Part of
Transnational Books for Children 1750-1900: Producers, consumers, encounters
Edited by Charlotte Appel, Nina Christensen and M.O. Grenby
[Children’s Literature, Culture, and Cognition 15] 2023
► pp. 315333
References

Primary sources

[
Anonymous] 1778Vaderlandsche Letteroefeningen. Amsterdam: A. van der Kroe & Yntema & Tieboel.Google Scholar
[
Anonymous] 1794Nieuw magazijn voor jonge juffrouwen, in hondert eenvoudige brieven, gewisseld tusschen Emilia, Carolina en Lisette: Bye ene gouvernante, aan welke een reeks van jaaren de opvoeding van jonge dames was toevertrouwd. Amsterdam: Harmanus Keyzer; Leiden: David Du Mortier; The Hague: Johannes Thierry.Google Scholar
Cambon-van der Werken, Margareta Geertruid de
1782De kleine Grandisson, of de gehoorzaame zoon. 2 vols. The Hague: Herman Hendrik van Drecht.Google Scholar
1790De kleine Klarissa. The Hague: Johannes François Jacobs de Agé.Google Scholar
1790Young Grandison: A series of letters from young persons to their friends: Translated from the Dutch of Madame de Cambon: With alterations and improvements. 2 vols. London: Joseph Johnson.Google Scholar
1795Letters and Conversations between several young ladies, on interesting and improving subjects. 2nd ed. London: C. Dilly.Google Scholar
s.d.]. Maria en Carolina, of De opvoeding door voorbeelden. The Hague: Johannes Coenradus Leeuwestijn.
Ducis, Jean François & Shakespeare, William
1779Hamlet: treurspel, gevolgt naar het Fransch en naar het Engelsch. Translated by Margareta Geertruid de Cambon-van der Werken. The Hague: Isaac du Mee.Google Scholar
[d’Epinay, Louise Florence Pétronille Tardieu d’Esclavelles marquise
] 1787De gesprekken met Emilia. Translated from French by Elisabeth Wolff. The Hague: Isaac van Cleef.Google Scholar
Fielding, Sarah
2013The Governess: Or, The Little Female Academy. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Fite, Marie-Elisabeth de la
1778Entretiens, drames et contes moraux, a l’usage des enfans. The Hague: Jacques Detune.Google Scholar
1780Zedelijke samenspraaken, toneelstukjes en vertellingen voor kinderen. Utrecht: Abraham van Paddenburg, Amsterdam: Willem Holtrop.Google Scholar
Newbery, John
1768Philosophie der tollen en ballen, of Het Newtoniaansche zamenstel van wysbegeerte. Middelburg: Christiaan Bohemer.Google Scholar
Prince De Beaumont, Jeanne Marie le
1757Magazyn der kinderen, of samenspraaken tusschen eene wyze gouvernante en verscheide van haare leerlingen van het eerste fatsoen. 4 vols. The Hague: Ottho van Thol.Google Scholar
1759Magazin des enfans: Ou dialogues entre une sage gouvernante & plusieurs de ses élèves de la première distinction. The Hague: Pierre Gosse junior, Leiden: E. Luzac fils.Google Scholar
1760Magazyn der jonge juffrouwen, of Zamenspraaken tusschen eene wyze gouvernante en verscheide van haare leerlingen van het eerste fatsoen. The Hague: Ottho van Thol.Google Scholar
Meurier, Gabriel
1580La Guirlande Des Jeunes Filles Contenat [sic] Une Singularité de Menus propos quotidicns par le moyen, des-quels elles pourront facilement apprendre Francois & Flamen: Par Gabriel Meurier. Antwerp: Jan van Waesberghe.Google Scholar
Verwer, Pieter Adriaen
Transl. 1750De Verstandige Engelsche Leermeestres; of Kweekschool van jonge jufferen. Haarlem: Izaak & Johannes Enschede, Haarlem: Jan BoschGoogle Scholar
Wolff, Betje
1977Proeve over de opvoeding. Edited by H. C. de Wolf. Meppel: Boom.Google Scholar
Zimmerman, Joseph Ignaz
1793De jonge huishoudster, een boek voor moeder en dochter. Gouda: Matthijs van Loopik & comp.Google Scholar

Secondary sources

Baggerman, Arianne
2000Otto van Eck en de anderen: Sporen van jonge lezers in schriftelijke bronnen. In Tot volle waschdom. Bijdragen aan de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur, Berry Dongelmans, Netty van Rotterdam, Jeroen Salman & Janneke van der Veer (eds), 211–224. The Hague: Biblion.Google Scholar
2002“Looplezen” rond 1800: Kinderen en het Boek der natuur. Literatuur zonder leeftijd 16.58: 188–209.Google Scholar
Bannett, Eve Tavor
2017Eighteenth-Century Manners of Reading. Print Culture and Popular Instruction in the Anglophone Atlantic World. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Boeles, W. B. S.
