Part of
Spanish Language and Sociolinguistic Analysis
Edited by Sandro Sessarego and Fernando Tejedo-Herrero
[Issues in Hispanic and Lusophone Linguistics 8] 2016
► pp. 135154
References
Ajuntament d’Elx
(1997) Reglament de normalització lingüística per al municipi d'Elx i el seu ajuntament. Elche/Elx: Ajuntament d’Elx.’Elx.
Backhaus, P
(2007) Linguistic landscapes: A comparative study of urban multilingualism in Tokyo. Clevedon: Multilingual Matters.Google Scholar
Bagna, C., & Barni, M
(2005) Dai dati statistici ai dati geolinguistici: Per una mappatura del nuovo plurilinguismo. Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata, 34(2), 329-355.Google Scholar
Baldaquí Escandell, J.M
(2004) La percepció de la vitalitat etnolingüística pels jóvens de l'Alacantí. Barcelona: Publicacions de L'Abadia de Montserrat.Google Scholar
(2005) A contribution to the study of Valencian linguistic secessionism: relations between the perception of the supradialectal unity of the Catalan language and other sociolinguistic variables. Catalan Review: international journal of Catalan culture, 19(1-2), 47-58.Google Scholar
Ben-Rafael, E., Shohamy, E., Amara, M.H., & Trumper-Hecht, N
(2006) Linguistic landscape as symbolic construction of the public space: The case of Israel. International Journal of Multilingualism, 3(1), 7-30. DOI logoGoogle Scholar
Blas Arroyo, J.L
(1994) Valenciano y castellano. Actitudes lingüísticas en la sociedad valenciana. Hispania, 77(1), 143-155. DOI logoGoogle Scholar
(2005) Realidad sociolingüística y educación en la Comunidad Valenciana. In H.U. Cárdenas & T.F. å. Ulloa (Eds.), La educación plurilingüe en España y América (pp. 9-40). Madrid: Dykinson.Google Scholar
Bruyèl-Olmedo, A., & Juan-Garau, M
(2009) English as a lingua franca in the linguistic landscape of the multilingual resort of S'Arenal in Mallorca. International Journal of Multilingualism, 6(4), 386-411. DOI logoGoogle Scholar
Casesnoves Ferrer, R
(2001) Contexts d'utilització d'una llengua minoritzada en context minoritari. Documentos del Español Actual, 3(4), 25-37.Google Scholar
(2005) L'evolució del coneixement del valencià 1991-2001: Una dècada de vanvis socials, polítics, demogràfics i lingüístics. Journal of Catalan Studies, 1(1), 32-51.Google Scholar
(2010) Changing linguistic attitudes in Valencia: The effects of language planning measures. Journal of Sociolinguistics, 14(4), 477-500. DOI logoGoogle Scholar
Castillo Lluch, M., & Sáez Rivera, D.M
(2011) Introducción al paisaje lingüístico de Madrid. Lengua y Migración, 3(1), 73-88.Google Scholar
Cenoz, J., & Gorter, D
(2006) Linguistic landscape and minority languages. In D. Gorter (Ed.), Linguistic landscape: A new approach to multilingualism (pp. 67-80). Clevedon [England]: Multilingual Matters.Google Scholar
(2008) El estudio del paisaje lingüístico. Retrieved from: [URL]Google Scholar
Ciscar Ramírez, L., González Martínez, D., & Pérez Ledo, P
(2002) Language attitudes and loyalties in the Valencian Country Noves SL. Revista de Sociolingüística, Primavera, 1-8.Google Scholar
Climent Ferrando, V
(2005) The origins and evolution of language secessionism in Valencia. An analysis from the transition period until today. Working Papers 18. Retrieved from: [URL]Google Scholar
Dunlevy, D
(2012) Linguistic policy and linguistic choice: A study of the Galician linguistic landscape. In C. Hélot, M. Barni, R. Janssens, & C. Bagna (Eds.), Linguistic landscapes, multilingualism and social change (pp. 53-68). Frankfurt: Peter Lang.Google Scholar
Fishman, J.A
(1967) Bilingualism with and without diglossia; diglossia with and without bilingualism. Journal of Social Issues, 23(2), 29-38. DOI logoGoogle Scholar
