Article published In:
Dutch Journal of Applied Linguistics
Vol. 5:1 (2016) ► pp.3464
References
Auer, P
(2005) Europe’s sociolinguistic unity, or: A typology of European dialect/standard constellations. In N. Delbecque, J. van der Auwera, & D. Geeraerts (Eds.), Perspectives on variation: Sociolinguistic, historical, comparative (pp. 7–42). Berlin & New York: De Gruyter Mouton. DOI logoGoogle Scholar
Baayen, R.H
(2008) Analyzing linguistic data. A practical introduction to statistics using R. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Bourdieu, P
(2001) Langage et pouvoir symbolique. Paris: Seuil.Google Scholar
Cornips, L., & De Vogelaer, G
(2009) Variatie en verandering in het Nederlandse genus. Taal en Tongval, 221, 1–12. DOI logoGoogle Scholar
De Caluwe, J
(2009) Tussentaal wordt omgangstaal in Vlaanderen. Nederlandse Taalkunde, 14(1), 8–25. DOI logoGoogle Scholar
De Decker, B., & Vandekerckhove, R
(2012) Stabilizing features in substandard Flemish: The chat language of Flemish teenagers as a test case. Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, LXXIX(2), 129–148.Google Scholar
De Schutter, G
(1980) Norm en normgevoelens bij Nederlandstaligen in België. De Nieuwe Taalgids, 731, 73–109.Google Scholar
De Vogelaer, G
(2005) Subjectsmarkering in de Nederlandse en Friese dialecten. Ghent: Doctoral dissertation.Google Scholar
Delarue, S
(2013) Teachers’ Dutch in Flanders: the last guardians of the standard? In T. Kristiansen & S. Grondelaers (Eds.), Language (de)standardisation in Late Modern Europe: Experimental studies (pp. 193–226). Oslo: Novus.Google Scholar
(2014) Contrasterende (standaard)taalideologieën bij Vlaamse leerkrachten: een Gentse casestudy. Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 671, 219–248.Google Scholar
Delarue, S., & De Caluwe, J
(2015) Eliminating social inequality by reinforcing Standard Language Ideology? Language policy for Dutch in Flemish schools. Current Issues in Language Planning, 16(1-2), 8–25. DOI logoGoogle Scholar
Delarue, S. & Van Lancker, I
accepted). De kloof overbruggen tussen een strikt onderwijstaalbeleid en een taaldiverse klaspraktijk: strategieën van Vlaamse leraren en leerlingen. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
Department of Education and Training
(2015) Flemish education in figures 2013-2014. Retrieved from [URL].Google Scholar
Deprez, K
(1981) Naar een eigen identiteit. Resultaten en evaluatie van tien jaar taalsociologisch en sociolinguïstisch onderzoek betreffende de standaardtaal in Vlaanderen: perspektieven voor verder onderzoek. Kessel-Lo: Doctoral dissertation.Google Scholar
FAND II = Goossens, J., Taeldeman, J., & Verleyen, G
(2000) Fonologische Atlas van de Nederlandse Dialecten. Deel II & III. Ghent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.Google Scholar
FAND IV = De Wulf, C., Goossens, J., & Taeldeman, J
(2005) Fonologische Atlas van de Nederlandse Dialecten. Deel IV. De consonanten. Ghent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.Google Scholar
Geeraerts, D
(2001) Een zondagspak? Het Nederlands in Vlaanderen: Gedrag, beleid, attitudes. Ons Erfdeel, 44(3), 337–344.Google Scholar
Geerts, G
(1985) Taalvariatie en taalnormen in Vlaanderen. Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 11, 85–112.Google Scholar
Ghyselen, A.-S
(2015) Stabilisering van tussentaal? Het taalrepertorium in de Westhoek als casus. Taal & Tongval, 67(1), 43–95. DOI logoGoogle Scholar
Grondelaers, S., & Speelman, D
(2013) Can speaker evaluation return private attitudes towards stigmatised varieties? Evidence from emergent standardisation in Belgian Dutch. In T. Kristiansen & S. Grondelaers (Eds.), Language (De)standardisation in late Modern Europe: Experimental studies (pp. 171–191). Oslo: Novus.Google Scholar
Grondelaers, S., & Van Hout, R
(2011) The standard language situation in the Low Countries: Top-down and bottom-up variations on a diaglossic theme. Journal of Germanic Linguistics, 23(3), 199–243. DOI logoGoogle Scholar
(2012) Where is Dutch (really) heading? The classroom consequences of destandardization. Dutch Journal of Applied Linguistics, 1(1), 41–58. DOI logoGoogle Scholar
Hosmer, D.W., & Lemeshow, S
(2000) Applied logistic regression. New York: Wiley-Interscience. DOI logoGoogle Scholar
Lenz, A
