Article published In:
CLIL and Bilingual Education in the Netherlands
Edited by Tessa Mearns and Rick de Graaff
[Dutch Journal of Applied Linguistics 7:2] 2018
► pp. 246263
References
Alons, L., Bosch, P., Van Huijstee, M., Morshuis, J., Riteco, A., & Verboog, M.
(2006) Coachen op taal. In gesprek over taalgerichte didactiek. Enschede: SLO.Google Scholar
Appel, R.
(1984) Immigrant children learning Dutch. Sociolinguistic and psycholinguistic aspects of second-language acquisition. Dordrecht: Foris. DOI logoGoogle Scholar
Appel, R., & Kuiken, F.
(2006) Nederlands als tweede taal. Geschiedenis van een jong vakgebied. In J. Coenen & M. Hoefnagel (Eds.), Symposium NT2 revisited. 25 Jaar Nederlands als tweede taal: De stand van zaken (Cd-rom). Amsterdam: WAP.Google Scholar
Beacco, J., Fleming, M., Thürmann, E., & Völlmer, H.
(2015) The language dimension of all subjects: A handbook for curriculum development and teacher training. Strasbourg: Council of Europe.Google Scholar
Boer, C. van den
(2003) Als je begrijpt wat ik bedoel: Een zoektocht naar verklaringen voor achterblijvende prestaties van allochtone leerlingen in het wiskundeonderwijs. Utrecht: CD-ß Press.Google Scholar
Boxtel, C. van, & Van Drie, J.
(2009) Enhancing historical reasoning: A key topic in Dutch history education. International Journal of Historical Learning, Teaching and Research, 8(2), 140–153.Google Scholar
Brinton, D., Snow, M. A., & Wesche, M.
(2003) Content-based second language instruction. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. DOI logo. (originally published in 1989).Google Scholar
Brok, P. den, Van Eerde, H. A. A., & Hajer, M.
(2010) Classroom interaction studies as a source for teacher competencies: The use of multiple instruments for studying teacher competencies in multicultural schools. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 16 (6), 747–763.Google Scholar
Canagarajah, S.
(2011) Translanguaging in the classroom: Emerging issues for research and pedagogy. Applied Linguistics Review, 21, 1–28. DOI logoGoogle Scholar
Chamot, A., & O’Malley, M.
(1994) CALLA handbook: Implementing the cognitive academic language learning approach. Reading, MA: Addison Wesley.Google Scholar
Coyle, D., Hood, P., & Marsh, D.
(2010) Content and Language Integrated Learning. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Dale, L., & Tanner, R.
(2012) CLIL-activities. A resource for content and language teachers. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Dalton-Puffer, C.
(2011) Content-and-Language Integrated Learning: From practice to principles? Annual Review of Applied Linguistics, 311, 182–204. DOI logoGoogle Scholar
Deen, J. Y., & Hacquebord, H. I.
(2001) Content-based language teaching: Language in the mathematics classroom. In C. J. W. Zwart, & M. M. H. Bax (Eds.), Reflections on language and language learning (pp. 221–235). Amsterdam: John Benjamins.Google Scholar
Deen, J., Hajer, M., & Koole, T.
(Eds.) (2008) Interaction in two multicultural mathematics classrooms. Mechanisms of inclusion and exclusion (NWO-reeks Sociale Cohesie; No. 15). Amsterdam: Aksant.Google Scholar
Dijk, G. van
(2011) Learning language learning technology. Language proficiency in the technology classroom. In M. de Vries (Ed.), Positioning technology education in the curriculum (pp. 165–188). Rotterdam: Sense Publishers. DOI logoGoogle Scholar
Dijk, G. van, Poorthuis, H., & Hajer, M.
(2012) Natuur- en scheikundedidactiek en taal: De leerling verklaart. Derived from [URL]> (27 February 2018).
Dijk, G. van, Hajer, M., Scharten, R., & De Vos, B.
(2013) Werken aan vaktaal bij de exacte vakken. Enschede: SLO.Google Scholar
Dijk, G. van, & Hajer, M.
(2017) Teaching the language of technology: Towards a research agenda. In M. J. de Vries (Ed.), Handbook of technology education (pp. 537–549). Rotterdam: Springer. DOI logoGoogle Scholar
Dijk, G. van
(2018) Het opleiden van taalbewuste docenten natuurkunde, scheikunde en techniek: Een ontwerpgericht onderzoek (Unpublished PhD dissertation). Universiteit Utrecht.Google Scholar
Drie, J. van, & Van Boxtel, C.
