Article published In:
Dutch Journal of Applied Linguistics
Vol. 3:2 (2014) ► pp.155170
References
Asper, H., & Tupan, M
(2010) G5 Projecten WO 2010-2013. Kwantitatieve beschouwing 2010. Universiteit van Amsterdam. ECHO, 16 september 2010.
Bakker, I. de, Erve, E. van der, Halewijn, E., & Heijne, N
(2003) Op weg naar (to)taalbeleid bij de UvA. Amsterdam: INTT/ITTA.Google Scholar
Bakker, I. de, & Kalsbeek, A. van
(2012) Eindverslag Diversiteitsproject 2011-2012. Intern rapport INTT/UvA.Google Scholar
Bakker, I. de, Kuiken, F., & Rietstap, E
(2014) Naar een UvA-breed taalbeleid. Intern rapport. Amsterdam: UvA.Google Scholar
Bestuursconvenant 2009-2012 Faculteit der Geesteswetenschappen
9 juni 2009.Google Scholar
Bongenaar, S., & Hemelrijk, L
(2012) Evaluatierapport Pilot Schrijfcentrum. Intern rapport INTT/UvA.Google Scholar
Bussemaker, M., Crul, M.R.J., Dijk, J.J. van, Essed, P., & Raaijen, W.G. van
(2011) Beoordelingsrapport inzet G5-middelen. Studiesuccesbevordering van niet-westerse allochtone studenten in de vier grote steden. Den Haag: Hobéon Certificering BV.Google Scholar
Commissie Taalbeleid FGw
(2009) Taalvaardigheid in de FGw: Wel kwaliteitsbeleid, geen centrale toets. Intern rapport FGw/UvA.Google Scholar
(2010) Taalvaardigheid Nederlands in de FGw: Concretisering en uitwerking van doelen. Intern rapport FGw/UvA.Google Scholar
Declercq, K., & Verboven, F
(2010) Slaagkansen aan Vlaamse universiteiten: Tijd om het beleid bij te sturen? Katholieke Universiteit Leuven, Vives briefings.Google Scholar
De Wachter, L., Heeren, J., Marx, S., & Huyghe, S
(2013) Taal: Noodzakelijke, maar niet enige voorwaarde tot studiesucces. Correlatie tussen resultaten van een taalvaardigheidstoets en slaagcijfers bij eerstejaarsstudenten aan de KU Leuven. Levende Talen Tijdschrift, 14(4), 28–36.Google Scholar
Gille, E., Loijens, C., Noijons, J., & Zwitser, R
(2010) Resultaten PISA-2009. Praktische kennis en vaardigheden van 15-jarigen. Nederlandse uitkomsten van het Programme for International Student Assessment (PISA) op het gebied van leesvaardigheid, wiskunde en natuurwetenschappen in het jaar 2009. Arnhem: Cito.Google Scholar
Hogeronderwijsadministratie
(2008) Studiesucces generatiestudenten in 2007-2008. [URL]
Inspectie van het Onderwijs
(2008) Aandacht voor allochtone studenten in het hoger onderwijs. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.Google Scholar
Knippenberg, M. van
(2010) Nederlands in het Middelbaar Beroepsonderwijs. Een casestudy in de opleiding Helpende Zorg. Delft: Eburon.Google Scholar
Kramsch, C
(1998) Language and culture. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Kuiken, F
(2005) Taalbeleid als uitdaging. Amsterdam: Vossiuspers UvA. DOI logoGoogle Scholar
Matthys, M
(2010) Doorzetters. De betekenis van de arbeidersafkomst voor de levensloop en de loopbaan van universitair afgestudeerden. Amsterdam: Aksant.Google Scholar
Meelissen, M.R.M., Netten, A., Drent, M., Punter, R.A., Droop, M., & Verhoeven, L
(2012) PIRLS- en TIMSS-2011. Trends in leerprestaties in lezen, rekenen en natuuronderwijs. Nijmegen: Radboud Universiteit/Enschede: Universiteit Twente.Google Scholar
Meuffels, B
(2012) Pilot diagnostische toets schrijfvaardigheid geschiedenis. Enkele psychometrische gegevens. Intern rapport FGw/UvA 19 maart 2012.Google Scholar
(2013) Pilot diagnostische toets schrijfvaardigheid theaterwetenschappen. Enkele psychometrische gegevens. Intern rapport FGw/UvA, augustus 2013.Google Scholar
Ministerie van OCW
(2006) Van A tot Z betrokken. Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010. Den Haag: Ministerie van OCW.Google Scholar
(2011a) Convenant Randstaduniversiteiten 2011-2014. Naar meer studiesucces voor niet-westerse allochtone studenten. Den Haag: Ministerie van OCW.Google Scholar
(2011b) Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015 ‘Geletterdheid in Nederland’. Den Haag: Ministerie van OCW.Google Scholar
Peters, E., & Van Houtven, T
(Red.) (2010) Taalbeleid in het hoger onderwijs. De hype voorbij? Leuven/Den Haag: Acco.Google Scholar
Raaphorst, E
(2007) Nederlands leren voor opleiding en werk. Een evaluatiestudie naar geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs. ’s-Hertogenbosch: Malmberg.Google Scholar
Rooijackers, P., & Westen, W. van der
(2009) Taalbeleid in de praktijk. In P. Rooijackers, W. van der Westen, & E. Graus (Red.), Taal centraal. Taalbeleid in het Nederlandse en Vlaamse onderwijs (pp. 6–8). Themanummer Levende Talen.Google Scholar
Rooijackers, P., Westen, W. van der, & Graus, E
(Red.) (2009) Taal centraal. Taalbeleid in het Nederlandse en Vlaamse onderwijs. Themanummer Levende Talen .
Steehouder, P., & Tijssen, M
(2011) Opbrengsten in beeld. Rapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010. ’s-Hertogenbosch: Cinop.Google Scholar
Turner, J
(2011) Language in the academy. Cultural reflexibility and intercultural dynamics. Bristol: Multilingual Matters.Google Scholar
Twillert, M. van
(2009 14 april). ‘Het staat er toch’, zeggen taalslordige studenten. Taaltoets wordt gemeengoed op universiteiten, wegens gebrekkig taalniveau van de eerstejaars. NRC Handelsblad, 31.Google Scholar
Cited by

Cited by 2 other publications

Dols-Koot, Ilona J. E. & Jimmy H. M. van Rijt
2019. ‘Hakken en plakken’. Dutch Journal of Applied Linguistics 8:2  pp. 310 ff. DOI logo
Kuiken, Folkert & Ineke Vedder
2021. The interplay between academic writing abilities of Dutch undergraduate students, a remedial writing programme, and academic achievement. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 24:10  pp. 1474 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 29 april 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.