References
Barker, M. & Barker, M.
(1970) Proto-Vietnamuong (Annamuong) final consonants and vowels. Lingua, 24, 28–285. DOI logoGoogle Scholar
Brunelle, M.
(2009) Contact-induced Change? Registers in Cham dialects. Journal of the Southeast Asian Linguistics Society, 2, 1–22.Google Scholar
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư
(2001) [Complete Annuals of Đại Việt]. Finished in 1479 by Ngô Sĩ Liên, additional information by Vũ Quỳnh, Phạm Công Trứ, and Lê Hi in the 1697 edition. Hanoi: Thời Đại published in 2011.Google Scholar
Đức, H.
(2016) Ngôi làng nói tiếng kỳ lạ [A village speaking a strange dialect]. VN Express, Retrieved November 5, 2017. [URL]
Ferlus, M.
(1995) Particularités du dialecte vietnamien de Cao Lao Hạ (Quảng Bình, Vietnam) [Peculiarities of the Vietnamese dialect of Cao Lao Hạ (Quảng Bình, Vietnam)]. Dixièmes Journées de Linguistique d’Asie Orientale. Paris. [URL]
Ferlus, M. & Trần, T. D.
(2013) Arem – French/English – Vietnamese A preliminary Lexicon. Paper presented at the 5th International Conference on Austroasiatic Linguistics at ANU, Canberra, September 4–5, 2013.
Fernández-Ordóñez, Inés
(2012) Dialect areas and linguistic change. Pronominal paradigns in Ibero-Romance dialects from a cross-linguistic and social typology perspective, in De Vogelaer, G. & Seiler, G. (Eds.) The Dialect Laboratory (pp. 73-106). Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Henderson, E.
(1985) Feature Shuffling in Southeast Asian Languages. In S. Ratanakul et al. (Eds.) Southeast Asian Linguistic Studies Presented to André-G. Haudricourt (pp. 1–22). Institute of Language and Culture for Rural Development, Mahidol University.Google Scholar
Hickey, G.
(1982) Sons of the mountains: ethnohistory of the Vietnamese central highlands, 1954–1976. New Haven: Yale University Press.Google Scholar
Hoàng, T. C.
(1989) Tiếng Việt trên các miền đất nước [Vietnamese dialectology]. Hanoi: Khoa Học Xã Hội.Google Scholar
Ken DWT
(2004) Vietnam-Champa Relations and the Malay-Islam Regional Network in the 17th–19th Centuries. Kyoto Review of Southeast Asia, 5. Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University.Google Scholar
Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục
(1998) [History records of the Nguyễn Dynasty], 1884 by Quốc Sử quán triều Nguyễn. Translated by Viện Sử học in 1960. Hanoi: Giáo dục published in 1998.Google Scholar
Kiparsky, P.
(1995) The phonological basis of sound change. In J. A. Goldsmith (Ed.), The handbook of phonology theory (pp. 640–670). Oxford: Blackwell.Google Scholar
Lê, N. H. M.
(2016) Âm sắc, trường độ và giải pháp cho hệ thống nguyên âm thổ ngữ Bình Định [Color, length, and solution for the vowel system in Binh Dinh]. Ngôn Ngữ [Journal of Vietnamese Linguistics], 11, 70–80.Google Scholar
Li, T.
(1998) Cochinchina, Southern Vietnam in the Seventeenth and Eighteenth centuries. New York: Southeast Asia Program publications.Google Scholar
Lin, Y.-H.
(2002) Mid vowel assimilation across Mandarin dialects. Journal of East Asian Linguisitics, 11, 303–347. DOI logoGoogle Scholar
Maspero, H.
(1912) Etude sur la phonétique historique de la langue annamite: les initiales [Studies in Annamese historical phonetics: initial consonants]. Bulletin de l’Ecole Française d’Extrême-Orient, 12, 1–127. DOI logoGoogle Scholar
Matisoff, J.
(1973) Tonogenesis in Southeast Asia, in Hyman, L. (Ed.), Consonant Types and Tone (pp. 71–96). Los Angeles: USC.Google Scholar
Ngô, G. V. P.
(2011) Hoàng Lê Nhất Thống Chí, witten by Ngô writers, i.e., first several chapters by Ngô Thời Chí (1753–1788). Hanoi: Văn Học.Google Scholar
Ngô, T. M.
(2017) Đặc điểm chính âm và chính tả cuả ngôn ngữ tại địa phương Khánh Hoà và việc dạy học chính tả [Characteristics of phonetics and spelling of Khanh Hoa dialect]. Paper presented at the 3rd International Conference in Vietnamese Linguistics , April 24, 2017. Hanoi.
Nguyễn, T. H.
(2016) Một vài ghi nhận về thổ ngữ Tuy Phước, An Nhơn, Bình Định [Remarks on the An Nhon subdialect of An Nhon, Binh Dinh province], Ngôn Ngữ [Journal of Vietnamese Linguistics], 12, 22–32.Google Scholar
Nguyễn, T. C.
(1997) Giáo trình Lịch sử Ngữ âm tiếng Việt [A course on Vietnamese Historical Phonology]. Hanoi: Giáo Dục.Google Scholar
Nguyễn, V. T.
(2005) Ngữ âm tiếng Mường qua các phương ngữ [The phonetics of the Mường language across its various dialects]. Hanoi: NXB Từ điển Bách khoa.Google Scholar
Ohala, J.