(2011) In essence I’m only reflecting: Teaching strategies for fostering historical reasoning in whole-class discussion. International Journal of Historical Learning, Teaching and Research, 10(1), 55–66.Google Scholar
Drie, J. van
(Ed.) (2012) Taalgericht vakonderwijs in de mens- en maatschappijvakken. Een handreiking voor opleiders en docenten. Amsterdam: Expertisecentrum Mens en Maatschappij.Google Scholar
Drie, J. van, Braaksma, M., & Van Boxtel, C.
(2014) Beter schrijven bij geschiedenis; Effecten van schrijfinstructie op algemene tekstkwaliteit en historisch redeneren. Levende Talen Tijdschrift, 15(3), 3–14.Google Scholar
Drie, J. van, & Van de Ven, P.
(2017) Moving ideas: An exploration of students’ use of dialogue for writing in history. Language and Education, 31(6), 1–17.Google Scholar
Ecchevaria, J., Vogt, D., & Short, D.
(2000) Making content comprehensible for English. The SIOP model. New York, NY: Pearson.Google Scholar
Eerde, D. van, Hajer, M., Riteco, A., & Swank, G.
(2006) De taalontwikkelende vakleerkracht: Een discussie over focus van professionalisering en onderzoek. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 76(1), 39–48.Google Scholar
Eerde, H. A. A. van
(2005) Taalontwikkeling in de wiskundeles. Levende Talen Tijdschrift, 6(1), 12–18.Google Scholar
Eerde, H. A. A. van, & Hajer, M.
(2008) The integration of mathematics and language learning in multiethnic schools. In M. Cesar & K. Kompulainen (Eds.), Social interactions in multicultural settings (pp. 269–296). Rotterdam: Sense Publishers.Google Scholar
Elbers, E.
(2013) Iedere les een Nederlandse taalles? Taal- en vakonderricht in het beroepsonderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 14(4), 14–27.Google Scholar
Elzen, M. den, Oorschot, F., Visser, A., Van der Leeuw, B., & Meestringa, T.
(2018) Redeneren en formuleren bij mens- en maatschappijvakken; een vakspecifieke verdieping voor taalgericht vakonderwijs. Enschede: SLO.Google Scholar
Evers-Vermeul, J., De Graaff, H. C. J., Schaap, H. & Van Silfhout, G.
(2014) Verzamelde werken van “Leerling-docent-interactie bij schrijven in de vakken: Een ontmoeting tussen wetenschap en praktijk”. Utrecht: Universiteit Utrecht.Google Scholar
Gibbons, P., & Hammond, J.
(2005) Putting scaffolding to work: The contribution of scaffolding in articulating ESL education. Prospect, 20(1), 6–30.Google Scholar
Haan, D. de
(1994) Deep Dutch. Towards an operationalization of school language skills Dissertation, University of Amsterdam.Google Scholar
Hacquebord, H. I.
(1989) Tekstbegrip van Turkse en Nederlandse leerlingen in het voortgezet onderwijs (Unpublished PhD dissertation). Groningen University.Google Scholar
(1999) Samenwerkend woorden leren als vorm van content based language learning; een succesvolle aanpak? Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 58(1), 63–70.Google Scholar
Hajer, M.
(1996) Leren in een tweede taal. Interactie in een meertalige mavo-klas. Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
(1998) De bruikbaarheid van de content-based approach in de Nederlandse context. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 58(1), 201–209.Google Scholar
(2000) Creating a language-promoting classroom: Content-area teachers at work. In J. K. Hall & L. S. Verplaetse (Eds.), Second and foreign language learning through classroom interaction, (pp. 265–285) Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.Google Scholar
(2005) Taalgericht vakonderwijs: Tijd voor een nieuw vijfjarenplan. Levende Talen Tijdschrift, 6(1), 3–11.Google Scholar
(2006) Inspiring teachers to work with content-based language instruction. In I. Lindberg & K. Sandwall (Eds.), Språket och kunskapen – att lära på sitt andraspråk i skola och högskola (pp. 27–46.) Gothenburg: Institutet för Svenska som Andraspråk.Google Scholar
Hajer, M., Meestringa, T., & Miedema, M.
(2000) Taalgericht vakonderwijs: Een nieuwe impuls voor taalbeleid. Levende Talen Tijdschrift, 1(1), 34–43.Google Scholar
Hajer, M., Van der Laan, E., & Meestringa, T.
