Part of
Tradition, Tension and Translation in Turkey
Edited by Şehnaz Tahir Gürçağlar, Saliha Paker and John Milton
[Benjamins Translation Library 118] 2015
► pp. 181198
References
Ahmad, Feroz
2008 “Politics and Political Parties in Republican Turkey.” In The Cambridge History of Turkey, Volume 4, Turkey in the Modern World, edited by Reşat Kasaba, 226–265. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Akyüz, Yahya
2004Türk Eğitim Tarihi M.Ö. 1000-M.S. 2004 [History of Turkish Education: 
BC 1000–AD 2004]. Ankara: PegemA Yayıncılık, 9. Baskı.Google Scholar
Alper, Fahrettin
1947 “Sayın İhsan Sungu’nun Aziz Hâtıraları” [Precious Memories of Mr. İhsan Sungu]. İlk Öğretim. 25 (227): 2947.Google Scholar
Bal, Hüseyin
1991John Dewey’in Eğitim Felsefesi [John Dewey’s Philosophy of Education]. Istanbul: Kor.Google Scholar
Balaban, Mustafa Rahmi
. Filozoflarla Birer Saat: Muhtasar Felsefe Tarihi. Istanbul: Gayret Kitabevi 1947.Google Scholar
Binbaşıoğlu, Cavit
2005Türk Eğitim Düşünce Tarihi [History of Turkish Educational Thought]. Ankara: Anı.Google Scholar
1999Cumhuriyet Dönemi Eğitim Bilimleri Tarihi [History of Educational Sciences in the Republican Era]. Ankara: Öğretmen H.H. Tekışık Eğitim Araştırma-Geliştirme Merkezi.Google Scholar
Boydston, Jo A
ed. 1988Essays on Politics and Society 1923–1924: The Middle Works of John Dewey, 1899–1924. Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press.Google Scholar
Cohen, Carl
1983 “Introduction.” In John Dewey. The Middle Works 1899–1924, edited by Jo Anne Boydston, ix–xxvi. Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press.Google Scholar
Dewey, John
1916Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education. New York: The Macmillan Company.Google Scholar
1924a “The New Angora.” In Essays on Politics and Society 1923–1924: The Middle Works of John Dewey, 1899–1924. Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press (1988)Google Scholar
1924b “Foreign Schools in Turkey.” In Essays on Politics and Society 1923–1924: The Middle Works of John Dewey, 1899–1924. Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press (1988)Google Scholar
1924c “Secularizing a Theocracy: Young Turkey and the Caliphate.” In Essays on Politics and Society 1923–1924: The Middle Works of John Dewey, 1899–1924. Carbondale and Edwardsville: Southern Illinois University Press (1988)Google Scholar
1925 “Türk Maarifi Hakkında Rapor” [A Report on Turkish Education]. Maarif Vekaleti Mecmuası 1&2. [No translator’s name given.]Google Scholar
1930Mektep ve Cemiyet [Turkish translation of School and Society]. Translated by B. Avni. Istanbul: Devlet Matbaası.Google Scholar
1938Yarının Mektepleri [Turkish translation of Schools of Tomorrow]. Translated by Prof. S. Celal Antel. Istanbul: Kanaat Kitabevi.Google Scholar
1939 “Türk Maarifi Hakkında Rapor” [A Report on Turkish Education, published by Ministry of Education at State Publishing House]. Maarif Vekaleti. [No translator’s name given.]Google Scholar
1955Liberté et culture. Translated by Pierre Messiaen. Paris: Aubier.Google Scholar
1962Özgürlük ve Kültür [Freedom and Culture]. Translated by Vedat Günyol. Istanbul: Çan Yayınları.Google Scholar
1966Tecrübe ve Eğitim [Experience and Education]. Translated by Fatma Varış and Fatma Başaran. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.Google Scholar
1987Özgürlük ve Kültür [Freedom and Culture 1939] Translated by Vedat Günyol. Istanbul: Remzi Kitabevi.Google Scholar
1996Demokrasi ve Eğitim [Democracy and Education]. Translated by Prof. Tahsin Yılmaz. Izmir: Ege Üniversitesi.Google Scholar
2005Demokrasi ve Egitim. Translated by Tufan Göbekçin. Ankara: Yeryüzü Yayınevi.Google Scholar
Ergün, Mustafa
1990 “Türk Eğitiminin Batılaşmasını Belirleyen Dinamikler” [The Dynamics Defining the Westernization of Turkish Education]. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 17: 453–457.Google Scholar
Kayaoğlu, Taceddin
1998Türkiye’de Tercüme Müesseseleri. Istanbul: Kitabevi.Google Scholar
Malmkjaer, Kirsten
2005Linguistics and the Language of Translation. Edinburgh: Edinburgh University Press.Google Scholar
Öztürk, Cemil
2007Atatürk Devrinde Öğretmen Yetiştirme Politikası. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.Google Scholar
Saito, Naoko
2003 “Education for Global Understanding; Learning from Dewey’s Visit to Japan.” Teachers College Record 109 (9): 1758–1773. DOI logoGoogle Scholar
Sakaoğlu, Necdet
1999 “Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütü.” In 75 Yılda Eğitim, edited by Fatma Gök. Istanbul: Tarih Vakfı Yayınları.Google Scholar
Small, Albion W
1897 “Some Demands of Sociology upon Pedagogy,American Journal of Sociology, 2: 839–851. [URL], Accessed December 1, 2014. DOI logoGoogle Scholar
Tahir Gürçağlar, Şehnaz
2008The Politics and Poetics of Translation in Turkey, 1923–1960. Amsterdam/New York: Rodopi.Google Scholar
Varış, Fatma, and Ülker Akkutay
1996Milli Eğitimde Yabancı Uzman Raporları [Reports on Turkish National Education by Foreign Experts]. Ankara: Avni Akyol Ümit Kültür ve Eğitim Vakfı Yayınları.Google Scholar
Wirth, Arthur G
1967 “Deweyan Tradition Revisited: Any Relevance for Our Time?Teachers College Record 69 (3): 263–269.Google Scholar
Wolf-Gazo, Ernest
1996 “John Dewey in Turkey: An Educational Mission.” Journal of American Studies of Turkey 3: 15–42.Google Scholar