(1989) Sound change is drawn from a pool of synchronic variation. In L. E. Brevik & E. H. Jahr (Eds.) Language Change – Contributions to the Study of Its Causes (pp. 173–198). New York: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Phạm, V. H.
(1985) Về một số đặc trưng của tiếng Thanh Hoá, thổ ngữ chuyển tiếp giữa phương ngữ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ [Remarks on characteristics of Thanh Hoá dialect, an intermediate dialect between dialects of north and north central regions]. Ngôn Ngữ [Journal of Vietnamese Linguistics], 4, 53–56.Google Scholar
(2003) Tổ hợp phụ âm tl- ở thổ ngữ Đức An, huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh [Initial cluster tl- in Duc An subdialect of Đức Thọ, Hà Tĩnh]. Ngôn Ngữ [Journal of Vietnamese Linguistics], 1&2, 14–17.Google Scholar
(2017) Dấu vết cuả tiếng Thanh Hoá trong phương ngữ Nam Trung bộ trở vào [Traces of Thanh Hoá dialect in dialects from south central Vietnam southward]. Paper at 3rd International Conference in Linguistics , Hanoi, Vietnam, April 22.
Phạm, A. H.
(1997) The coronal-velar relationship in Vietnamese dialects. Master thesis, University of Toronto.Google Scholar
(2014) Ngôn ngữ biến đổi và số phận của nguyên âm /a/ trong giọng Quảng Nam [Sound change and the destiny of /a/ in the Quảng Nam dialect]. Ngôn Ngữ [Journal of Vietnamese Linguistics], 6, 10–18. Hanoi.Google Scholar
(2016) Sự biến âm trong vần tiếng Việt: thổ ngữ làng Hến, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh [The Hến dialect of Đức Thọ District, Hà Tĩnh]. Ngôn Ngữ [Journal of Vietnamese Linguistics], 11: 7–26. Hanoi.Google Scholar
(2019) Vietnamese dialects - a case of sound change through contact. In Duffel, Nigel, Trang Phan, and Tue Trinh (Eds.), Interdisciplinary perspectives on Vietnamese Linguistics, pp. 31-66. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Phan, K.
(1969) Việt sử xứ Đàng Trong [History of Đàng Trong]. Saigon: Khai Trí.Google Scholar
Po, D.
(1987) Le Panduranga (Campa) 1802–1835. Ses rapports avec le Vietnam, 2 vols. Paris: École Française d’Extrême-Orient.Google Scholar
Shimizu, M.
(2013) Vị trí cuả tiếng Quảng Nam trong quá trình biến đổi âm cuối gốc lưỡi [The role of Quảng Nam dialect during the process of sound change of final velar consonants]. Paper at the 2nd International Conference on Linguistics , Hanoi.
Tohyama, E.
(2015) Tìm hiểu nét đặc trưng về mặt ngữ âm cuả thổ ngữ Quảng Nam tại Hội An và tìm hiểu dấu vết cuả nó trong cuốn Từ điển Việt – Bồ – La [Examining the phonetic characteristics of Hoi An subdialect of Quảng Nam in the Vietnamese-Portugese-Latin dictionary]. Paper given at Chữ Quốc Ngữ – sự hình thành, phát triển và những đóng góp vào văn hoá Việt Nam [Quoc Ngu Script- establishment, development and contributions to Vietnamese culture], October, Phú Yên.Google Scholar
Trần, T. T. A.
(2015) Hệ thống vần cái trong thổ ngữ Lý Sơn (Quảng Ngãi) [Vowel system in Ly Son dialect of Quang Ngai]. Master thesis. Ho Chi Minh City: KHXH & NV University.Google Scholar
Trần, T. D.
(2005) Giáo trình lịch sử tiếng Việt [Lectures on the history of the Vietnamese Language]. Hanoi: Nhà Xuất Bản Đại học Quốc gia Hà Nội.Google Scholar
Trần, T. T.
(2003) Ngữ âm tiếng Tam Kì – Quảng Nam [Tam Ky subdialect of Quảng Nam], Ngôn Ngữ và Đời sống [Language and Life], 7, 11–15.Google Scholar
Vũ, T.
(2012) Người Nghệ nói “tiếng Nghi [Nghe people speak the Nghi dialect]. Tuoi Tre Online, Retrieved 1/11/2012. [URL]
Vương, H. L.
(1998) Vài nhận xét về đặc điểm cuả vần trong thổ âm Quảng Nam ở Hội An [Some remarks on characteristics of the rhymes of Hoi An subdialect, Quảng Nam]. Một số vấn đề Ngôn ngữ học Việt Nam [Some issues in Vietnamese Linguistics] (pp. 311–319). Hanoi: Đai học và Trung học chuyên nghiệp.Google Scholar
Vương, H. L. & Hoàng, D.
(1994) Ngữ Âm Tiếng Việt [Vietnamese phonology]. Hanoi: Giáo dục.Google Scholar
Wells, J. C.
(1982) Accents of English. New York: Cambridge University. DOI logoGoogle Scholar
Wu, F. & Kenstowicz, M.
(2015) Duration Reflexes of Syllable Structure in Mandarin. Lingua, 164, 87–99.. DOI logoGoogle Scholar