Article published In:
Chinese Language and Discourse
Vol. 14:2 (2023) ► pp.209231
References
Arche, María J., Antonio Fábregas, and Rafael Marín
2017 “Towards a Unified Treatment of Spanish Copulas.” In Romance Languages and Linguistic Theory 11: Selected Papers from the 44th Linguistics Symposium on Romance Languages (LSRL), ed. By Silvia Perpin͂án, David Heap, Itziri Moreno-Villamar and Adriana Soto-Corominas: 33–52, John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Chao, Yuen-Ren
1968A Grammar of Spoken Chinese. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
Cheng, Lisa Lai-Shen
2008 “Deconstructing the shì de Construction.” The Linguistic Review 25(3–4): 235–266. DOI logoGoogle Scholar
Dong, Xiufang
2004 “ ‘Shi’ de jinyibu yufahua: you xuci dao cinei chengfen [The further grammaticalisation of shi: from empty word to word-internal element].” Dangdai Yuyanxue 6 (1): 35–44.Google Scholar
Fang, Mei
1995 “Hanyu duibi jiaodian de jufa biaoxian shouduan [The syntactic expression of contrastive focus in Chinese].” Zhongguo Yuwen 41: 281–282.Google Scholar
Hedberg, Nancy
1999 “The Discourse Function of English Clefts and Mandarin shi…de Constructions.” Workshop on the Discourse Function of Clefts. Humboldt University, Berlin, Germany, Oct 1–3.
Huang, C-T. James
1982Logical Relations in Chinese and the Theory of Grammar. PhD dissertation, MIT.
Jing-Schmidt, Zhuo
2019 “Grammatical Constructions and Chinese Discourse.” In The Routledge Handbook of Chinese Discourse Analysis, ed. by Chris Shei, 102–115. London: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Lee, Huichi
2005 “On DE in Shi…DE Construction.” University System of Taiwan Working Papers in Linguistics 11: 131–160.Google Scholar
Li, Charles N., and Sandra A. Thompson
1981Mandarin Chinese: A Functional Reference Grammar. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
Li, Na, Sandra A. Thompson, and Bojiang Zhang
1998 “Cong huayu jiaodu lunzheng yuqici ‘de’ [A discourse approach to the particle de ].” Zhongguo Yuwen 263 (2): 93–102.Google Scholar
Li, Titi
2010 “ ‘Shi…de’ liang zhong jushi jiaodian wenti de zai fenxi [Reanalysis of focus in two types of shi…de ].” Xiandai Yuwen 61: 32–34.Google Scholar
Liu, Tao and Ming Zhao
2015 “Jiyu huayu gongneng de Hanguo liuxuesheng ‘shi…de’ ju pianwu [A discourse functional analysis of the errors in shi…de sentences produced by Korean students in China].” Zhongguo Kuangye Daxue Xuebao (Shehui Kexue Ban) 31: 106–110.Google Scholar
Liu, Yuehua, Wenyu Pan, and Wei Gu
2001Shiyong xiandai Hanyu yufa [New practical Chinese grammar]. Beijing: Commercial Press.Google Scholar
Paul, Waltraud, and John Whitman
2008 “ Shi … de Focus Clefts in Mandarin Chinese.” The Linguistic Review 25 (3–4): 413–451. DOI logoGoogle Scholar
Requena, Pablo. E.
2020 “Spanish Copula Selection with Adjectives at Age Three.” Journal of Child Language (2020): 1–13. DOI logoGoogle Scholar
Ross, Claudia
1983 “On the Functions of Mandarin de .” Journal of Chinese Linguistics 11 (2): 214–246.Google Scholar
Shi, Dingxu
1994 “The Nature of Chinese Emphatic Sentences.” Journal of East Asian Linguistics 3 (1): 81–100. DOI logoGoogle Scholar
Shi, Yuzhi
2005 “Lun panduan, jiaodian, qiangdiao yu duibizhi guanxi – ‘shi’ de yufa gongneng he shiyong tiaojian [The relationship of copula, focus, emphasis, and comparison: the function and usage of shi ].” Yuyan Yanjiu 25 (4): 43–53.Google Scholar
Su, Danjie and Hongyin Tao
2018 “Jiyu zhenshi yuliao de ‘shi…de’ goushi chuji Hanyu jiaoxue sheji [Teaching the shi…de construction with authentic materials in elementary Chinese].” CASLAR 7 (1): 111–140.Google Scholar
Tang, Ting-chi
1983 “Focusing Constructions in Chinese: Cleft Sentences and Pseudo-cleft Sentences.” In Studies in Chinese Syntax and Semantics – Universe and Scope: Presupposition and Quantification in Chinese, ed. by Ting-chi Tang, Robert Cheng, and Ying-che Li, 127–226. Taipei: Student Book Co.Google Scholar
Teng, Shou-hsin
1979 “Remarks on Cleft Sentences in Chinese.” Journal of Chinese Linguistics 7 (1): 101–114.Google Scholar
Wu, Aaron Yao-Ren, and Yung-O. Biq
2011 “Lexicalization of Intensifiers: Two X-shi Constructions in Spoken Mandarin.” Chinese Language & Discourse 2 (2): 168–197. DOI logoGoogle Scholar
Xu, Yi
2014 “A Corpus-based Functional Study of shi…de Constructions.” Chinese Language and Discourse 5 (2): 146–184. DOI logoGoogle Scholar
Yuan, Yulin
2003 “Cong jiaodian lilun kan juwei ‘de’ de jufa yuyi gongneng [On the syntactic and semantic function of de in the sentence final position: from the viewpoint of modern focus theory].” Zhongguo Yuwen 292 (1): 3–16.Google Scholar
Zhan, Fangqiong and Chaofen Sun
2013 “A Copula Analysis of shi in the Chinese Cleft Construction.” Language and Linguistics 14 (4): 755–789.Google Scholar
Zhang, Wei
2016 “Jiyu yuliaoku de xiandai Hanyu biaoshi panduan yiyi ‘shi…de’ jushi fazhan [A corpus-based analysis on the evolvement of Chinese judgmental shi…de structure].” Waiyu Yu Waiyu Jiaoxue 290 (5): 20–31.Google Scholar
Zhang, Zhe
2016 “Liuxuesheng ‘shi…de’ juxing de xidexing pianwu [Analysis of overseas students’ acquisition errors on the construction of shi…de ].” Xiamen Ligong Xueyuan Xuebao 24 (2): 48–53.Google Scholar
Zhongguo she hui ke xue yuan
2016Xiandai Hanyu Cidian [Contemporary Chinese Dictionary]. Beijing: Commercial Press.Google Scholar
Zhu, Yao
1996The Focus-marking Function of shi in Mandarin Chinese. PhD dissertation, University of Minnesota.