Part of
Subjects in Constructions – Canonical and Non-Canonical
Edited by Marja-Liisa Helasvuo and Tuomas Huumo
[Constructional Approaches to Language 16] 2015
► pp. 231251
References
Barlow, Michael & Kemmer, Suzanne
(Eds.) (2000) Usage-based models of language. Stanford: CSLI Publications.Google Scholar
Hakulinen, Auli, & Karlsson, Fred
(1979) Nykysuomen lauseoppia. Helsinki: Finnish Literature Society.Google Scholar
Hakulinen, Auli, Vilkuna, Maria, Korhonen, Riitta, Koivisto, Vesa, Heinonen, Tarja Riitta, & Alho, Irja
(2004) Iso suomen kielioppi. Helsinki: Finnish Literature Society.Google Scholar
Hakulinen, Lauri
(1979) Suomen kielen rakenne ja kehitys. Fourth, supplemented and corrected edition. Helsinki: Otava.Google Scholar
Häkkinen, Kaisa
(1993) Ongelmoita oppimia: Suomen agenttipartisiipin historiaa ja nykyisyyttä. Festschrift für Raija Bartens. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura. 129–148.Google Scholar
Huumo, Tuomas
(1995) Paikallissijan kieliopillistuminen datiivi-genetiivin funktioon: uralilaisen n-sijan ja itämerensuomalaisen adessiivin kehityksen vertailua. Sananjalka, 37, 55–79.Google Scholar
(2005) Subjectivity and the challenge of aspect marking: The riddle of the Finnish Quasi-resultative construction. Cognitive Linguistics, 16(1), 113–144. 
 DOI logoGoogle Scholar
Karlsson, Fred
(1999) Finnish: An essential grammar. London: Routledge.Google Scholar
Ikola, Osmo
(1959) Eräistä suomen syntaktisista siirtymistä. Sananjalka, 1, 39–60.Google Scholar
(1974) Lauseenvastikeoppia.Tietolipas 76. Helsinki: Finnish Literature Society.Google Scholar
Inaba, Nobufumi
(2000) Genetiivin ja partitiivin datiivinen käyttö vanhassa kirjasuomessa: sijanmerkinnän ja sijajärjestelmän suhteesta. Sananjalka, 42, 47–85.Google Scholar
Jaakola, Minna
(2004) Suomen genetiivi. Helsinki: Finnish Literature Society.Google Scholar
Jahnsson, A.W
(1871) Finska Språkets Satslära. För läroverkens behof. Helsingfors: Utgifvarens förlag.Google Scholar
Koivisto, Vesa
(2005) Monikasvoinen mA ja suomen agenttipartisiipin tausta. In Ilona Herlin & Lari Kotilainen (Eds.), Elävä kielioppi: suomen infiniittisten rakenteiden dynamiikkaa (pp. 146–172). Helsinki: Finnish Literature Society.Google Scholar
Korhonen, Mikko
(1991) Remarks on the structure and history of the Uralic case system. Journal de la Société Finno-Ougrienne, 83, 163–180.Google Scholar
Laitinen, Lea
(1992) Välttämättömyys ja persoona. Suomen murteiden nesessiivisten rakenteiden semantiikkaa ja kielioppia. Helsinki: Finnish Literature Society.Google Scholar
Laitinen, Lea, & Vilkuna, Maria
(1993) Case-marking in necessive constructions and split intransitivity. In Anders Holmberg & Urpo Nikanne (Eds.), Case and other functional categories in Finnish syntax (pp. 23–48). Berlin: Mouton de Gruyter.Google Scholar
Langacker, Ronald W
(1988) A Usage-Based Model. In Brygida Rudzka-Ostyn (Ed.), Topics in cognitive linguistics. Current issues in Linguistic Theory 50 (pp. 127–161). Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Leino, Jaakko
(2003) Antaa sen muuttua. Suomen kielen permissiivirakenne ja sen kehitys. Helsinki: Finnish Literature Society.Google Scholar
(2005a) Frames, profiles and constructions. Two collaborating CGs meet the Finnish permissive construction. In Jan-Ola Östman & Mirjam Fried (Eds.), Construction grammars. Cognitive grounding and theoretical extensions. Constructional approaches to language (Vol. 3, pp. 89–120). Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
(2005b) Passiivin infinitiivimuodot suomen murteissa. In Ilona Herlin & Lari Kotilainen (Eds.), Elävä kielioppi: suomen infiniittisten rakenteiden dynamiikkaa (pp. 231–257). Helsinki: Finnish Literature Society.Google Scholar
Leino, Pentti
(1986) Infinitiivin asema lauseessa. In Pentti Leino & Jyrki Kalliokoski (Eds.), Kieli 1 (pp. 103–165). Helsinki: University of Helsinki.Google Scholar
(2001) Henkilöviitteinen allatiivi. In Pentti Leino, Ilona Herlin, Suvi Honkanen, Lari Kotilainen, Jaakko Leino, & Maija Vilkkumaa (Eds.), Roolit ja rakenteet. Henkilöviitteinen allatiivi Biblian verbikonstruktioissa (pp. 456–513). Helsinki: Finnish Literature Society.Google Scholar
Penttilä, Aarni
(1957) Suomen kielioppi. Helsinki: WSOY.Google Scholar
Sands, Kristina, & Campbell, Lyle
(2001) Non-canonical subjects and objects in Finnish.In Alexandra Y. Aikhenvald, R.M.W. Dixon, & Masayuki Onishi (Eds.), Non-canonical marking of subjects and objects (pp. 251–305). Amsterdam: John Benjamins. DOI logo
Setälä, Emil Nestor
(1880) Suomen kielen lause-oppi. Oppikirjan koe. K. E. Holm, Helsinki.Google Scholar
Vilkuna, Maria
(1996) Suomen lauseopin perusteet. Helsinki: Finnish Literature Society.Google Scholar