Part of
Tradition, Tension and Translation in Turkey
Edited by Şehnaz Tahir Gürçağlar, Saliha Paker and John Milton
[Benjamins Translation Library 118] 2015
► pp. 199218
References
Bardakçı, Murat
2005Osmanlı’da Seks. 3. Baskı. Istanbul: İnkılap Kitabevi.Google Scholar
Bauer, Heike
2009English Literary Sexology: Translations of Inversion 1860–1930. Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan. DOI logoGoogle Scholar
Ben-Ari, Nitsa
2006Suppression of the Erotic in Modern Hebrew Literature. Ottawa: University of Ottawa Press.Google Scholar
Bisch, Louis E
1945Your Nerves: How to Release Emotional Tensions. New York: Wifred Funk Inc.Google Scholar
1956Kadınlar Niçin İhanet Ederler? Translated by Selim Yetkili. Istanbul: Hadise Yayınevi.Google Scholar
Brownlie, Siobhan
2007 “Examining Self-Censorship: Zola’s Nana in English Translation.” In Modes of Censorship and Translation, edited by Francesca Billiani, 205–234. Manchester: St. Jerome.Google Scholar
Chavernac, Laurent
195310 Derste Cinsiyet. Translated by A. Kahraman. Istanbul: Çağlayan.Google Scholar
Crozier, Ivan
2006 “Sexuality.” In A Companion to Nineteenth-Century Europe: 1789–1914, edited by Stefan Berger, 382–297. Malden, Oxford: Blackwell Publishing.Google Scholar
Davaz, Aslı et al.
2006Kadın Konulu Kitaplar Bibliyografyası 1729–2002. Istanbul: İletişim Yayınları / Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Yayını.Google Scholar
Durakbaşa, Ayşe
2002Halide Edib: Türk Modernleşmesi ve Feminizm. Istanbul: İletişim Yayınları.Google Scholar
Erduran, Refik
2005İblisler, Azizler, Kadınlar. Istanbul: Dünya Kitapları.Google Scholar
Even-Zohar, Itamar
1994 “Culture Planning and the Market.” Retrieved 23 April 2009 from [URL].
1997 “Culture Planning and Cultural Resistance in the Making and Maintaining Entities.” International Workshop, Duke University, May 6–11, 1997.
2002 “The Making of Culture Repertoire and the Role of Transfer.” In Translations: (re)shaping of literature and culture, edited by Saliha Paker, 166–174. Istanbul: Boğaziçi University Press.Google Scholar
2005 “Culture Planning.” Retrieved 4 June 2009 from [URL].
Genette, Gérard
1997Paratexts: Thresholds of Interpretation. Translated by Jane E. Lewin. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Göle, Nilüfer
2001Modern Mahrem. Medeniyet ve Örtünme. Istanbul: Metis Yayınları.Google Scholar
Işıklar Koçak, Müge
2007Problematizing Translated Popular Texts on Women’s Sexuality: A New Perspective on the Modernization Project in Turkey from 1931 to 1959. Unpublished Ph.D. Dissertation, Boğaziçi University. [URL]
Kadıoğlu, Ayşe
1998 “Cinselliğin İnkârı: Büyük Toplumsal Projelerin Nesnesi Olarak Türk Kadınları.” In 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, edited by Ayşe B. Hacımirzaoğlu, 89–100. Istanbul: Türk Tarih Vakfı Yayınları.Google Scholar
Kandiyoti, Deniz
1995 “Ataerkil Örüntüler: Türk Toplumunda Erkek Egemenliğinin Çözümlenmesine Yönelik Notlar.” In Kadın Bakış Açısından Kadınlar, edited by Şirin Tekeli, 367–382. Istanbul: İletişim Yayınları.Google Scholar
Kuru, Selim
2007 “Sex in the Text: Deli Birader’s Dâfi’ü’l-gumûm ve Râfi’ü’l-humûm and the Ottoman Literary Canon.” Middle Eastern Literatures. 10 (2): 157–174. DOI logoGoogle Scholar
McMauldin, Fred
1956Her Nişanlı Genç Kız Neler Bilmelidir? Yarın Evleneceksin. Translated by Selim Yetkili. Istanbul: Hadise Yayınevi. (İnsan Hayatı Serisi 5).Google Scholar
Marisa Querlin
1974Erkeksiz Kadınlar. Translated by Başak Kitabevi Tercüme Bürosu. Istanbul: Başak Yayınevi.Google Scholar
Santaemilia, José
2005 “The Translation of Sex/The Sex of Translation.” In Gender, Sex and Translation, edited by José Santaemilia, 117–136. Manchester: St. Jerome.Google Scholar
Schick, İrvin Cemil
2011a “Osmanlı ve Türk Erotik Edebiyatında Toplumsal Cinsiyetin ve Cinselliğin Temsili.” In Bedeni, Toplumu, Kainatı Yeniden Yazmak: İslâm, Cinsiyet ve Kültür Üzerine. Edited and translated by Pelin Tünaydın, 185–213. Istanbul: İletişim Yayınları.Google Scholar
2011b “Print Capitalism and Women’s Sexual Agency in the Late Ottoman Empire.” Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East 31 (1): 196–216. DOI logoGoogle Scholar
Sirman, Nükhet
1988 “Turkish Feminism: A Short History.” [URL] Accessed 19 March 2014.
