Part of
Handbook of Terminology: Volume 3. Legal Terminology
Edited by Łucja Biel and Hendrik J. Kockaert
[Handbook of Terminology 3] 2023
► pp. 310326
References
Bajčić, Martina
Barents, René
2004The Autonomy of Community Law. The Hague: Kluwer Law International.Google Scholar
Biel, Łucja
2014Lost in the Eurofog: The Textual Fit of Translated Law. Frankfurt am Main: Peter Lang. DOI logoGoogle Scholar
Biel, Łucja and Agnieszka Doczekalska
2020 “How do supranational terms transfer into national legal systems?Terminology 26(2):184–212. DOI logoGoogle Scholar
Departament Języka Polskiego, Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych, Komisja Europejska
2022Vademecum tłumacza. Wskazówki redakcyjne dla tłumaczy, [URL]
Dickerson, Reed
1986The Fundamentals of Legal Drafting, 2nd ed. Boston: Little, Brown.Google Scholar
Doczekalska, Agnieszka
2021Hybrydyzacja języka prawnego podczas tworzenia i transpozycji prawa Unii Europejskiej. Warszawa: Wolters Kluwer.Google Scholar
Eckes, Christina
2020 “The autonomy of the EU legal order.” Europe and the World: A Law Review 4(1):1–19. DOI logoGoogle Scholar
European Union
2015Joint Practical Guide of the European Parliament, the Council and the Commission for persons involved in the drafting of European Union legislation. Luxembourg: Publications Office of the European Union. [URL]
2022Interinstitutional Style Guide. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Online at: [URL]
Haigh, Rupert
2021International Legal English. A Practical Introduction for Students and Professionals. Abingdon: Routledge.Google Scholar
Kennedy, Duncan
1946 “Legislative Bill Drafting.” Minnesota Law Review 31:103–120.Google Scholar
Koronkiewicz, Joanna
2015Terminologia podatkowa a prawidłowość implementacji dyrektyw unijnych w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer.Google Scholar
Kurcz, Bartłomiej
2004Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego. Kraków: Zakamycze.Google Scholar
Lanceiro, Rui
2019 “How to reconcile the drafting rules and practices of the Member-States with the rules and practices of the EU?” In Lawmaking in Multi-level Settings – Legislative Challenges in Federal Systems and the European Union, edited by Patricia Popelier, Helen Xanthaki, William Robinson, João Tiago Silveira and Felix Uhlmann, 261–271. Baden-Baden: Nomos. DOI logoGoogle Scholar
Mori, Laura
Robertson, Colin
2015 “EU Multilingual Law: Interfaces of Law, Language and Culture.” In Language and Culture in EU Law: Multidisciplinary Perspectives, edited by Susan Šarčević, 33–52. Farnham: Ashgate.Google Scholar
Somssich, Réka, Judit Várnai, and Anna Bérczi
2010Lawmaking in the EU multilingual environment. Luxembourg: Publications Office of the European Union. [URL]
Stelkens, Ulrich, Wolfgang Weiß and Michael Mirschberger
2012The Implementation of the EU Services Directive: Transposition, Problems and Strategies. The Hague: Springer. DOI logoGoogle Scholar
Szuma, Krzysztof
2016 “Ewolucja pojęcia „konsument” w polskim prawie i orzecznictwie sądowym.” In Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, edited by Bogusław Gnela and Kinga Michałowska, 55–63. Warszawa: C.H. Beck.Google Scholar
Šarčević, Susan
ed. 2015Language and Culture in EU Law: Multidisciplinary Perspectives. Farnham: Ashgate.Google Scholar
Taylor, S.
2011 “The European Union and National Legal Languages: an Awkward Partnership?Revue Française de Linguistique Appliquée 1(16):105–118. DOI logoGoogle Scholar
van Dorp, Jacobien and Pauline Phoa
2018 “How to Continue a Meaningful Judicial Dialogue About EU Law? From the Conditions in the CILFIT Judgment to the Creation of a New European Legal Culture.” Utrecht Journal of International and European Law 34(1):73–87. DOI logoGoogle Scholar
Voermans, Wim
2019 “Transposition of EU Legislation into domestic law: Challenges faced by National Parliaments.” In Lawmaking in Multi-level Settings – Legislative Challenges in Federal Systems and the European Union, edited by Patricia Popelier, Helen Xanthaki, William Robinson, João Tiago Silveira and Felix Uhlmann, 243–260. Baden-Baden: Nomos. DOI logoGoogle Scholar
Wierczyński, Grzegorz
2016 „Komentarz do rozporządzenia w sprawie ‘Zasad techniki prawodawczej’.” In Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, 2nd ed., edited by Grzegorz Wierczyński, 19–36. Warszawa: Wolters Kluwer.Google Scholar
Wüster, Eugen
1979Introduction à la théorie générale de la terminologie et à la lexicographie terminologique. Quebec: E. Brent.Google Scholar
Yelin, Andrea B. and Hope Viner Samborn
2018The Legal Research and Writing Handbook: A Basic Approach for Paralegals. New York: Wolters Kluwer.Google Scholar
Zirk-Sadowski, Marek, Mariusz Jerzy Golecki, and Bartosz Wojciechowski
eds. 2009Multicentrism as an Emerging Paradigm in Legal Theory. Frankfurt am Main: Peter Lang.Google Scholar