References
Andersen, Henning
2010From Morphologization to Demorphologization. In Silvia Luraghi & Vit Bubenik (eds.), The Continuum Companion to Historical Linguistics, 117-146. London: Continuum.Google Scholar
Baerman, Matthew, Dunstan Brown & Greville G. Corbett
2005The syntax-morphology interface: a study of syncretism. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Barbiers, Sjef
2013Microsyntactic variation. In Marcel den Dikken (ed.), The Cambridge Handbook of Generative Syntax, 899–926. Cambridge: Cambridge University Press.
CrossRef DOI logo with hyperlink to permanent DOI
. DOI logoGoogle Scholar
Booij, Geert
1996Inherent versus contextual inflection and the split morphology hypothesis. In Booij & van Marle (eds.), 1–16.Google Scholar
Booij, Geert, Christian Lehmann & Joachim Mugdan
(eds.) 2000Morphology. An International Handbook on Inflection und Word-Formation. Berlin: Walter de Gruyter.Google Scholar
Booij, Geert & Jaap van Marle
(eds.) 1996Yearbook of Morphology 1995. Dordrecht: Kluwer.
CrossRef DOI logo with hyperlink to permanent DOI
. DOI logoGoogle Scholar
Bybee, Joan
de Wilde-van Buul, G.
1943Het enclitisch pronomen personale van de tweede en derde persoon singularis in het Rotterdams. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 62. 290–301.Google Scholar
Dressler, Wolfgang U.
2000aNaturalness. In Booij, Lehmann & Mugdan (eds.), vol. 1, 288–296.Google Scholar
2000bSubtraction. In Booij, Lehmann & Mugdan (eds.), vol. 1, 581–587.Google Scholar
2003Naturalness and morphological change. In Brian D. Joseph & Richard D. Janda (eds.), The Handbook of Historical Linguistics, 461–471. Oxford: Blackwell.
CrossRef DOI logo with hyperlink to permanent DOI
. DOI logoGoogle Scholar
Gaeta, Livio
2016Co-opting exaptation in a theory of language change. In Muriel Norde & Freek Van de Velde (eds.), Exaptation in language change, 57–92. Amsterdam: John Benjamins.
CrossRef DOI logo with hyperlink to permanent DOI
. DOI logoGoogle Scholar
Golston, Chris & Richard Wiese
1996Zero morphology and constraint interaction: subtraction and epenthesis in German dialects. In Booij & van Marle (eds.), 143–159.Google Scholar
Goossens, Jan & J. Verheyden
1970De preteritum-vormen van de zwakke werkwoorden in het zuiden van het Nederlandse taalgebied. In P. J. Meertens (ed.), Zijn akker is de taal, 133–147. The Hague: Daamen.Google Scholar
Greenberg, Joseph H.
1969Some methods of dynamic comparison in linguistics. In Jaan Puhvel (ed.), Substance and Structure of Language, 137–203. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
Haspelmath, Martin
1993The diachronic externalization of inflection. Linguistics 31. 279–309.
CrossRef DOI logo with hyperlink to permanent DOI
. DOI logoGoogle Scholar
2006Against markedness (and what to replace it with). Journal of Linguistics 42. 25–70.
CrossRef DOI logo with hyperlink to permanent DOI
. DOI logoGoogle Scholar
2014On system pressure competing with economic motivation. In Brian MacWhinney, Andrej L. Malchukov, & Edith A. Moravcsik (eds.), Competing motivations, 197–208. Oxford: Oxford University Press.
CrossRef DOI logo with hyperlink to permanent DOI
. DOI logoGoogle Scholar
Lehmann, Christian
1974Isomorphismus in sprachlichen Zeiten. In Hansjakob Seiler (ed.), Linguistic Workshop II, 98–123. München: Fink.Google Scholar
Lurati, Ottavio
2002La Lombardia. In Manlio Cortelazzo, Carla Marcato, Nicola De Blasi & Gianrenzo P. Clivio (eds.), I dialetti italiani. Storia, struttura, uso, 226–260. Torino: UTET.Google Scholar
Maiden, Martin
1998Towards an explanation of some morphological changes which ‘should never have happened’. In Monika S. Schmid, Jennifer R. Austin & Dieter Stein (eds.), Historical Linguistics 1997. Selected papers from the 13th International Conference on Historical Linguistics, Düsseldorf, 10–17 August , 241–54. Amsterdam: John Benjamins.Google Scholar
Massariello Merzagora, Giovanna
1988Lombardia. [Profilo dei dialetti italiani 3.] Pisa: Pacini.Google Scholar
Plank, Frans
2009The Universals Archive. University of Konstanz. URL: [URL].Google Scholar
Reker, Siemon
1988Een zwakke verledentijdsvorming in het Gronings morfonologisch beschouwd. In A. Goeman, G. de Schutter & J. Taeldeman (eds.), Morfologie. Special issue of Taal en tongval, 54–67. Amsterdam: Meertens-Instituut voor Dialectologie.Google Scholar
Rohlfs, Gerhard
1968Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti. Torino: Einaudi.Google Scholar
Roos, Nieke
2009The weak past tense in Dutch and Low German. PhD Diss. Radboud Universiteit Nijmegen.Google Scholar
Ryckeboer, Hugo
1973Het preteritumsuffix bij zwakke werkwoorden in Frans-Vlaanderen. In Libera Carlier & Jo Daan (Album Willem Pée, 293–300. Tongeren: Michiels.Google Scholar
Salvioni, Carlo
1975Fonetica e morfologia del dialetto milanese. L’Italia Dialettale 38. 1–46.Google Scholar
Schirmunski, Victor M.
1962Deutsche Mundartkunde. Berlin: Akademie-Verlag.Google Scholar
Taeldeman, Johan
2011De vorming van het ‘zwakke’ preteritum in de zuidelijke Nederlandse dialecten: een tentatieve benadering van twee aspecten. Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 121.183–204.Google Scholar
van Loon, Jozef
2005Principles of Historical Morphology. Heidelberg: Winter.Google Scholar
Weijnen, A.
1958Nederlandse dialectkunde. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
Wurzel, Wolfgang U.
1984Flexionsmorphologie und Natürlichkeit. Berlin: Akademie-Verlag.Google Scholar
1987System-dependent morphological naturalness in inflection. In Wolfgang U. Dressler, Willi Mayerthaler, Oskar Panagl & Wolfgang U. Wurzel (eds.), Leitmotifs in Natural Morphology, 59–96. Amsterdam: John Benjamins.
CrossRef DOI logo with hyperlink to permanent DOI
. DOI logoGoogle Scholar