1884De patriot J.H. Swildens, publicist te Amsterdam, daarna hoogleraar te Franeker: zijn arbeid ter volksverlichting geschetst. Leeuwarden: A. Meijer, H. Kuipers & J. G. Wester.Google Scholar
Brown, Penelope
2007A Critical History of French Children’s Literature, 1600–1830. Hoboken: Taylor and Francis.Google Scholar
2009“Girls aloud”: Dialogue as a pedagogical tool in eighteenth-century French children’s literature. The Lion and the Unicorn 33.2: 202–218. DOI logoGoogle Scholar
Buijnsters, P. J.
1989Nederlandse kinderboeken uit de achttiende eeuw. In De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden, Harry Bekkering, Nettie Heimeriks & Willem van Toorn (eds), 169–228. Amsterdam: Querido.Google Scholar
Buijnsters, P. J. & Buijnsters-Smets, L.
1997Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700–1800. Zwolle: Waanders.Google Scholar
Burdan, Judith
1994Girls must be seen and heard: Domestic surveillance in Sarah Fielding’s The Governess . Children’s Literature Association Quarterly 19.1: 8–14. DOI logoGoogle Scholar
Christensen, Nina
2009Lust for reading and thirst for knowledge: Fictive letters in a Danish children’s magazine of 1770. The Lion and the Unicorn 33.2: 189–201. DOI logoGoogle Scholar
Cohen, Michèle
2009“Familiar conversation”: The role of the “familiar format” in education in eighteenth- and nineteenth-century England. In Educating the Child in Enlightenment Britain. Beliefs, Cultures, Practices, Mary Hilton & Jill Shefrin (eds), 99–116. Farnham: Ashgate.Google Scholar
2015The pedagogy of conversation in the home: “Familiar conversation” as a pedagogical tool in eighteenth- and nineteenth-century England. Oxford Review of Education 41.4: 447–463. DOI logoGoogle Scholar
Dietz, Feike
20181782: De kleine Grandisson als international bestseller. In Wereldgeschiedenis van Nederland, Lex Heerma van Voss et al. (eds), 339–344. Amsterdam: Ambo Anthos.Google Scholar
2019Het achttiende-eeuwse jeugdboek als instrument van Zeeuwse genootschappelijkheid: kennisverspreider, stimulator en toegangspoort. In Een hoger streven. Bouwstenen voor een geschiedenis van het Zeeuwsch Genootschap, 1769–2019, Arjan van Dixhoorn, Henk Nellen & Francien Petiet (eds), 137–160. Vlissingen: Archief.Google Scholar
2021Lettering Young Readers in the Dutch Enlightenment. Literacy, Agency and Progress in Eighteenth-Century Children’s Books. Basingstoke: Palgrave Macmillan. DOI logoGoogle Scholar
Dodde, Nan L. & Esseboom, C.
2000Instruction and education in French schools: A reconnaissance in the northern Netherlands 1550–1700. In Grammaire et enseignement du français, 1500–1700, Jan De Clerq, Nico Lioce & Pierre Swiggers (eds), 39–60. Leuven: Peeters.Google Scholar
Groot, J. P. M.
1976Voorlopige bibliografie van M.G. de Cambon-van der Werken. Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 30: 1–37.Google Scholar
Haar, Alisa van de
2015Van “nimf’ tot “schoolvrouw”: De Franse school en haar onderwijzeressen in de zestiende- en zeventiende-eeuwse Nederlanden. Historica 38.2: 11–16.Google Scholar
2019The Golden Mean of Languages. Forging Dutch and French in the Early Modern Low Countries (1540–1620). Leiden & Boston: Brill. DOI logoGoogle Scholar
Havelange, Isabelle & Le Men, Ségolène
1988Le magasin des enfants. La littérature pour la jeunesse (1750–1830). Montreuil: Ville de Montreuil, Bibliothèque Robert-Desnos.Google Scholar
Heuvel, Daniëlle van den
2007Women and Entrepreneurship. Female Traders in the Northern Netherlands c. 1580–1815. Amsterdam: Aksant.Google Scholar
Jacob, Margaret C. & Sturkenboom, Dorothée
2003A women’s scientific society in the West. Isis 94.2: 217–252. DOI logoGoogle Scholar
Janse, Ineke
2010Traveller, pedagogue and cultural mediator: Marie-Elisabeth and her female context. In Women Writing Back/Writing Women Back. Transnational Perspectives from the Late Middle Ages to the Dawn of the Modern Era, Anke Gilleir, Alicia C. Montoya & Suzan van Dijk (eds), 309–324. Leiden & Boston: Brill. DOI logoGoogle Scholar
Johannes, Gert-Jan
2001The development of the literary field and the limitations of “minor” languages: The case of the Netherlands 1750–1850. Poetics 28.5/6: 349–376. DOI logoGoogle Scholar
Kirkley, Laura
2014Maria, ou le Malheur d’être femme: Translating Mary Wollstonecraft in Revolutionary France. Journal for Eighteenth-Century Studies 38.2: 239–255.Google Scholar
Latimer, Bonnie
2009Leaving little to the imagination: The mechanics of didacticism in two children’s adaptations of Samuel Richardson’s novels. The Lion and the Unicorn 33.2: 167–188. DOI logoGoogle Scholar
Los, Willeke
1999Locke in Nederland: de receptie van zijn ideeën over individualiteit in opvoeding en onderwijs bij P.A. Verwer (1696–1757) en K. van der Palm (1730–1789). De Achttiende Eeuw 31.2: 173–186.Google Scholar
Marshall, Elizabeth
2004Stripping for the wolf: Rethinking representations of gender in children’s literature. Reading Research Quarterly 39.3: 256–270. DOI logoGoogle Scholar
Mijnhardt, Wijnand W.