Franco Rodríguez, J.M
(2008) El paisaje lingüístico del Condado de Los Ángeles y del Condado de Miami-Dade: propuesta metodológica. El paisaje lingüístico del Condado de Los Ángeles y del Condado de Miami-Dade: propuesta metodológica, 35, 3-43.Google Scholar
Gimeno Menéndez, F., & Gómez Molina, J.R
(2007) Spanish and Catalan in the Community of Valencia. International Journal of the Sociology of Language, 184, 95-107.Google Scholar
Gorter, D
(Ed.) (2006) Linguistic landscape: A new approach to multilingualism. Clevedon: Multilingual Matters.Google Scholar
Griffin, J
(2004) The presence of written English on the streets of Rome. English Today, 20(2), 3-7 & 47. DOI logoGoogle Scholar
Kallen, J
(2009) Tourism and representation in the Irish linguistic landscape. In E. Shohamy & D. Gorter (Eds.), Linguistic landscape: Expanding the scenery (pp. 270-283). London: Routledge.Google Scholar
Lado, B
(2011) Linguistic landscape as a reflection of the linguistic and ideological conflict in the Valencian Community. International Journal of Multilingualism, 8(2), 135-150. DOI logoGoogle Scholar
Landry, R., & Bourhis, R
(1997) Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality: An empirical study. Journal of Language and Social Psychology, 16(1), 23-49. DOI logoGoogle Scholar
Larrosa Rocamora, J.AUniversidad de Alicante
& (2000) Atlas demográfico y social de la ciudad de Elche. San Vicente del Raspeig: Universidad de Alicante.Google Scholar
Leprêtre Alemany, M., & Romaní Olivé, J.M
(2000) L'ús de les llengües a la publicitat exterior a Barcelona i a sis altres ciutats l'any 1999. Llengua i Ús, 17, 55-59.Google Scholar
Martínez Ibarra, F
(2011) Spanish-Valencian contact in Elche: Language use and attitudes (Unpublished doctoral dissertation). University at Buffalo - SUNY, Buffalo, NY.Google Scholar
(2014) Why would I speak Valencian? Understanding language rejection in the southern territories of the Autonomous Community of Valencia. International Journal of the Linguistic Association of the Southwest, 32(1), 67-99.
Mas i Miralles, A
(1994) La substitució lingüística del català. L'administració eclesiàstica d'Elx en l'edat moderna. Alcoi: Diputació d'Alacant.Google Scholar
Miró Vives, C
(1998) Estudi sobre la llengua dels rètols a la ciutat de Tarragona. Llengua i Ús, 12, 54-58.Google Scholar
Moltó, E
(2011, July 11). La alcaldesa del PP ‘renacionaliza’ Elche. El País. Retrieved from: [URL]Google Scholar
Montoya Abat, B
(1996) Alacant: La llengua interrompuda. Valencia: Denes.Google Scholar
Montoya Abat, B., & Mas i Miralles, A
(2011a) La transmissió familiar del valencià. València Acadèmia Valenciana de la Llengua.Google Scholar
(2011b) La situació social del català al País Valencià en el trànsit dels segles XX al XXI. Zeitschrift für Katalanistik, 24, 293-316.Google Scholar
Nicolás Amorós, M
(2004) De la identitat del poder al poder de la identitat: algunes consideracions sobre la situació de la llengua catalana al País Valencià. Revista Catalana de Sociologia, 20, 63-83.Google Scholar
Ninyoles, R
(1969) Conflicte lingüístic valencià. Valencia: Tres i Quatre.Google Scholar
(1971) Idioma i prejudici Palma de Mallorca: Editorial Moll.Google Scholar
Noriega, J., & Blair, E
(2008) Advertising to bilinguals: Does the language of advertising influence the nature of thoughts? American Marketing Association, 72, 69-83.Google Scholar
Piller, I
(2003) Advertising as a site of language contact. Annual Review of Applied Linguistics, 23, 170-183. DOI logoGoogle Scholar
Pons Rodríguez, L
(2011) Hispanoamérica en el paisaje lingüístico de Sevilla Itinerarios, 13, 97-127.Google Scholar