(2010) Taalgericht de vakken in! Achtergronden bij dertien lessenseries. Enschede: SLO.Google Scholar
Hajer, M., & Meestringa, T.
(2014) Handboek taalgericht vakonderwijs (3rd ed.). Bussum: Coutinho.Google Scholar
Hammond, J.
(2006) High challenge, high support: Integrating language and content instruction for diverse learners in an English literature classroom. Journal of English for Academic Purposes, 5(4), 269–283. DOI logoGoogle Scholar
(2012) Hope and challenge in The Australian curriculum: Implications for EAL students and their teachers. Australian Journal of Language and Literacy, 35(2), 223–240.Google Scholar
Hilst, B. van
(2000) Instrumenten voor taalbeleid bekeken. Levende Talen Tijdschrift, 1(3), 5–12.Google Scholar
Hoeven, J. van der, & Evers-Vermeul, J.
(2015) Tekstsoorten en genres in het voortgezet onderwijs: Kansen voor vakgericht taalonderwijs. Levende Talen Magazine, 102(5), 22–27.Google Scholar
Knežić, D.
(2011) Socratic dialogue and teacher-pupil interaction (Unpublished PhD dissertation). Utrecht University.Google Scholar
Knežić, D., Elbers, E. P. J. M., Wubbels, T., & Hajer, M.
(2013) Teachers’ education in socratic dialogue: Some effects on teacher-learner interaction. Modern Language Journal, 97(2), 490–505. DOI logoGoogle Scholar
Knippenberg, M. van
(2010) Nederlandse in het middelbaar beroepsonderwijs. Een case study in de opleiding helpende zorg (Unpublished PhD dissertatie). Tilburg University.Google Scholar
Lagabaster, D., & García, O.
(2014) Translanguaging: Towards a dynamic model of bilingualism at school. Cultura y Educación, 26(3), 557–572. DOI logoGoogle Scholar
Leeuw, B. van der, & Meestringa, T.
(2011) Eisen aan schrijfvaardigheid in de bovenbouw havo/vwo. Levende Talen Tijdschrift, 12(2), 14–24.Google Scholar
(2014) Genres in schoolvakken: Taalgerichte didactiek in het voortgezet onderwijs. Bussum: Coutinho.Google Scholar
(2015) Using genre to improve consistency across the literacy curriculum in Dutch secondary education. In V. Boszik (Ed.), Improving literacy skills across learning. CIDREE yearbook (pp. 15–36) Budapest: HIERO.Google Scholar
(2018) Redeneren en formuleren bij Nederlands en andere vakken. Een vakspecifieke verdieping voor taalgericht vakonderwijs. Enschede: SLO.Google Scholar
Leeuw, B. van der, Meestringa, T., Van Silfhout, G., Smit, J., Hoogeveen, M., Prenger, J., Langberg, M., & Jansma, N.
(2017) Nederlands: Vakspecifieke trendanalyse 2017. Enschede: SLO.Google Scholar
Linthorst, R., & De Glopper, K.
(2015) De didactiek van begrijpend lezen in het voortgezet onderwijs: Lesobservaties bij Nederlands en zaakvakken. Pedagogische Studiën, 92(2), 150–166.Google Scholar
Marsman, P., Van der Leeuw, B., & Meestringa, T.
(2018) Redeneren en formuleren bij de kunstvakken; een vakspecifieke verdieping voor taalgericht vakonderwijs. Enschede: SLO.Google Scholar
McKenney, S., & Reeves, M.
(2012) Conducting educational design research. London: Routledge.Google Scholar
Meestringa, T., & Tordoir, A.
(1999) Taalbeleid in de lespraktijk. Aanbevelingen op grond van zes casestudies ‘Taalbeleid in de praktijk van het voortgezet onderwijs’. Utrecht: APS/SLO.Google Scholar
Nuffic
(2010) Competentieprofiel van de tto-docent. Derived from [URL]> (5 July 2018).
Oxford, R.
(1990) Language learning strategies: What every teacher should know. Rowley, MA: Newbury House.Google Scholar
Paus, J., Rodenboog, M., Schalk, H., Sijbers, J., Van der Leeuw, B., & Meestringa, T.
(2018) Redeneren en formuleren bij de natuurwetenschappelijke vakken; een vakspecifieke verdieping voor taalgericht vakonderwijs. Enschede: SLO.Google Scholar
Prenger, J.
