Part of
Metaphor Identification in Multiple Languages: MIPVU around the world
Edited by Susan Nacey, Aletta G. Dorst, Tina Krennmayr and W. Gudrun Reijnierse
[Converging Evidence in Language and Communication Research 22] 2019
► pp. 183202
References
Badryzlova, Y., Isaeva, Y., Shekhtman, N., & Kerimov, R.
(2013) Annotating a Russian corpus of conceptual metaphor: A bottom-up approach. In Proceedings of the Workshop on Metaphor in NLP. Atlanta, GA 13 June 2013, 77–86. [URL]Google Scholar
Bralczyk, J., Sobol, E., Drabik, L., Kłosińska, A., Kubiak-Sokół, A., Stankiewicz, A. Szewczyk, M., & Wiśniakowska, L.
(2005) Słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [URL]Google Scholar
Cockiewicz, W.
(2011) Metaforyka Leśmiana. Analiza lingwistyczna. Kraków: Księgarnia Akademicka.Google Scholar
Comrie, B., & Corbett, G. G.
(1993) The Slavonic languages. London: Routledge.Google Scholar
Dobrzyńska, T.
(1994) Mówiąc przenośnie …: studia o metaforze. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.Google Scholar
Doroszewski, W.
(Ed.) (1958–1962) Słownik języka polskiego. Warszawa: Polska Akademia Nauk.Google Scholar
Dubisz, S.
(Ed.) (2003) Uniwersalny słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
Juszczyk, K., & Kamasa, V.
(2016) Ku metodzie identyfikacji wyrażeń metaforycznych dla polszczyzny na przykładzie rozmów o karierze zawodowej. Język a Komunikacja 37, 177–186.Google Scholar
Krippendorff, K.
(2004) Content analysis: An introduction to its methodology. New York, NY: Sage.Google Scholar
Landis, J. R., & Koch, G. G.
(1977) The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics 33(1), 159–174. DOI logoGoogle Scholar
Marhula, J., & Rosiński, M.
(2014) Identifying metaphor in spoken discourse: Insights from applying MIPVU to radio talk data. Studia Anglica Rasoviensia 11, 32–43.Google Scholar
Mickiewicz, A.
(1917) Pan Tadeusz. (G. R. Noyes, Trans.). London, Toronto: J.M. Dent & Sons.Google Scholar
Pragglejaz Group
(2007) MIP: A method for identifying metaphorically used words in discourse. Metaphor & Symbol 22(1), 1–39. DOI logoGoogle Scholar
Przybylska, R.
(2002) Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej. Kraków: Universitas.Google Scholar
Radden, G., & Matthis, E.
(2002) Why ‘similar to’, but ‘different from.’ In H. Cuyckens & G. Radden (Eds.), Perspectives on prepositions (pp.231–255). Berlin: Max Niemeyer Verlag. DOI logoGoogle Scholar
Rundell, M.
(Ed.) (2002) Macmillan English dictionary for advanced learners. Oxford: Macmillan.Google Scholar
Sadowska, I.
(2012) Polish: A comprehensive grammar. Abingdon, Oxon: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Steen, G. J.
(2007) Finding metaphor in grammar and usage. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Steen, G. J., Dorst, A. G., Herrmann, J. B., Kaal, A. A., Krennmayr, T., & Pasma, T.
Urbonaitė, J.
(2015) Metaphor identification procedure MIPVU: An attempt to apply it to Lithuanian. Taikomoji kalbotyra 7, 1–25. [URL]Google Scholar
Zawisławska, M.
(2011) Metafora w języku nauki: na przykładzie nauk przyrodniczych. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
Cited by

Cited by 6 other publications

Bajzát, Tímea Borbála & Simon Gábor
2024. A case study of comparative metaphor analysis in Finnish and Hungarian news texts. Journal of Uralic Linguistics 3:1  pp. 55 ff. DOI logo
Falck, Marlene Johansson & Lacey Okonski
2022. Procedure for Identifying Metaphorical Scenes (pims): A Cognitive Linguistics Approach to Bridge Theory and Practice. Cognitive Semantics 8:2  pp. 294 ff. DOI logo
Johansson Falck, Marlene & Lacey Okonski
2023. Procedure for Identifying Metaphorical Scenes (PIMS): The Case of Spatial and Abstract Relations. Metaphor and Symbol 38:1  pp. 1 ff. DOI logo
KALIN SALI, Mesout
2022. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders materyalindeki kavramsal metaforların tespitine yönelik bir çalışma. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi :31  pp. 77 ff. DOI logo
Kövecses, Zoltán, Réka Benczes, Anna Rommel & Veronika Szelid
2024. Universality versus variation in the conceptualization of anger: A question of methodology. Russian Journal of Linguistics 28:1  pp. 55 ff. DOI logo
Wawer, Aleksander, Małgorzata Marciniak & Agnieszka Mykowiecka
2022. Neural Nets in Detecting Word Level Metaphors in Polish. In Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics [Lecture Notes in Computer Science, 13212],  pp. 277 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 24 may 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.