1990De Nederlandse Verlichting nagerekend: de verkoopcijfers van het oeuvre van Willem Emmery de Perponcher. In Geschiedenis en cultuur. Achttien opstellen (liber amicorum for H.W. von der Dunk), Ed Jonker & Maarten van Rossum (eds), 171–185. The Hague: SDU.Google Scholar
Montoya, Alicia
2018Marie Leprince de Beaumont (1711–1780): A popular religious pedagogue. In Women, Enlightenment and Catholicism. A transnational biographical history, Ulrich Lehner (ed), 22–34. London & New York: Routledge.Google Scholar
Moran, Sarah Joan & Pipkin, Amanda C.
(eds) 2019Women and Gender in the Early Modern Low Countries, 1500–1750. Leiden & Boston: Brill. DOI logoGoogle Scholar
Orr, Clarissa Campbell
2005Aristocratic feminism, the learned governess, and the republic of letters. In Women, Gender and Enlightenment, Sarah Knott & Barbara Taylor (eds), 306–325. Houndsmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan. DOI logoGoogle Scholar
Pfeiffer, Julie
2016The romance of othermothering in nineteenth-century Backfish books. In Mothers in Children’s and Young Adult Literature. From the Eighteenth Century to Postfeminism, Lisa Rowe Fraustino & Karen Coats (eds): 59–74. Jackson: University Press of Mississippi.Google Scholar
Rowe, Karen E.
2005Virtue in the guise of vice: The making and unmaking of morality from fairy tale fantasy. In Culturing the Child, 1690–1914. Essays in Memory of Mitzi Meyers, Donelle Ruwe (ed), 29–66. Lanham: Children’s Literature Association and Scarecrow.Google Scholar
Salman, Jeroen
2000“Om tot presentjes aan kinderen te geven”: Het kinderboek in de achttiende-eeuwse boekhandel. In Tot volle waschdom. Bijdragen aan de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur, Berry Dongelmans, Netty van Rotterdam, Jeroen Salman & Janneke van der Veer (eds), 75–84. The Hague: Biblion.Google Scholar
Schenkeveld-van der Dussen, Riet
1997Van epica tot bestseller-auteur: Margareta Geertruid van der Werken (Gouda, gedoopt 29 september 1734 – ? ca. 1800). In Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550–1850: Van Anna Bijns tot Elise van Calcar, Riet Schenkeveld-van der Dussen, Karel Porteman, Piet Couttenier & Lia van Gemert (eds), 602–607. Amsterdam: Amsterdam University Press.Google Scholar
Singeling, C. B. F.
1991Gezellige schrijvers. Aspecten van letterkundige genootschappelijkheid in Nederland, 1750–1800. Amsterdam: Rodopi.Google Scholar
Spufford, Margaret
1995Literacy, trade and religion in the commercial centres of Europe. In A Miracle Mirrored. The Dutch Republic in European Perspective, Karel Davids & Jan Lucassen (eds), 229–283. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Stronks, Els
2014“Dees kennisse zuldy te kope vinnen”: Liedcultuur en de waarde van “know how” in de vroegmoderne Republiek. Zeventiende Eeuw 30.2: 147–167. DOI logoGoogle Scholar
Tigges-Drewes, Grietje & Groot, Hans
1980Een eeuw kleine Grandisson: 1782–1885. Ducumentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 45: 21–64.Google Scholar
Uprichard, Emma
2008Children as “beings and becomings”: Children, childhood and temporality. Children and Society 22.4: 303–313. DOI logoGoogle Scholar
Vuyk, Simon
2000Scherpe contrasten bij Margareta Geertruid van der Werken (1734–na 1796). In Verlichte verzen en kolommen. Remonstranten in de letterkunde en tijdschriften van de Verlichting (1720–1820): 122–145. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw.Google Scholar