Article published In:
Diachronica
Vol. 41:1 (2024) ► pp.99126
References
Asztalos, Erika, Katalin Gugán & Nikolett Mus
2017Uráli VX szórend: Nyenyec, hanti és udmurt mondatszerkezeti változatok [Uralic VX word order: Nenets, Khanty and Udmurt clause structure variants]. In Katalin É. Kiss, Attila Hegedűs & Lilla Pintér (eds.) Nyelvelmélet és diakrónia 3. Budapest & Piliscsaba, Hungary: PPKE BTK. 30–62.Google Scholar
Baker, Mark
2015Case. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Bakró-Nagy, Marianne
1999A magyar határozott névelő kialakulásának szintaktikai vonatkozásai. [Syntactic aspects of the development of the Hungarian definite article] In László Büky & Tamás Forgács (eds.) A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei I. Magyar és finnugor mondattörténet. Szeged, JATE Magyar Nyelvészeti Tanszék, 5–13Google Scholar
Bartos, Huba
2000Az inflexiós jelenségek szintaktikai háttere [The syntactic background of Hungarian inflection phenomena]. In Ferenc Kiefer (ed.) Strukturális magyar nyelvtan 3. Morfológia. Budapest: Akadémiai Kiadó. 653–760.Google Scholar
2001Object agreement in Hungarian: A case for Minimalism. In Galina M. Alexandrova & Olga Arnaudova (eds.) The Minimalist parameter. Amsterdam: John Benjamins. 311–324. DOI logoGoogle Scholar
Bárány, András
2017Person, case, and agreement: The morphosyntax of inverse agreement and global case splits. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Bíró, Bernadett & Katalin Sipőcz
2017The Mansi ditransitive constructions. Finno-Ugric Languages and Linguistics 6(1). 41–55.Google Scholar
Bowern, Claire
1998The case of Proto-Karnic: Morphological change and reconstruction in the nominal and pronominal system of Proto-Karnic (Lake Eyre Basin). Canberra, Australia: Australian National University BA thesis.
Chomsky, Noam
2001Derivation by phase. In Michael Kenstowicz (ed.) Ken Hale. A life in language, 1–52. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. DOI logoGoogle Scholar
Coppock, Elisabeth
2013A semantic solution to the problem of Hungarian object agreement. Natural Language Semantics 21(4). 345–371. DOI logoGoogle Scholar
2022Object agreement in Hungarian: In defense of a semantic solution. Journal of Uralic Linguistics 1(1). 121–148. DOI logoGoogle Scholar
Csepregi, Márta
1997Russische Einflüsse in der Südostjakischen Syntax. In Sirkka-Liisa Hahmo, Tette Hofstra, László Honti, Paul van Linde & Os Nikkila (eds.) Finnisch-ugrische Sprachen in Kontakt, 71–77. Maastricht, The Netherlands: Shaker Publishing.Google Scholar
2019Kontaktusjelenségek az északnyugat-szibériai nyelvi areában [Contact phenomena in the linguistic area of North-Western Siberia]. In Katalin É. Kiss, Attila Hegedűs, & Lilla Pintér (eds.) Nyelvelmélet és kontaktológia 4 1, 77–102. Budapest & Piliscsaba, Hungary: PPKE BTK.Google Scholar
Den Dikken, Marcel
2004Agreement and ‘clause union’. In Katalin É. Kiss & Henk van Riemsdijk (eds.) Verb clusters: A study of Hungarian, German and Dutch, 445–498. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Döbrentei, Gábor
1842Berzsenyi Dániel összes müvei: Költelem’s folyóbeszéd, 2. kötet [The Collected Works of Dániel Berzsenyi: Poetry and Prose, volume 2]. Buda, Hungary: Egyetemi Nyomda.Google Scholar
Egedi, Barbara
2013Grammatical encoding of referentiality in the history of Hungarian In Anna Giacolone Ramat, Caterina Mauri & Piera Molinelli (eds.) Synchrony and diachrony: A dynamic interface, 367–390. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
2014The DP-cycle in Hungarian and the functional extension of the noun phrase. In Katalin É. Kiss (ed.) The evolution of functional left peripheries in Hungarian syntax, 56–82. Oxford: Oxford University Press. DOI logoGoogle Scholar
É. Kiss, Katalin
2013aFrom Proto-Hungarian SOV to Old Hungarian Top Foc V X*. Diachronica 30:2, 202–231. DOI logoGoogle Scholar
2013bThe inverse agreement constraint in Uralic languages. Finno-Ugric Languages and Linguistics 2(1). 2–21.Google Scholar
2017The person–case constraint and the inverse agreement constraint are manifestations of the same inverse topicality constraint. The Linguistic Review 34(2). 365–395. DOI logoGoogle Scholar
2020What determines the varying relation of case and agreement? Evidence from the Ugric languages. Acta Linguistica Academica 67(4). 397–428. DOI logoGoogle Scholar
Filchenko, Andrey
2007A grammar of Eastern Khanty. Houston, TX: Rice University dissertation.