(2005) Taal telt! Een onderzoek naar de rol van taalvaardigheid en tekstbegrip in het realistisch wiskundeonderwijs (Unpublished PhD dissertation). Groningen University.Google Scholar
Prenger, J., & De Glopper, K.
(2014) Effecten van schrijven om te leren bij Nederlands, geschiedenis en science. Levende Talen Tijdschrift, 15(2), 27–36.Google Scholar
Schleppegrell, M.
(2004) The language of schooling; A functional linguistics perspective. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. DOI logoGoogle Scholar
Schooten, E. van, & Emmelot, Y.
(2004) De integratie van taal- en zaakvakonderwijs. Amsterdam: SCO-Kohnstamminstituut.Google Scholar
Short, D., Ecchevaria, J., & Richards-Tutor, C.
(2011) Research on academic literacy development in sheltered instruction classrooms Language Teaching Research, 15(3), 363–380. DOI logoGoogle Scholar
Silfhout, G. van
(2014) Fun to read or easy to understand? Establishing effective text features for educational texts on the basis of processing and comprehension research (PhD dissertation). University of Utrecht, LOT.Google Scholar
Smit, J.
(2013) Scaffolding language in multilingual mathematics classrooms (Unpublished PhD dissertation). Utrecht University.Google Scholar
Snow, M. A., & Brinton, D. M.
(1997) The content-based classroom; perspectives in integrating language and content. White Plains, NY: Longman.Google Scholar
Snow, M. A.
(1998) Trends and issues in content-based instruction. Annual Review of Applied Linguistics, 181, 243–267. DOI logoGoogle Scholar
Snow, M. A., Met, M., & Genesee, F.
(1989) A conceptual framework for the integration of language and content instruction. TESOL Quarterly, 231, 201–217. DOI logoGoogle Scholar
Stam, B., & Van Drie, J.
(2013) Talige dimensies van het geschiedenisonderwijs. Amsterdam: Expertisecentrum Mens en Maatschappij.Google Scholar
Stoel, G. L., Van Drie, J. P., & Van Boxtel, C. A. M.
(2015) Teaching towards historical expertise. Developing a pedagogy for fostering causal reasoning in history. Journal of Curriculum Studies, 47(1), 49–76. DOI logoGoogle Scholar
Swart, F., De Graaff, R., Onstenk, J., & Knežić, D.
(2017) Teacher educators’ personal practical knowledge of language, Teachers and Teaching, 24(2), 166–182. DOI logoGoogle Scholar
Teunissen, F.
(Red.) (1990) Werken aan Nederlands als tweede taal. Een programmatisch kader voor de projectgroep NT2. ’s-Hertogenbosch: KPC.Google Scholar
Tolboom, J., Wijers, M., Van der Leeuw, B., & Meestringa, T.
(2018) Redeneren en formuleren bij de wiskundevakken; een vakspecifieke verdieping voor taalgericht vakonderwijs. Enschede: SLO.Google Scholar
Verspoor, M., & Edelenbosch, P.
(2011) Tweetalig onderwijs zorgt voor een duurzame voorsprong. Levende Talen Tijdschrift, 12(4), 3–13.Google Scholar
Wilschut, A., & Van der Rijt, D.
(2014) ‘De Romeinen vinden ons wilde barbaren’. Perspectiefgebruik bij schrijven en spreken over Nederlandse geschiedenis. Kleio, 55(7), 62–67.Google Scholar
Cited by

Cited by 4 other publications

Ertugruloglu, Errol, Tessa Mearns & Wilfried Admiraal
2023. Scaffolding what, why and how? A critical thematic review study of descriptions, goals, and means of language scaffolding in Bilingual education contexts. Educational Research Review 40  pp. 100550 ff. DOI logo
Paul, Enni
2023. ‘The wrong’ kind of students or ‘Santa’s workshop’? Teaching practices for newly arrived migrant students in Swedish upper secondary VET. Vocations and Learning 16:1  pp. 157 ff. DOI logo
Troyan, Francis John & Nathalie Auger
2022. Unprepared for Superdiversity: Teacher Agency and Constraint in a Culturally and Linguistically Diverse French Elementary Classroom. Journal of Language, Identity & Education  pp. 1 ff. DOI logo
van Dijk, Gerald, Maaike Hajer, Wilmad Kuiper & Harrie Eijkelhof
2022. Design principles for language sensitive technology lessons in teacher education. International Journal of Technology and Design Education 32:2  pp. 971 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 29 march 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.