Part of
Literary Translator Studies
Edited by Klaus Kaindl, Waltraud Kolb and Daniela Schlager
[Benjamins Translation Library 156] 2021
► pp. 183198
References

Prefaces

[5]Adamczyk-Garbowska, Monika
1986Od tłumacza. In Fredzia Phi-Phi, Alan Alexander Milne, 5–7. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.Google Scholar
[6]
1990Od tłumaczki. In Zakątek Fredzi Phi-Phi, Alan Alexander Milne, 5–6. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.Google Scholar
[8]Brzózka, Aleksander
2010Przedmowa. In Piotruś Pan czyli Chłopiec, który nie chciał dorosnąć, James Matthew Barrie, 5–11. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.Google Scholar
[9]Płaza, Maciej
2014Posłowie. Mistyczna sielanka Kennetha Grahame’a. In O czym szumią wierzby, Kenneth Grahame, 248–356. Czerwonak: Wydawnictwo Vesper.Google Scholar
[1]Słomczyński, Maciej
1972Od tłumacza. In Przygody Alicji w Krainie Czarów, Lewis Carroll, 1. Warszawa: Czytelnik.Google Scholar
[2]Stiller, Robert
1986Wielebny w Krainie Czarów. In Alicja w Krainie Czarów, Lewis Carroll, 5–19. Warszawa: Alfa.Google Scholar
[3]Tabakowska, Elżbieta
2012Słowo-po-słowie od tłumacza. In Alicja w Krainie Czarów, Lewis Carroll, 115–117. Kraków: Bona.Google Scholar
[4]Wasowski, Grzegorz
2015Zakończenie. In Perypetie Alicji na Czarytorium, Lewis Carroll, 159–173. Warszawa: Wydawnictwo Wasowscy.Google Scholar
[7]Wieczorkiewicz, Aleksandra
2018Mapa i mały domek przekładu. Posłowie tłumaczki. In Piotruś Pan w Ogrodach Kensingtońskich, James Matthew Barrie, 96–103. Poznań: Media Rodzina.Google Scholar

Interviews

[15]Frenkiel, Monika
2017Umówiłem się z wydawcami, że będę tłumaczył w duchu Ireny Tuwim – wywiad z Michałem Rusinkiem, autorem przekładu “Nowych przygód Kubusia Puchatka”. Booklips. Available at: [URL] (last accessed 5 July 2019).
[10]Kęczkowska, Beata
2003Rozmowa z Agnieszką Kuc, tłumaczką “Ani z Zielonego Wzgórza”. Gazeta Wyborcza. Available at: [URL] (last accessed 5 July 2019).
[17]Kurasz, Włodzimierz
2006Skłonność do nadwagi. Gazeta Krakowska 179. August 2.Google Scholar
[16]Marzec, Bartosz
2006Z cylindrem do Nibylandii. Rzeczpospolita 182. August 5–6.Google Scholar
[12]Milewski, Bernadeta
2013Wywiad [z Pawłem Beręsewiczem]. Kierunek Avonlea. Available at: [URL] (last accessed 15 May 2019).
[11][pap]
2010Ukazał się nowy przekład “Alicji w Krainie Czarów”. Książki WP. Available at: [URL] (last accessed 5 July 2019).
[13]Reszka, Paweł P.
2015Awantura o płeć Kubusia. Dlaczego Puchatek został Fredzią Phi-Phi?, Gazeta Wyborcza. Available at: [URL] (last accessed 5 July 2019).
[14]Ryczkowska, Anna
2017Alicja w krainie czarów – ponadczasowa powieść, która rośnie wraz z czytelnikiem. Radio dla Ciebie. Available at: [URL] (last accessed 5 July 2019).

Secondary literature

Bilodeau, Isabelle
2012Discursive visibility: Quantifying the practice of translator commentary in contemporary Japanese publishing. In Emerging Research in Translation Studies: Selected Papers of the CETRA Research Summer School 2012, Gabriel González Núñez, Yasmine Khaled and Tanya Voinova (eds). Antwerp: CETRA, University of Leuven.Google Scholar
Borkowski, Igor
2011Współczesny prasowy wywiad dziennikarski: techniki prowadzenia, opracowanie, publikacja. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej 1: 56–79. DOI logoGoogle Scholar
Chesterman, Andrew
2009The name and nature of Translator Studies. Hermes 42: 13–22.Google Scholar
Dimitriu, Rodica
2009Translators’ prefaces as documentary sources for translation studies. Perspectives. Studies in Translation Theory and Practice 17 (3): 193–206. DOI logoGoogle Scholar
Fornalczyk, Anna
2012Translating Anthroponyms. Exemplified by Selected Works of English Children’s Literature in their Polish Versions. Frankfurt am Main: Peter Lang.Google Scholar
Gackowski Tomasz and Łączyński Marcin
2009Metody badania wizerunku w mediach. Warszawa: CeDeWu.Google Scholar
Genette, Gérard
1997Paratexts: Thresholds of Interpretation. Translator Jane E. Lewin. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Hunt, Peter
1991Criticism, theory and children’s literature. Cambridge, MA: Basil Blackwell.Google Scholar
Kita, Małgorzata
1998Wywiad prasowy: język, gatunek, interakcja. Katowice: Uniwersytet Śląski.Google Scholar
Lathey, Gillian
2006The translator revealed. Didacticism, cultural mediation and visions of the child reader in translators’ prefaces. In Children’s Literature in Translation: Challenges and Strategies, Jan van Coillie and Walter P. Verschueren (eds), 1–18. London/New York: Routledge.Google Scholar
Legeżyńska, Anna
1999Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
McRae, Ellen
2012The role of translators’ prefaces to contemporary literary translations into English: an empirical study. In Translation Peripheries. Paratextual Elements in Translation, Anna Gil Bardaji, Pilar Orero and Sara Rovira-Esteva (eds), 63–82. Bern: Peter Lang.Google Scholar
Norberg, Ulf
2012Literary translators’ comments on their translations in prefaces and afterwords: the case of contemporary Sweden. In Translation Peripheries. Paratextual Elements in Translation, Anna Gil Bardaji, Pilar Orero and Sara Rovira-Esteva (eds), 101–116, Bern: Peter Lang.Google Scholar
Oittinen, Riitta
1993I Am Me – I Am Other: On the Dialogics of Translating for Children. Tampere: University of Tampere.Google Scholar
Papadima, Maria
2011Głos tłumacza w peritekście jego przekładu: przedmowa, posłowie, przypisy i inne zwierzenia. Między oryginałem a przekładem 17: 13–32.Google Scholar
Pym, Anthony
1998Method in Translation History. Manchester: St. Jerome Publishing.Google Scholar
Sela-Sheffy, Rakefet
2008The Translators’ Personae: Marketing Translatorial Images as Pursuit of Capital. Meta 53 (3): 609–622. DOI logoGoogle Scholar
Tahir Gürçağlar, Şehnaz
2011Paratexts. In Handbook of Translation Studies, vol. 2, Yves Gambier and Luc van Doorslaer (eds), 113–116. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Cited by

Cited by 3 other publications

Freeth, Peter Jonathan
2023. Peripheral vision and challenging invisibilities. Translation in Society 2:2  pp. 213 ff. DOI logo
Minhui, Xu
2023. The pivotal role of translators’ research in literary translation. Babel. Revue internationale de la traduction / International Journal of Translation 69:2  pp. 266 ff. DOI logo
Valdeón, Roberto A.
2022. The voice(s) of Julio Gómez de la Serna in Oscar Wilde’s Obras completas . Translation and Interpreting Studies 17:2  pp. 220 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 28 april 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.