Part of
Key Cultural Texts in Translation
Edited by Kirsten Malmkjær, Adriana Şerban and Fransiska Louwagie
[Benjamins Translation Library 140] 2018
► pp. 257274
References
Aho, Tuomo and Mänttäri, Pia
2007 “Tietokirjallisuuden suomennokset 1800-luvulla”. In Suomennoskirjallisuuden historia I. Ed. by Hannu Kalevi Riikonen, Urpo Kovala, Pekka Kujamäki and Outi Paloposki, 306–317. Helsinki: SKS.Google Scholar
Baker, Mona
2006Translation and Conflict. A Narrative Account. New York: Routledge.Google Scholar
Berman, Antoine
1992The Experience of the Foreign. Culture and Translation in Romantic Germany. Translated by S. Heyvaert. Albany: SUNY Press.Google Scholar
Downes, Olin
1945Sibelius. Helsinki: Otava.Google Scholar
Ekman, Karl
1935Jean Sibelius: Taiteilijan elämä ja persoonallisuus [orig.Jean Sibelius: En konstnärs liv och personlighet]. Translated by Karl Ekman. Helsinki: Otava.Google Scholar
1956Jean sibelius ja hänen elämäntyönsä [orig. Jean Sibelius och hans verk] 4th revised and enlarged Ed. Translated by Karl Ekman. Helsinki: Otava.Google Scholar
Even-Zohar, Itamar
1990 “The Position of Translated Literature within the Literary Polysystem”. Poetics Today, 11(1), 45–51. DOI logoGoogle Scholar
Furuhjelm, Erik
1916Jean Sibelius: hänen sävelrunoutensa ja piirteitä hänen elämästään [orig. Jean Sibelius: hans tondiktning och drag ur hans liv]. Translated by Leevi Madetoja. Porvoo: Holger Schildt Förlag.Google Scholar
Goss, Glenda Dawn
1998Jean Sibelius. A Guide to Research. New York and London: Garland Publishing Inc.Google Scholar
Göhler, Georg
1926 ”Jean Sibeliuksen varhaisimmat orkesterisävellykset” [orig. ”Orchesterkompositionen von Jean Sibelius”]. Translator unknown. Kalevalaseuran vuosikirja, 6, 13–26.Google Scholar
Gray, Cecil
1945Sibeliuksen sinfoniat [orig. Sibelius – The Symphonies]. Translated by Jussi Jalas. Helsinki: Kustannustalo.
Grönstrand, Heidi
2011 ”Eeva suomeksi ja Eva ruotsiksi: Kirjailija-kääntäjä Kersti Bergroth kielikiistojen sovittelijana”. In Både och, sekä että: Om flerspråkighet =monikielisyydestä Ed. by Heidi Grönstrand & Kristina Malmio, 81–100. Helsingfors/Helsinki: Schildts.Google Scholar
Haapanen, Toivo
1918 ”Uusin Sibelius-Tutkielma Ja Kysymys Sibeliuksen Musiikin Suomalaisuudesta”. Säveletär, 1(9), 109–114Google Scholar
Harding, Sue-Ann
Hemming, Aarre
1958Luettelo Jean Sibeliusta ja hänen teoksiaan käsittelevästä kirjallisuudesta. Helsinki: Sibelius Society.Google Scholar
Jalas, Jussi
1981Elämäni teemat. Helsinki: Tammi.Google Scholar
Johnson, Harold E.
1960Jean Sibelius. Translated by Yrjö Kivimies. Helsinki: Otava.Google Scholar
Kurkela, Vesa
2010 ”Kansallismielisyys Suomen musiikin historiankirjoituksessaMusiikki, 40(3–4), 24–42.Google Scholar
Mäkelä, Tomi
2007Sibelius, me ja muut. Hämeenlinna: Karisto.Google Scholar
Pym, Anthony
1998Method in translation history. Manchester: St. Jerome.Google Scholar
Rethinking “Finnish” Music History
Accessed 20 October 2015. [URL].
Riikonen, H. K.
2007 ”Tutkimuskohteena suomennosten historia”. In Suomennoskirjallisuuden historia 1, edited by H. K. Riikonen, Urpo Kovala, Pekka Kujamäki and Outi Paloposki. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden SeuraGoogle Scholar
Salmenhaara, Erkki
1996Suomen musiikin historia 2. Kansallisromantiikan valtavirta. Porvoo: WSOYGoogle Scholar
Sevänen, Erkki
1994Vapauden rajat: Kirjallisuuden tuotannon ja välityksen yhteiskunnallinen sääntely suomessa vuosina 1918–1939. Helsinki: SKS.Google Scholar
Similä, Martti
1945Sibeliana. Helsinki: WSOY.Google Scholar
Tarasti, Eero
1999 ”Jean Sibelius as an icon of the Finns and others: An essay in post-colonial analysis”. In Snow, Forest, Silence. The Finnish Tradition of Semiotics Ed. by Eero Tarasti, 221–246. Bloomington: Indiana University Press.Google Scholar
von Törne, Bengt
1945Sibelius: lähikuvia ja keskusteluja [orig. Sibelius: A Close-Up]. Translated by Margareta Jalas. Helsinki: Otava.Google Scholar
Virrankoski, Pentti
2009Suomen historia 1 & 2. 2nd revised edition. Helsinki: SKS.Google Scholar