Article published In:
Dutch Journal of Applied Linguistics
Vol. 5:2 (2016) ► pp.160179
References
Aronin, L., & Singleton, D
(2012) Multilingualism (Impact: Studies in Language and Society 30). Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Baarda, B., Hulst, M. van der, & Goede, M. De
(2012) Basisboek interviewen. Handleiding voor het voorbereiden en afnemen van interviews. Groningen: Noordhoff Uitgevers.Google Scholar
Backus, A., Gorter, D., Knapp, K., Schjerve-Rindler, R., Swanenberg, J., Thije, J.D. ten, & Vetter, E
(2013) Inclusive multilingualism: Concept, modes and implications. European Journal of Applied Linguistics, 1(2), 179–215. DOI logoGoogle Scholar
Boeije, H
(2005) Kwalitatief onderzoek. In H. ’t Hart, H. Boeije, & J. Hox (Eds.), Onderzoeksmethoden (pp. 253–290). Amsterdam: Boom.Google Scholar
Bureau Onderzoek en Statistiek
(2013a) Amsterdam in cijfers, Jaarboek 2013. Amsterdam: Gemeente Amsterdam.Google Scholar
(2013b) Monitor EU-migranten. Amsterdam: Gemeente Amsterdam.Google Scholar
(2014) Amsterdam groeit door. Geraadpleegd op 21-3-2014, via: [URL]Google Scholar
Casa Migrante
(2014) Bienvenido a la Casa Migrante. Geraadpleegd op 1-5-2014, via: [URL]Google Scholar
Centraal Bureau voor de Statistiek
(2014a) StatLine. Bevolking; geslacht, leeftijd en nationaliteit op 1 januari. Geraadpleegd op 27-4-2014, via: [URL]Google Scholar
(2014b) StatLine. Bevolking; geslacht, leeftijd, nationaliteit en regio, 1 januari. Geraadpleegd op 1-5-2014, via: [URL]Google Scholar
Centro Cultural de Hispanohablantes de Amsterdam
(2014) Centro Cultural. Geraadpleegd op 8-5-2014, via: [URL]Google Scholar
Dienst Uitvoering Onderwijs
(2016) Inburgeren in Nederland. Geraadpleegd op 15-5-2016, via: [URL]Google Scholar
Dongen, M. van, & Hermans, H
(2012) The importance of language competences for employers. Maastricht: Library and Languages Centre Maastricht University.Google Scholar
Ethnologue
(2014) Ethnologue: Languages of the world. Summary by language size. Geraadpleegd op 18-4-2014, via: [URL]Google Scholar
European Centre for Modern Languages
(2014) Developing migrants’ language competences at work. Geraadpleegd op 11-7-2014, via: [URL]Google Scholar
Europees Referentiekader
(2016) Geraadpleegd op 15-5-2016, via: [URL]
Extra, G
(1989) Onderzoek Nederlands als tweede taal in Nederland. In S. Kroon, & T. Vallen, (Eds.), Etnische minderheden en Nederlands als tweede taal in Nederland en Vlaanderen (Nederlandse Taalunie Voorzetten 23) (pp. 51–67). ’s-Gravenhage: Stichting Bibliographia Neerlandica.Google Scholar
Extra, G., & Yaĝmur, K
(2012) Belangrijkste bevindingen en discussie. In G. Extra & K. Yaĝmur (Eds.), Language rich Europe. Trends in beleid en praktijk voor meertaligheid in Europa (pp. 7–12). Cambridge: Cambridge University Press/British Council,Google Scholar
Kruyskamp, C
(1969) Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, Achtste, geheel opnieuw bewerkte en zeer vermeerderde druk. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhof.Google Scholar
Lycaeus Juridisch Woordenboek
(2015) Zelfredzaamheid. Geraadpleegd op 20-6-2014, via: [URL]Google Scholar
Mak, G
(2006)[1993]De Engel van Amsterdam. Amsterdam: Amstel Uitgevers.Google Scholar
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(2014) Nieuw in Nederland. Europese arbeidsmigranten. Den Haag, April 2014 | Publicatie-nr. S73-623851.Google Scholar
Overheid
(2014) Overheidsinformatie. Wet- en regelgeving. Wet inburgering. Geraadpleegd op 4-4-2014, via: [URL]Google Scholar
Pawlak, M., & Aronin, L
(Eds.) (2014) Essential topics in applied linguistics and multilingualism. Studies in honor of David Singleton. Dordrecht: Springer. DOI logoGoogle Scholar
Porila, A., & Thije, J.D. ten
(2007) Teil 5 Anwendungsfelder. 5.13 Ämter und Behörden. In J. Straub, A. Weidemann, & D. Weidemann, (Hg.), Handbuch interkulturelle Kommunikation und Kompetenz. Grundbegriffe - Theorien - Anwendungsfelder (pp. 687–699). Stuttgart: Metzler.Google Scholar
Rehbein, J
(2013) The future of multilingualism - Towards a HELIX of societal multilingualism under global auspices. In K. Bührig & B. Meyer (Eds.), Transferring Linguistic Know-how into Institutional Practice (pp. 43–80). Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Staa, A. van, & Evers, J
(2010) ‘Thick analysis’: Strategie om de kwaliteit van kwalitatieve data-analyse te verhogen. KWALON 43, 15(1), 5–12.Google Scholar
Steur, G.A
(2015) Wet van 20 maart 2015 tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB). Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, Jaargang 2015, Nr.136. Geraadpleegd op 17-5-2015, via: [URL]Google Scholar
Thije, J.D. ten
(2010) Lingua receptiva als bouwsteen voor de transnationale neerlandistiek. In E. Besumusma, A. Gelderblom, & J.D. ten Thije (Eds.), Internationale Neerlandistiek 2010 (41) (pp. 54–62).Google Scholar
Van Dale Onlinewoordenboek
(2014) Geraadpleegd op 17-4-2014, via studenten account: [URL]
Verbiest, F.J
(2014) Spaanstalige jongvolwassenen in Amsterdam en hun gebruik van de Nederlandse taal. Ongepubliceerde MA scriptie, Universiteit Utrecht.Google Scholar
Vertovec, S
(2007) Super-diversity and its implications. Ethnic and Racial Studies, 301, 1024–1054. DOI logoGoogle Scholar
Vliet, C. van, & Hengeveld, G
(2011) Spaanse Stemmen: Spaanse en Latijns-Amerikaanse migranten in Amsterdam. 1961-2011. Amsterdam: Casa Migrante.Google Scholar
VluchtelingenWerk Nederland
(2013) Vluchtelingen in getallen 2013. Amsterdam: VluchtelingenWerk Nederland.Google Scholar
Voorbij, J.Y.R
(2007) Wie zit er te wachten op de Wet Inburgering? Exploratief onderzoek naar voorbereidingen door lokale actoren op de invoering van de Wet Inburgering. Afstudeerscriptie, Universiteit Twente.Google Scholar
Weber, J.J., & Horner, K
(2012) Introducing multilingualism. A social approach. New York, NY: Routledge.Google Scholar