Pradilla, M.A
(2005) La deriva estandarditzadora valenciana. Del secessionisme rupturista a l'aïllacionisme particularista. Zeitschrift für Katalanistik, 18, 141-170.Google Scholar
Pradilla, M. À
(2008) La tribu valenciana. Reflexions sobre la desestructuració de la comunitat lingüistica. Benicarló: Onada EdicionsGoogle Scholar
Regueira, X.L., López Docampo, M., & Wellings, M
(2013) El paisaje lingüístico en Galicia. Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana, 1(21), 39-62.Google Scholar
Rosenbaum, Y., Nadel, E., Cooper, R.L., & Fishman, J.A
(1977) English on Keren Kayemet Street. In J.A. Fishman, R.L. Cooper, & A.W. Conrad (Eds.), The spread of English (pp. 179-196). Rowley, MA: Newbury House.Google Scholar
Ross, N
(1997) Signs of international English. English Today, 13(2), 29-33. DOI logoGoogle Scholar
Sciriha, L., & Vassallo, M
(2001) Malta: A linguistic landscape. Malta: University of Malta.Google Scholar
Scollon, R., & Scollon, S.W
(2003) Discourses in place: Language in the material world. London: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Segura i Llopes, J.C
(1996) Estudi lingüístic del parlar d'Alacant. Alicante: Institut de Cultura Juan Gil-Albert.Google Scholar
(2003) Una cruïlla lingüística. Caracterització del parlar del Baix Vinalopó. Alicante: Quinta Impresión.Google Scholar
Shohamy, E., & Gorter, D
(Eds.) (2009) Linguistic landscape: Expanding the scenery. London: Routledge.Google Scholar
SIES
(2010) Encuesta de conocimiento y uso social del valenciano. Valencia: Consellería de Educación. Área de Política LingüísticaGoogle Scholar
Sloboda, M., Szabó-Gilinger, E., Vigers, D., & Simicic, L
(2010) Carrying out a language policy change: Advocacy coalitions and the management of linguistic landscape. Current Issues in Language Planning, 11(2), 95-113. DOI logoGoogle Scholar
Solé Camardons, J
(1998) La llengua de la publicitat exterior a Barcelona. Llengua i Ús, 12, 49-53.Google Scholar
Spolsky, B., & Cooper, R.L
(1991) The languages of Jerusalem. Oxford: Clarendon Press.Google Scholar
Torres i Selva, C., & Montserrat i Buendia, S
(2003) La interrupció generacional del català a la ciutat d'Elx. In V. c. Martines (Ed.), Llengua, societat i ensenyament (Vol. III). Alacant: Symposia Philològica.Google Scholar
Tulp, S.M
(1978) Reklame en tweetaligheid: Een onderzoek naar de geografische verspreiding van franstalige en nederlandstalige affiches in Brussel. Taal en Sociale Integratie, 1, 261-288.Google Scholar
Vigers, D
(2013) Signs of absence: Language and memory in the linguistic landscape of Brittany. International Journal of the Sociology of Language, 223, 171-187.Google Scholar
Wölck, W
(2004b) Universals of language maintenance, shift and change. Collegium Antropologicum, 28(1), 5-12.Google Scholar
Cited by

Cited by 4 other publications

Hipperdinger, Yolanda
2022. De palimpsestos y otros usufructos en el paisaje lingüístico: intervenciones sobre mensajes previos. Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación 91  pp. 113 ff. DOI logo
Martínez Ibarra, Francisco
Restrepo-Ramos, Falcon
2024. Contrastive language policies: a comparison of two multilingual linguistic landscapes where Spanish coexists with regional minority languages. International Journal of Multilingualism 21:2  pp. 906 ff. DOI logo
Restrepo-Ramos, Falcon D.
2020. Chapter 13. Public signage in a multilingual Caribbean enclave. In Current Theoretical and Applied Perspectives on Hispanic and Lusophone Linguistics [Issues in Hispanic and Lusophone Linguistics, 27],  pp. 273 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 22 may 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.