Studies.” In The Manipulation of Literature: Studies in Literary Translation, ed. by Theo Hermans, 16–41. London: Croom Helm.Google Scholar
1995Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Turan, Tevfik
2006 “Edebiyat Eleştirisi Olarak Dil Eleştirisi.” In Türkiye’de Dil Tartışmaları, edited by Astrid Menz, and Christoph Schroeder, 73–82. Istanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.Google Scholar
Turkish Statistical Institute
. Address Based Population Registration System Results 2013 Ankara: Turkish Statistical Institute.Google Scholar
Uşaklıgil, Halid Ziya
1897Mai ve Siyah. Istanbul: Ahmet İhsan ve Şürekâsı, Alem Matbaası.Google Scholar
1938Mai ve Siyah, simplified (sadeleştiren) by Halid Ziya Uşaklıgil. Istanbul: Hilmi.Google Scholar
1977Mai ve Siyah, simplified (yalınlaştıran) by Nevzat Kızılcan. Istanbul: İnkılâp ve Aka.Google Scholar
1980Mai ve Siyah, simplified (sadeleştiren) by H. Fethi Gözler. Istanbul: İnkılâp ve Aka.Google Scholar
1997Mai ve Siyah, edited (düzenleyen) and prepared for the new edition (yeni basıma hazırlayan) by Şemsettin Kutlu. Istanbul: İnkılâp Kitabevi.Google Scholar
2002Mai ve Siyah, prepared for publication (yayına hazırlayan) by Enfel Doğan. Istanbul: Özgür Yayınları.Google Scholar
Yabancı Kelimelere Karşılıklar
2002 Ankara: TDK.Google Scholar
Ünaydın, Ruşen Eşref
1943Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin Kuruluşundan İlk Kurultaya Kadar Hatıralar. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.Google Scholar
Cited by

Cited by 13 other publications

AVCI SOLMAZ, Safiye Gül
2020. “Görünmez”i “görünür” yapmak: bir uzman olarak diliçi çevirmen. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi :Ö7  pp. 702 ff. DOI logo
Demirkol Ertürk, Şule
2019. Retranslating and Repackaging a Literary Masterpiece from a Peripheral Language: The Functions of Paratexts in Recontextualizing Literary Translations. In Studies from a Retranslation Culture [New Frontiers in Translation Studies, ],  pp. 137 ff. DOI logo
Elgül, Ceyda
2019. Up to Date as Long as Retranslated: Thomas More’s Utopia in Turkish. In Studies from a Retranslation Culture [New Frontiers in Translation Studies, ],  pp. 117 ff. DOI logo
ESEN, Esin
2020. THE EXTRALINGUISTIC FACTORS ON THE INTRALINGUAL TRANSLATIONS OF ‘PERSON REFERENT ELLIPSIS’ IN CLASSICAL JAPANESE. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19:75  pp. 1148 ff. DOI logo
Jaf, Ashti Afasyaw, Sema Koç Kayhan & Shah Nazir
2021. Machine-Based Transliterate of Ottoman to Latin-Based Script. Scientific Programming 2021  pp. 1 ff. DOI logo
KALEM BAKKAL, Aslı
2020. INTRA as a tool for comprehensibility. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi :Ö8  pp. 964 ff. DOI logo
Karas, Hilla
2016. Intralingual intertemporal translation as a relevant category in translation studies. Target. International Journal of Translation Studies 28:3  pp. 445 ff. DOI logo
Karas, Hilla & Hava Bat-Zeev Shyldkrot
2021. Intralingual Diachronic Translation and Transfer: The Case of Old French. Romance Studies 39:4  pp. 189 ff. DOI logo
Katiboğlu, Monica
2024. Translating Ottoman Turkish into Turkish: linguistic hospitality as a politics of intralingual translation. Translation Studies 17:1  pp. 104 ff. DOI logo
Konar, A. Handan
2019. Elucidating or (Un)breaking the Chain? Intralingual Translations and Retranslations of Şeyh Galib’s Hüsn ü Aşk. In Studies from a Retranslation Culture [New Frontiers in Translation Studies, ],  pp. 27 ff. DOI logo
Koçak Kurmel, Deniz
2019. (Re)translations of the European Convention on Human Rights in Turkish. In Studies from a Retranslation Culture [New Frontiers in Translation Studies, ],  pp. 61 ff. DOI logo
ÇEKÇİ, Selim Ozan
2023. Efsuncu Baba Romanı Işığında Türkiye'de Diliçi Çeviri. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi :34  pp. 44 ff. DOI logo
Алексеева , Ольга Андреевна
2021. К проблеме заимствованных слов в языке турецких СМИ: политико-идеологический и хронологический аспекты (2000 и 2019—2020 гг.). ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ :№03/2  pp. 102 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 20 april 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.