Review published In:
Dutch Journal of Applied Linguistics
Vol. 1:1 (2012) ► pp.161167
References

Referenties

Bossers, B.
(Ed.) (2007) Vakwerk 4. Achtergronden van de NT2-lespraktijk. Lezingen studiemiddag Uitspraak en Verstavaardigheid 2007. Amsterdam: BV NT2.Google Scholar
Heuven, V. J. van
(2007) Uitspraak van het Nederlands door Turkse immigranten. In Bossers 2007,(pp. 111–126).Google Scholar
(1986) Some acoustic characteristics and perceptual consequences of foreign accent in Dutch spoken by Turkish immigrant workers. In J. van Oosten, & J. F. Snapper (Eds.), Dutch linguistics at Berkeley. Papers presented at the Dutch Linguistics Colloquium held at the University of California, Berkeley on November 9th, 1985 (pp. 67–84). U.C. Berkeley: The Dutch Studies Program.Google Scholar
Lowie, W.
(2004) De zin en onzin van uitspraakonderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 5(1), 3–12.Google Scholar
Neuner, G., Krüger, M., & Grewer, U.
(1981) Übungstypologie zum kommunikativen Deutschunterricht. Berlin: Langenscheidt.Google Scholar
Rasier, L.
(2007) Uitspraakvaardigheid en de NT2/NVT-leerder.Van theorie en onderzoek naar onderwijspraktijk. In Bossers (2007, pp. 35–51).Google Scholar
(2008) Van uitspraakonderzoek naar uitspraakonderwijs. Implicaties van het onderzoek naar uitspraakverwerving voor de onderwijspraktijk. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 801 (pp. 29–39). Themanummer T2-verwerving: Onderzoek ontmoet Onderwijspraktijk. DOI logoGoogle Scholar