Part of
Discourse and Perspective in Cognitive Linguistics
Edited by Wolf-Andreas Liebert, Gisela Redeker and Linda R. Waugh
[Current Issues in Linguistic Theory 151] 1997
► pp. 85
Cited by

Cited by 18 other publications

Baranyiné Kóczy, Judit
2015. Közösségi vagy személyes?. Jelentés és Nyelvhasználat 2:1  pp. 31 ff. DOI logo
Blackwell, Sarah E.
2016. Porque in Spanish Oral Narratives: Semantic Porque, (Meta)Pragmatic Porque or Both?. In Interdisciplinary Studies in Pragmatics, Culture and Society [Perspectives in Pragmatics, Philosophy & Psychology, 4],  pp. 615 ff. DOI logo
Bíró, Bernadett, Katalin Sipőcz & Sándor Szeverényi
2021. Proceedings of the 5th Mikola Conference [Proceedings of the 5th Mikola Conference, 54],  pp. 275 ff. DOI logo
Csontos, Nóra
2016. Az idézés mint újrakonstruálás. Jelentés és Nyelvhasználat 3:1  pp. 1 ff. DOI logo
Culpeper, Jonathan
2009. Reflections on a cognitive stylistic approach to characterisation. In Cognitive Poetics,  pp. 125 ff. DOI logo
Dalbergenova, Lyazzat, Аssem Duisenbina, Ainagul Ismagulova, Assel Akhmetova & Anel Turebekova
2019. EVIDENTIALITY IN ARGUMENTATIVE DISCOURSE. IJASOS- International E-journal of Advances in Social Sciences  pp. 852 ff. DOI logo
Dér, Csilla Ilona
2022. Háthogy esetleg netalántán azt gondolnátok rólam.... Jelentés és Nyelvhasználat 9:1  pp. 43 ff. DOI logo
Kiefer, Ferenc
2016. Indirect and Direct Reports in Hungarian. In Indirect Reports and Pragmatics [Perspectives in Pragmatics, Philosophy & Psychology, 5],  pp. 77 ff. DOI logo
Alistair Knott, Ted Sanders & Jon Oberlander
2002. Levels of Representation in Discourse Relations. cogl 12:3  pp. 197 ff. DOI logo
Kocsány, Piroska
2018. A közelre mutatóeznévmás anaforikus kifejtő szerkezetekben és a diszkurzív kontinuitás fokozatai. Jelentés és Nyelvhasználat 5:1  pp. 117 ff. DOI logo
Li, Ke & Wenyu Liu
2024. Delving into suggestion speech acts in Chinese authoritative academic discourse. Pragmatics. Quarterly Publication of the International Pragmatics Association (IPrA) 34:2  pp. 161 ff. DOI logo
Henk Pander Maat & Ted Sanders
2002. Subjectivity in causal connectives: An empirical study of language in use. cogl 12:3  pp. 247 ff. DOI logo
Németh T., Enikő
2020. Linguistic and Contextual Clues of Intentions and Perspectives in Human Communication. In The Temporal Structure of Multimodal Communication [Intelligent Systems Reference Library, 164],  pp. 3 ff. DOI logo
Németh T., Enikő, Éva Szabó, Dorina Császár, Renáta Gera & Tamara Béres
2022. Esettanulmány a vizuális modalitású nem verbális viselkedés multimodális kommunikációban betöltött szerepéről. Jelentés és Nyelvhasználat 9:1  pp. 59 ff. DOI logo
Tátrai, Szilárd
2019. Gereben Énok tündöklése és bukása – a történet társas világának konstruálása az Iskola a határonban. Iskolakultúra 29:12  pp. 49 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 7 may 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.