Givón, Talmy
1975Topic, pronoun, and grammatical agreement. In Charles N. Li & Sandra Thompson (eds.) Subject and topic, 149–188. New York: Academic Press.Google Scholar
Halm, Tamás
2021Radically truncated clauses in Hungarian and beyond: Evidence for the fine structure of the minimal VP. Syntax 24(3). 376–416. DOI logoGoogle Scholar
Horger, Antal
1931A magyar igeragozás története. [The history of conjugation in Hungarian] Szeged: M. Kir. Ferenc József Egyetem Barátainak Egyesülete. 761.Google Scholar
I. Gallasy, Magdolna
1992A névelők [The articles]. In Loránd Benkő (ed.) A magyar nyelv történeti nyelvtana II/1. A kései ómagyar kor. Morfematika, 716–770. Budapest: Akadémiai Kiadó.Google Scholar
Imre, Samu
1971A mai magyar nyelvjárások rendszere. [The dialect system of contemporary Hungarian.] Budapest: Akadémiai Kiadó.Google Scholar
Kenesei, István & Krisztina Szécsényi
2022Hungarian. In Marianne Bakró-Nagy, Johanna Laakso & Elena Skribnik (eds.) The Oxford guide to the Uralic languages. Oxford: Oxford University Press. DOI logoGoogle Scholar
Kulonen, Ulla-Maija
1989The passive in Ob-Ugrian. MSFOu 203. Helsinki: Finno-Ugrian Society.Google Scholar
Layton, Scott C.
1990Archaic features of Canaanite personal names in the Hebrew Bible. Leiden: Brill. DOI logoGoogle Scholar
Marantz, Alec
1991Case and licensing. Paper presented at The 8th Eastern States Conference on Linguistics. University of Maryland.
Melich, János
1913A magyar tárgyas igeragozás. [Object conjugation in Hungarian.] Magyar Nyelv 9:1, 1–14.Google Scholar
Mikes, Kelemen
1794István Kultsár (ed.), Törökországi levelek. [Letters from Turkey.] Szombathely, Hungary: Siess Antal.Google Scholar
Munich Codex
1416/1466 In Antal Nyíri (ed.) A Müncheni Kódex 1466-ból. Kritikai szövegkiadás a latin megfelelővel együtt, [The Munich Codex of 1466. Critical edition with Latin correspondences] 1971 Budapest: Akadémiai Kiadó.Google Scholar
Nikolaeva, Irina
1999Ostyak. Munich: Lincom Europa.Google Scholar
Rebrus, Péter & Miklós Törkenczy
2015Monotonicity and the typology of front/back harmony. Theoretical Linguistics 41(1–2). 1–61. DOI logoGoogle Scholar
Riese, Timothy
2001Vogul. Languages of the world/materials 158. Munich: Lincom Europa.Google Scholar
Skribnik, Elena
2001Pragmatic structuring in Northern Mansi. In Tönu Seidenthal (ed.) Congressus Nonus Internationalis Fenno-ugristarum. Pars IV. Dissertationes sectionum: Linguistica III 1, 222–239. Tartu, Estonia: Tartu University.
Sosa, Sachiko
2017Functions of morphosyntactic alternations, and information flow in Surgut Khanty discourse. Helsinki: University of Helsinki dissertation.
Szabó, Sándor
1902A magyar magánhangzóilleszkedés. [Vowel harmony in Hungarian.] Budapest.Google Scholar
Vienna Codex
. Mid-15th C. In Gedeon Mészöly (ed.) Bécsi Codex (Új Nyelvemléktár 1) [Vienna Codex (New collection of language records, vol. 1)]. Budapest 1916.Google Scholar
Virtanen, Susanna
2014Pragmatic object marking in Eastern Mansi. Linguistics 52(2). 391–413. DOI logoGoogle Scholar
2015Transitivity in Eastern Mansi. An information structural approach. Helsinki: University of Helsinki dissertation.