Review published In:
Chinese Language and Discourse
Vol. 4:2 (2013) ► pp.281284
References
Peyraube, A.
2000 “Westernization of the Chinese Grammar in the 20th Century: Myth of Reality?Journal of Chinese Linguistics 28 (1): 1–25.Google Scholar
Sun, Dejin
2012 “Xiandai Hanyu shumianyu zhong wenyan yufa chengfen de jieding wenti [The definition of the grammatical items in modern written Chinese].” Hanyu Xuexi [Chinese Language Learning] 61: 3–11.Google Scholar
Xu, Shiyi
2007Hanyu baihua fazhanshi [A history of Chinese vernacular]. Beijing: Peking University Press.Google Scholar