Sohár, Anikó
1999The Cultural Transfer of Science Fiction and Fantasy in Hungary 1989–1995. Frankfurt am Main: Peter Lang Gmbh.Google Scholar
Şehsuvaroğlu, Bedi N
1967 “Osmanlı Padişahları ve Bahnâmeler.” In VI. Türk Tarih Kongresi. Ankara 20–26 Ekim 1961, 423–428. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.Google Scholar
Tahir Gürçağlar, Şehnaz
2008aThe Politics and Poetics of Translation in Turkey, 1923–1960. Amsterdam and NY: Rodopi.Google Scholar
2008b “Sherlock Holmes in the Interculture: Pseudotranslation and Anonymity in Turkish Literature.” In Beyond Descriptive Translation Studies: Investigations in Homage to Gideon Toury, edited by Anthony Pym, Miriam Shlesinger, and Daniel Simeoni, 133–151. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
2010 “Scouting the Borders of Translation: Pseudotranslation, Concealed Translation and Authorship in Twentieth Century Turkey.” Translation Studies 3(2): 172–187. DOI logoGoogle Scholar
2014 “Pseudotranslation on the Margin of Fact and Fiction.” In A Companion to Translation Studies, edited by Sandra Berman and Catherine Porter, 516–527. West Sussex, UK: Wiley Blackwell. DOI logoGoogle Scholar
Tekeli, Şirin
1983 “Kadın.” In Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi Vol. 1: 1190–1204. Istanbul: İletişim.Google Scholar
Toprak, Zafer
1987 “Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Müstehcen Avam Edebiyatı.” Tarih ve Toplum 38: 25–28.Google Scholar
Toury, Gideon
1995a “The Notion of ‘Assumed Translation’ – An Invitation to a New Discussion.” In Letterlijkheid, Woordelijheid/Literality, Verbality, edited by Henri Bloemen, Eri Hertog, and Winibert Segers, 135–147. Antwerpen/Harmelen: Fantom.Google Scholar
1995bDescriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam: John Benjamins Publishing. DOI logoGoogle Scholar
Türkiye Bibliyografyası 1928–1938
1939 2 Volumes. Ankara: Maarif Vekilliği Basımevi.Google Scholar
Türkiye Bibliyografyası 1939–1948
1950 2 Volumes. Ankara: Maarif Vekilliği Basımevi.Google Scholar
Türkiye Bibliyografyası 1949
1949 Istanbul: Milli Eğitim Basımevi.Google Scholar
Türkiye Bibliyografyası 1950
1950 Istanbul: Milli Eğitim Basımevi.Google Scholar
Türkiye Bibliyografyası 1951
1951 Istanbul: Milli Eğitim Basımevi.Google Scholar
Türkiye Bibliyografyası 1952
1952 Istanbul: Milli Eğitim Basımevi.Google Scholar
Türkiye Bibliyografyası 1953
1953 Istanbul: Milli Eğitim Basımevi.Google Scholar
Türkiye Bibliyografyası 1954
1960 Ankara: Bereket Basımevi.Google Scholar
Türkiye Bibliyografyası 1955
1956 2 Volumes. Istanbul: Maarif Basımevi.Google Scholar
Türkiye Bibliyografyası 1956
1956 4 Volumes. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.Google Scholar
Türkiye Bibliyografyası 1957
1957 4 Volumes. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.Google Scholar
Türkiye Bibliyografyası 1958
1958 4 Volumes. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.Google Scholar
Türkiye Bibliyografyası 1959
1959 4 Volumes. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.Google Scholar
Türkiye Bibliyografyası 1960
1960 4 Volumes. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.Google Scholar
Türkoğlu, Ömer
2005Binbir Buse: 1923–24 İstanbul’undan Erotik Bir Dergi. Istanbul: Kitap Yayınevi.Google Scholar
Urban, Rudolf von
1949Sex Perfection and Marital Happiness. New York: The Dial Press.Google Scholar
1950Aşk Sanatı. Translated by Muzaffer Aşkın. Istanbul: Seksoloji Yayınları.Google Scholar
Uzel, İlker
2005Evlilik Armağanı. Ankara: Kebikeç Yayınları.Google Scholar
Üyepazarcı, Erol
2008Korkmayınız Mister Sherlock Holmes: Türkiye’de Polisiye Romanın 125 Yıllık Öyküsü 1881–2006. 2 Volumes. Istanbul: Oğlak.Google Scholar
von Flotow, Luise
2010 “Gender in Translation.” In Handbook of Translation Studies, edited by Yves Gambier and Luc van Doorslaer, 129–133. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
2009 “Gender and Sexuality.” In Routledge Encyclopedia of Translation Studies, edited by Mona Baker and Gabriela Saldanha, 122–126. London and NY: Routledge.Google Scholar
Waters, Chris
2006 “Sexology.” In Palgrave Advances in the Modern History of Sexuality, edited by Matt Houlbrook and Harry G. Cocks, 41–63. New York: Palgrave Macmillan.Google Scholar
Ze’evi, Dror
2005 “Hiding Sexuality: The Disappearance of Sexual Discourse in the Late Ottoman Middle East.” Social Analysis 49 (2): 34–53. DOI logoGoogle Scholar
Cited by

Cited by 1 other publications

Lubin, Joan & Jeanne Vaccaro
2021. After Sexology. Social Text 39:3  pp. 1 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 21 may 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.