Part of
Transnational Books for Children 1750-1900: Producers, consumers, encounters
Edited by Charlotte Appel, Nina Christensen and M.O. Grenby
[Children’s Literature, Culture, and Cognition 15] 2023
► pp. 250272
References

Primary sources

Adresse-Avisen
see Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger.
Bockshammer, J. C.
1796Den astronomiske Børneven. 2nd edition. København: P. M. Liunge.Google Scholar
1800Den astronomiske og geographiske Børneven. 3rd edition. København: P. M. Liunge.Google Scholar
Bode, J. E.
1792Guds Godhed og Viisdom i det hele Skabningsverk; eller Betragtninger over Soel, Jord, Maane og de øvrige Planeter og Himmellegemer. København: S. Poulsen.Google Scholar
Dassel, C. C.
1796Den Gutmannske Families Reiser. En Bog for Ungdommen. Vol. 1. Translated by M. Hallager. København: P. M. Liunge.Google Scholar
Hallager, M.
1791Forsøg til en Læse-Øvelse-Bog. København: S. Popp.Google Scholar
1793Foræringer for Børn, til at opvække deres Læselyst. [Vol. 1]. København: S. Popp.Google Scholar
1794Foræringer for Børn, til at opvække deres Læselyst. [Vol. 2]. København: C. L. Buch & S. Popp.Google Scholar
1795Foræringer for Børn, til at opvække deres Læselyst. [Vol. 3]. København: C. L. Buch & S. Popp.Google Scholar
1796Morende Historier for Børn, til Nytte og Fornøielse. En Nytaarsgave for Ungdommen af begge Kjøn. København: P. M. Liunge.Google Scholar
1797aBiekube, indeholdende adskillige fornøielige, moersomme og nyttige Materier. En Nytaarsgave for Børn. København: P. M. Liunge.Google Scholar
1797bKort Begreb om de menneskelige Færdigheder og Kundskaber. København: J. H. Schubothe.Google Scholar
1799Samling af Eventyr til en behagelig Tidsfordriv for Børn og Børnevenner. Uddragne af C. P. Funkes nye Elementarbog. København: P. M. Liunge.Google Scholar
1800aMorende Tidsfordriv for Børn i ledige Timer. København: P. M. Liunge.Google Scholar
1800bNy dansk Læsebog for de første Begyndere. København: J. H. Schubothe.Google Scholar
1802Breve for Børn. København: Thoring & Colding.Google Scholar
1803Nye tydsk Læsebog for Begyndere. 2nd edition. København: Arntsen & Hartier.Google Scholar
Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger
(1779–1803) Accessible online via [URL]
Loehr, J. A. C.
1802Moerskabslæsning for Børn. København: Thoring & Colding.Google Scholar
Thieme, K. T.
1798Godmand eller den danske Børneven. En Læsebog. København: J. H. Schubothe.Google Scholar
Villaume, P.
1794Menneskets Naturhistorie. Af Villaume. København: P. M. Liunge.Google Scholar
Voigt, J. H.
1797Første Undervisning om Mennesket. København: J. H. Schubothe.Google Scholar