(2003) Struktur und Dynamik des Substandards. Eine Studie zum Westmiddeldeutschen (Wittlich/Eifel). Stuttgart: Steiner.Google Scholar
MAND I = De Schutter, G., Van den Berg, B., Goeman, T., & De Jong, T
(2005) Morfologische atlas van de Nederlandse Dialecten. Deel I: Meervoudsvorming bij zelfstandige naamwoorden, vorming van verkleinwoorden, geslacht bij zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord en bezittelijk voornaamwoord. Amsterdam: Amsterdam University Press.Google Scholar
Plevoets, K
(2008) Tussen spreek- en standaardtaal. Een corpusgebaseerd onderzoek naar de situationele, regionale en sociale verspreiding van enkele morfo-syntactische verschijnselen uit het gesproken Belgisch-Nederlands. Unpublished doctoral dissertation, Katholieke Universiteit Leuven.Google Scholar
(2013) De status van de Vlaamse tussentaal. Een analyse van enkele socio-economische determinanten. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 129(3), 191–233.Google Scholar
SAND I = Barbiers, S., Bennis, H., De Vogelaer, G., Devos, M., & Van der Ham, M
(2005) Syntactische atlas van de Nederlandse dialecten. Deel I: Pronomina, congruentie en vooropplaatsing. Amsterdam: Amsterdam University Press. DOI logoGoogle Scholar
Smet, P
(2011) Samen taalgrenzen verleggen. Conceptnota. Retrieved from [URL].Google Scholar
Stroop, J
(2004) Wat over niet en dat . In J. De Caluwe, G. De Schutter, M. Devos, & J. Van Keymeulen (Eds.), Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal (pp. 761–770). Ghent: Academia Press.Google Scholar
Taeldeman, J
(1993) Welk Nederlands voor de Vlamingen? In L. De Grauwe & J. de Vos (Eds.), Van Sneeuwpoppen tot Tasmuurtje. Aspecten van de Nederlandse taal- en literatuurstudie (pp. 9–28). Ghent: Bond Gentse Germanisten.Google Scholar
(2008) Zich stabiliserende grammaticale kenmerken in Vlaamse tussentaal. Taal en Tongval, 60(1), 26–50.Google Scholar
(2009) Linguistic stability in a language space. In P. Auer & J.E. Schmidt (Eds.), Language and space: An international handbook of linguistic variation (pp. 355–374). Berlin: Mouton de Gruyter.Google Scholar
Van de Velde, H., & Houtermans, M
(1999) Vlamingen en Nederlanders over de uitspraak van nieuwslezers. In E. Huls & B. Weltens (Eds.), Artikelen van de Derde Sociolinguïstische Conferentie (pp. 451–462). Delft: Eburon.Google Scholar
Van Hoof, S., & Jaspers, J
(2012) Hyperstandaardisering. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 128(2), 97–125.Google Scholar
Van Hout, R., De Schutter, G., De Crom, E., Huinck, W., Kloots, H., & Van de Velde, H
(1999) De uitspraak van het Standaard-Nederlands. Variatie en varianten in Vlaanderen en Nederland. In E. Huls & B. Weltens (Eds.), Artikelen van de derde sociolinguïstische conferentie (pp. 183–196). Delft: Eburon.Google Scholar
Van Istendael, G
(2008) Plezier en pijn van het Nederlands. In Samen beleid maken in het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Beleidscahier, Vol. 31 (pp. 29–33). Brussels: Ministerie van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.Google Scholar
Vandenbroucke, F
(2007) De lat hoog voor talen in iedere school. Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken. Retrieved from [URL]Google Scholar
Vandenbussche, W
(2010) Standardisation through the Media. The case of Dutch in Flanders. In P. Gilles, J. Scharloth, & E. Ziegler (Eds.), Variatio Delectat. Empirische Evidenzen und theoretische Passungen sprachlicher Variation (pp. 309–322). Frankfurt am Main: Peter Lang.Google Scholar
Willemyns, R
(2003) Dutch. In A. Deumert & W. Vandenbussche (Eds.), Germanic Standardizations. Past to Present (pp. 93–125). Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
(2005) Verkavelingsbrabants: Werkt het integratiemodel ook voor tussentalen? Neerlandica extra Muros, 43(3), 27–40.Google Scholar
Cited by

Cited by 2 other publications

Delarue, Steven & Chloé Lybaert
2016. The Discursive Construction of Teacher Identities: Flemish Teachers' Perceptions of Standard Dutch. Journal of Germanic Linguistics 28:3  pp. 219 ff. DOI logo
Swanenberg, Jos, Anne Kerkhoff & Petra Poelmans
2021. Teachers-in-Training and the Policing of Language Variation. In Language Policies and the Politics of Language Practices [Language Policy, 28],  pp. 107 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 29 april 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.