References

Reading primers and catechisms (in chronological order)

Anon.
1543Abckiria. Michael Agricola Christiano salutem. [Tukholma: Amund Laurentsson].Google Scholar
1629A A a b c d e f ff g h i k l m […]. Stockholm: Ignatius Meurer.Google Scholar
Gezelius, Johannes, the Elder
1666Yxi paras lasten tawara on I. ABC kirja. II. Catechismus. III. Kysymyxet. IV. P. Raamatun erinomaiset opetus sanat. Turku: Peter Hansson.Google Scholar
Luther, Martin
1704Parvus catechismus pro pueris in scholis per d. Martinum Lutherum. Aboae.Google Scholar
Anon.
1833Rossijsko-Finskaja Azbuka/Venäjän ja Suomen Aapis-kirja. Sanktpeterburg: V Tipografii departamenta narodnago prosb”ŝenija.Google Scholar
Akiander, Matthias
1850Lukemisen alku-oppi tahi Aapis-Kirja. Helsingissä: J. C. Frenckell ja poika.Google Scholar
Suomela, J.
1869Lasten Lukuoppi eli Uusi Aapinen. Koti-opetuksen, sunnuntai-ja kiertokouluin tarpeeksi lapsia opettaissansa kirjoittanut ja kokoonpannut J. Suomela. Kuopiossa: painoyhteyden kirjapaino.Google Scholar
Hywärinen, Eero
1889Suomen Lasten Kuwa-Aapinen kotia, pyhä-ja kiertokoulua warten. Joensuu: Joensuun kirjapaino-yhtiö.Google Scholar
Kauppinen Erik
1892Opetus-ohjeita Kierto-ja Pyhä-koulun opettajille sekä Kodille. Hamina: A. Grönberg.Google Scholar
Kuusela, Kustaa
1904aUusi Kuva-Aapinen Lasten ensimäistä opetusta varten. Tampere: Isak Julin. Lyhennetty painos. [URL] (28 February 2022)Google Scholar
1904bUusi Kuva-Aapinen Lasten ensimäistä opetusta varten. Tampere: Isak Julin.Google Scholar
Niemi, Herman
1944Aapinen. Alkeisopetusta varten. Neljästoista painos. Tampere: J. F. Olan Oy.Google Scholar

Secondary sources

Fennica database
[URL] (28 February 2022)
Gezelius, Johannes, the Elder
1666Appendix, ad Ven. Clerum directa. CA. In Ett rätt barna klenodium. Åbo: Petter Hansson.Google Scholar
Hanho, Juho Teofilus
1947Suomen oppikoululaitoksen historia I. Ruotsin vallan aika. Porvoo – Helsinki: WSOY.Google Scholar
Hanska, Jussi & Lahtinen, Anu
2010Keskiajalta 1500-luvun lopulle. In Huoneentaulun maailma. Kasvatus ja koulutus Suomessa keskiajalta 1860-luvulle. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1266:1 Tiede, Jussi Hanska & Kirsi Vainio-Korhonen (eds), 17–111. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.Google Scholar
Heikkinen, Anja & Leino-Kaukiainen, Pirkko
2011Johdanto. In Valistus ja koulunpenkki. Kasvatus ja koulutus Suomessa 1860 luvulta 1960-luvulle. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1266:2 Tiede, Anja Heikkinen & Pirkko. Leino-Kaukiainen (eds), 11–15. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.Google Scholar
Heininen, Simo
2007Mikael Agricola. Elämä ja teokset. Helsinki: Edita.Google Scholar
Johansson, Egil
1998Literacy Campaigns in Sweden. In Alphabeta Varia. Orality, Reading and Writing in the History of Literacy. Festschrift in Honour of Egil Johansson on the Occasion of his 65th Birthday March 24, 1998, Daniel Lindmark (ed), 89–116. Album Religionum Umense 1. Umeå: Institution för religionsvetenskap.Google Scholar
Joutsivuo, Timo
2010Papeiksi ja virkamiehiksi. In Huoneentaulun maailma. Kasvatus ja koulutus Suomessa keskiajalta 1860-luvulle. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1266:1 Tiede, Jussi Hanska & Kirsi Vainio-Korhonen (eds), 112–183. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.Google Scholar
Koski, Leena
2001Hyvän lapsen ja kasvattamisen ideaalit. Tutkimus aapisten ja lukukirjojen moraalisen kosmologian muutoksista itsenäisyyden aikana. Kasvatusalan tutkimuksia 6. [Turku]: Suomen kasvatustieteellinen seura.Google Scholar
Kotkaheimo, Liisa
1989Suomalaisen aapisen viisi vuosisataa. Aapisten sisältö ja tehtävät kansanopetuksessa. PhD dissertation, University of Joensuu.
Kouri, Erkki
1988Saksalaisen käyttökirjallisuuden vaikutus Suomessa 1600-luvulla. Ericus Ericin postillan lähteet. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 129. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura.Google Scholar
Laasonen, Pentti
1978Johannes Gezelius vanhempi ja suomalainen täysortodoksia. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 103. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura.Google Scholar
Laine, Esko M.
2006Salo-Uskelan seurakunta yhteisönä. In Joki yhdisti ihmiset. Salon ja Uskelan historia n. 1150–1868, Ali Pylkkänen, Ismo Vähäkangas, Esko M. Laine, Markus Hiekkanen & Anu Pylkkänen, 591–644. Salo: Salon kaupunki.Google Scholar
Laine, Esko M. & Laine, Tuija
2010Kirkollinen kansanopetus. In Huoneentaulun maailma. Kasvatus ja koulutus Suomessa keskiajalta 1860-luvulle. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1266:1 Tiede, Jussi Hanska & Kirsi Vainio-Korhonen (eds), 258–306. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.Google Scholar
Laine, Tuija
1993Johannes Gezelius vanhemman katekismus ja sen lähteet. Teologinen Aikakauskirja 98: 381–399.Google Scholar
2017Aapisen ja katekismuksen tavaamisesta itsenäiseen lukemiseen. Rahvaan lukukulttuurin kehitys varhaismodernina aikana. Historiallisia tutkimuksia 275. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.Google Scholar
2018Lapsille tarkoitetut uskonnolliset kirjat. In Hyödyllisen tiedon piirit. Tutkimuksia papistosta, rahvaasta ja tiedon rakentumisesta 1700-luvulla, Esko. M. Laine & Minna Ahokas (eds), 184–219. Historiallisia tutkimuksia 277. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.Google Scholar
2019“har-voin han-hi huu-taa.” Aapinen tietokirjana ennen oppivelvollisuuslakia (1543–1920). In Tutkimuskohteena tietokirja. Pirjo Hiidenmaan juhlakirja. Kieli 19, Helena Ruuska & Markku Löytönen (eds), 107–120. Helsinki: Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto.Google Scholar
Laine, Tuija & Nyqvist, Rita
(eds) 1996FNB 1996 = Finnische Nationalbibliographie 1488–1700. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 642 & Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja 59. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura & Helsingin yliopiston kirjasto.Google Scholar