Secondary sources

Appel, Charlotte
2020Titler, typografi og andre tilpasninger. Morten Hallager som mediebevidst udgiver af bøger for børn ca. 1768–1804. Fund og Forskning 60: 71–117.Google Scholar
2022Books, education, and the contours of a Lutheran reading culture: Denmark c. 1530–1700. In Reformation and Education. Confessional Dynamics and Intellectual Transformations, Simon J. G. Burton & Matthew C. Baines (eds), 61–108. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. DOI logoGoogle Scholar
2023Morten Hallager og hans Forsøg til en Læse-Øvelse-Bog for danske børn. En pædagogisk og typografisk intervention anno 1791. In Boghistorie i Skandinavien, Henning Hansen et al. (eds), 71–107. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. DOI logoGoogle Scholar
Appel, Charlotte & Christensen, Nina
2017Follow the child, follow the book: Cross-disciplinary approaches to a child-centered history of Danish children’s literature 1790–1850. International Research in Children’s Literature 10.2: 194–212. DOI logoGoogle Scholar
Appel, Charlotte, Christensen, Nina & Staffensen, Karoline Baden
2022Children’s books and childhood reading in eighteenth- and nineteenth-century Denmark. Memoirs and autobiographies as sources to children’s media repertoires. Mémoires du Livre / Studies in Book History 13.1: 1–31. DOI logoGoogle Scholar
Appel, Charlotte & Fink-Jensen, Morten
2013Da læreren holdt skole. Tiden før 1780. Vol. 1. Dansk Skolehistorie. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. DOI logoGoogle Scholar
Bachleitner, Norbert
2009A proposal to include book history in translation studies. Arcadia 44.2: 420–440. DOI logoGoogle Scholar
Belle, Marie-Alice & Hosington, Brenda M.
2017Translation, history and print: A model for the study of printed translations in early modern Britain. Translation Studies 10.1: 2–21. DOI logoGoogle Scholar
Boucher, Warren
2016Intertraffic: Transnational Literatures and Languages in late Renaissance England and Europe. In International Exchange in the Early Modern Book World, Matthew McLean & Sara Barker (eds), 343–373. Leiden: Brill. DOI logoGoogle Scholar
Bruun, Chr. V.
(ed) 1961–1963Bibliotheca Danica. Systematisk fortegnelse over dansk litteratur fra 1482 til 1830. 5 Vols. København: Rosenkilde og Bagger.Google Scholar
Brüggemann, Theodor & Ewers, Hans-Heino
(eds) 1982Handbuch zur Kinder- und Jugendliteratur. Von 1750 bis 1800. Stuttgart: Metzler.Google Scholar
Burke, Peter & Hsia, R. Po-Chia
2007Cultural Translations in Early Modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Buur, Chr
1936Hallager, Morten. In Dansk Biografisk Leksikon. 2nd edition. Povl Engelstoft (ed), Vol. 9, 2–3. København: Schulz.Google Scholar
Christensen, Nina
2012Videbegær. Oplysning, børnelitteratur, dannelse. Aarhus: Aarhus University Press. DOI logoGoogle Scholar
Dahlkild, Nan & Bille Larsen, Steen
(eds) 2021Dansk Bibliotekshistorie. Vol. 1. Aarhus: Aarhus University Press.Google Scholar
Darnton, Robert
1982What is the history of books? Daedalus 111.3: 65–83.Google Scholar
Davidsen-Nielsen, Niels
2021Engelsk. In Dansk Sproghistorie, E. Hjort et al. (eds), Vol. 5, 245–255. Aarhus: Aarhus University Press.Google Scholar
Desmidt, Isabelle
2006A prototypical approach within descriptive translation studies? Colliding norms in translated children’s literature. In Children’s Literature in Translation. Challenges and Strategies, J. van Coillie & W. Verschueren (eds), 79–96. Manchester: St. Jerome Publishing.Google Scholar
Ehrencron-Müller, H.
1924–1939Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. 13 Vols. København: H. Aschehoug & Co.Google Scholar
Espagne, Michel & Werner, Michael
1985Deutsch-Französischer Kultur-Transfer im 18. und 19. Jahrhundert. Francia 13: 502–510.Google Scholar
Frøland, Aleksander
1974Dansk boghandels historie 1482 til 1945. København: Gyldendal.Google Scholar
Grenby, M. O.
2011The Child Reader 1700–1840. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Jespersen, K. J. V.
2019A History of Denmark. 3rd edition. London: Palgrave Macmillan.Google Scholar
Klingberg, Göte
1986Children’s Fiction in the Hands of the Translators. Malmö: CWK Gleerup.Google Scholar
Larsen, Christian, Nørr, Erik & Sonne, Pernille
2013Da skolen tog form. 1780–1850. Vol. 2. Dansk Skolehistorie. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. DOI logoGoogle Scholar
Lathey, Gillian
(ed) 2006The Translation of Children’s Literature. A Reader. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.Google Scholar
2010The Role of Translators in Children’s Literature. Invisible Storytellers. New York: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
2016Translating Children’s Literature. London: Routledge.Google Scholar
O’Sullivan, Emer
1993The fate of the dual addressee in the translation of children’s literature. New Comparison 16: 109–119.Google Scholar
2005Comparative Children’s Literature. London & New York: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
2006Narratology meets translation studies, or, The voice of the translator in children’s literature. In The Translation of Children’s Literature, Gillian Lathey (ed), 113–121. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.Google Scholar
Paul, Lissa
2011The Children’s Book Business. Lessons from the Long Eighteenth Century. New York: Routledge.Google Scholar
Simonsen, Inger
1942Den danske Børnebog i det 19. Aarhundrede. København: Nyt Nordisk Forlag & Arnold Busck.Google Scholar
Stockhorst, Stefanie
2010Introduction. Cultural transfer through translation: a current perspective in Enlightenment studies. In Cultural Transfer through Translation. The Circulation of Enlightened Thought in Europe by Means of Translation, S. Stockhorst (ed), 7–26. New York: Rodopi. DOI logoGoogle Scholar
Stolt, Birgit
2006How Emil becomes Michel: On the translation of children’s books. In The Translation of Children’s Literature, Gillian Lathey (ed), 67–83. Cleveland: Multilingual Matters.Google Scholar
Venuti, Lawrence
1995The Translator’s Invisibility. A History of Translation. London: Routledge.Google Scholar
Weinreich, Torben
2006Historien om børnelitteratur. Dansk børnelitteratur gennem 400 år. København: Branner og Korch.Google Scholar