References
Apter, Emily
2006The Translation Zone: A New Comparative Literature. Princeton: Princeton University Press.Google Scholar
Balcerzan, Edward
1998Literatura z literatury (Strategie tłumaczy), Katowice: Śląsk.Google Scholar
Barańczak, Stanisław
1992Ocalone w tłumaczeniu. Poznań: Wydawnictwo „a5’.Google Scholar
, trans., ed 1998Od Walta Whitmana do Boba Dylana, Antologia poezji amerykańskiej. Kraków: Wydawnictwo Literackie.Google Scholar
Bassnett, Susan. Lefevere, André
1998Constructing Cultures. Essays on Literary Translation. Clevedon, Philadelphia: Multilingual Matters.Google Scholar
Folsom, Ed
2005Whitman Making Books. Books Making Whitman. Iowa City: The Obermann Center for Advanced Studies, The University of Iowa.Google Scholar
Kołodziejczyk, Ewa
2008 “Poezja w poszukiwaniu intymności.” Teksty Drugie 3: 175-183.Google Scholar
Kurek, Jalu
1925Upały. Warszawa: Almanach Nowej Sztuki.Google Scholar
Lefevere, André
1985 “What Is Written Must Be Rewritten, Julius Caesar: Shakespeare, Voltaire, Wieland, Buckingham.” Second Hand: Papers on the Theory and Historical Study of Literary Translation. ALW‑Cahier 1985 (3)Google Scholar
1985 “Why Waste Our Time on Rewrites? The Trouble with Interpretation and the Role of Rewriting in an Alternative Paradigm.”’ In Hermans, Theo ed. The Manipulation of Literature: Studies in Literary Translation, 215-243. London: Croom Helm.Google Scholar
Milosz, Czeslaw
1988The Collected Poems, 1931–1987. New York: The Ecco Press.Google Scholar
Miłosz, Czesław
1981Poezje. Warszawa: Czytelnik.Google Scholar
Mostwin, Danuta
2004Szmaragdowa zjawa. (Pisma. Saga polska 2). Baltimore–Toruń: Archiwum Emigracji, Oficyna Wydawnicza Kucharski.Google Scholar
Perlman, Jim, Folsom, Ed, Campion, Dan
(eds) 1998Walt Whitman: The Measure of His Song. Duluth, Minnesota: Holy Cow! Press.Google Scholar
Price, Kenneth M
2004To Walt Whitman, America. Chapel Hill & London: The University of North Carolina Press.Google Scholar
Skwara, Marta
2012 “Polish Translations of ‘Poets to Come’” [URL].
2010Polski Whitman: O funkcjonowaniu poety obcego w kulturze narodowej,Kraków: Universitas.Google Scholar
Szuba, Andrzej
1992 Posłowie [Afterword]. In Walt Whitman: Pieśń o sobie, wybrał, przełożył i posłowiem opatrzył Andrzej Szuba. Kraków: Wydawnictwo Literackie.Google Scholar
Venuti, Lawrence
2008The Translator’s Invisibility. A History of Translation. London: Routledge.Google Scholar
Whitman, Walt
1922 “Poeci przyszłości.” Stefan Stasiak (trans.). Zdrój 14: 147.Google Scholar
1934 “Niegdyś przechodziłem miastem ludnym.” Whitman, Walt. 75 Poematów. Stefan Napierski (trans.). Warszawa: Wydawnictwo J. Mortkowicza: 45.Google Scholar
1966 “Przeprawiając się promem brooklyńskim.” Ludmiła Marjańska (trans.). In Walt Whitman: Źdźbła trawy. Poezje wybrane. Słowo wstępne, wybór i opracowanie Juliusz Żuławski. Warszawa: PIW: 97-105.Google Scholar
2002 “Przeprawiam się promem brooklyńskim”, “Kiedyś przejeżdżałem przez miasto ludne”. Andrzej Szuba (trans.). In Walt Whitman: 256 Wiersze i poematy. Kraków: Miniatura.Google Scholar
1999Poetry and Prose. Leaves of Grass (1855), Leaves of Grass (1891–92), Supplementary Poems, Complete Prose Works (1892), Supplementary Prose. J. Kaplan (ed.). New York: The Library of America.Google Scholar
Żeromski, Stefan
1956Dzieje grzechu. Warszawa: Czytelnik.Google Scholar