Article published In:
Dutch Journal of Applied Linguistics
Vol. 9:1/2 (2020) ► pp.207214
References
Cito
(2010) Resultaten PISA-2009 in vogelvlucht: Praktische kennis en vaardigheden van 15-jarigen. Retrieved from [URL]
Dale, L., Van der Es, W., & Tanner, R.
(2010) CLIL skills: Book on methodology for subject teachers in bilingual education. Leiden: Expertisecentrum Moderne Vreemde Talen.Google Scholar
De Chazal, E.
(2017) English for academic purposes. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Duke, N. K., & Pearson, P. D.
(2002) Effective practices for developing reading comprehension. In A. E. Farstrup, & S. J. Samuels (Eds.), What research has to say about reading instruction (pp. 205–242). Newark, DE: International Reading Association.Google Scholar
Fisher, D., & Frey, N.
(2014) Close reading and writing from sources. Newark, DE: International Reading Association.Google Scholar
Grabe, W., & Stoller, F. L.
(2011) Teaching and researching reading (2de ed.). Harlow: Pearson Education.Google Scholar
Hoeflaak, A.
(2012) Hoe transparant zijn de examens leesvaardigheid? Een reactie op “Samenvatten in het vreemdetalenonderwijs.” Levende Talen Magazine, 99(3), 18–22.Google Scholar
Isakson, R. L., & Isakson, M. B.
(2017) Preparing college students to learn more from academic texts through metacognitive awareness of reading strategies. In K. Mokhtari (Ed.), Improving reading comprehension through metacognitive reading strategies instruction (pp. 155–176). Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield.Google Scholar
McNamara, D. S.
(2007) Reading comprehension strategies: Theories, interventions and technologies. Mahway, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. DOI logoGoogle Scholar
Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen
(2018) Visie op de toekomst van het curriculum moderne vreemde talen. Retrieved from [URL]
Mokhtari, K., & Reichard, C.
(2008) The impact of reading purpose on the use of reading strategies. In K. Mokhtari, & R. Sheorey (Eds.), Reading strategies of first and second language learners: See how they read (pp. 85–98). Norwood, MA: Christopher-Gordon Publishers.Google Scholar
Nationaal Platform voor de Talen
(2019) Nationaal Platform voor de Talen. Retrieved from [URL]
Osborne, J.
(2010) Arguing to learn in science: The role of collaborative critical discourse. Science, 328(5977), 463–466. DOI logoGoogle Scholar
Porter-O’Donnell, C.
(2004) Beyond the yellow highlighter: Teaching annotation skills to improve reading comprehension. English Journal, 93(5), 82–89. DOI logoGoogle Scholar
SLO
(2018) Engels en moderne vreemde talen: Meewerken aan het onderwijs van morgen. Retrieved from [URL]
Van den Broek, P.
(2010) Using texts in science education: Cognitive processes and knowledge representation. Science, 328(5977), 453–456. DOI logoGoogle Scholar
Van de Wetering, T., & Groenendijk, R.
(2015) Van toetsgerichte lezers naar zelfstandige, analytische lezers: Geen trucje maar een vaardigheid. Levende Talen Magazine, 102(2), 4–8.Google Scholar
Westhoff, G.
(2012) Mesten en meten in leesvaardigheidstraining: Leesvaardigheidstraining en examentraining zijn twee verschillende dingen. Levende Talen Magazine, 4(99), 17–20.Google Scholar
Wierda-Boer, H.
(2008) Aansluiting Engels. Een onderzoek naar de aansluitings problematiek van het vwo-vak Engels met de universiteit. Nijmegen: IOWO.Google Scholar