Article published In:
Dimensions of Language Attrition
Edited by Kees de Bot, Michael Clyne and T.J.M. van Els
[ITL - International Journal of Applied Linguistics 83/84] 1989
► pp. 7598
References
ABOP
(1987) : De hele wereld in school. Onderwijs en allochtone etnische groepen: Een poging tot een samenhangend beleid gericht op een gelijkwaardige behandeling en gelijke kansen. Een beleidsnota ter discussie. Amsterdam: ABOP.Google Scholar
ANDERSEN, R.
(1983) : Determining the linguistics attributes of language attrition. In: R. Lambert & B. Freed (eds.), The Loss of Language Skills. Rowley, Mass.: Newbury House, 83–188.Google Scholar
BARTOLINI, U., C. TAGLIAVINI & A. ZAMPOLLI
(1971) : Lessico di frequenza della lingua Italiana contemporania.Pisa: IBM Italia.Google Scholar
BETTONI, C.
(ed.) (1986) : Altro Polo. Italian Abroad. Studies on Language Contact in English-Speaking Countries. Sydney. Frederick May Foundation for Italian Studies.Google Scholar
BEUKENHORST, D.J.
(1987) : Italianen in Nederland: arbeidsmigranten en hun kinderen. Amsterdam : Universiteit van Amsterdam, Antropologisch-Sociologisch Centrum.Google Scholar
BOVENKERK, F., A. EIJKEN & W. BOVENKERK-TEERINK
(1983) : Italiaans IJs. De opmerkelijke historie van de Italiaanse ijsbereiders in Nederland. Meppel/Amsterdam: Boom.Google Scholar
BRASSÉ, P. & W. VAN SCHELVE
(1980) : Assimilatie van vooroorlogse immigranten - Drie generaties Polen, Slovenen en Italianen in Heerlen. 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij.Google Scholar
BROUWERS-KLEYWEGT, H.J., C. MARINELLI & E.G.M. NUYTEN-EDEL-BROEK
(1976) : Italianen in Nederland - Een onderzoek naar de mate van in-tegratie van Italiaanse werknemers in Nederland. Rotterdam: Erasmus Universiteit.Google Scholar
BRUSSA, L., C. PLEBANI & R. VAN DE. PUTTEN
(1986) : Is jouw vader ook een Pizza bakker? Onderzoeksrapport. Hengelo (O) : Stichting Centrum Buitenlan-ders Oost-Nederland.Google Scholar
DONALDSON, B.C.
(1983) : Dutch. A Linguistic History of Holland and Belgium. Leiden: Martinus Nijhoff.Google Scholar
EXTRA, G. & T. VALLEN
(1988) : Language and ethnic minorities in The Netherlands. In: International Journal of the Sociology of Language, 731, 85–110.Google Scholar
JASPAERT, K. & S. KROON
(1986) : Onderzoek naar taalverschuiving en taalverlies bij etnische minderheidsgroepen: theoretisch kader en operationaliseringsproblemen. In: J. Creten, G. Geerts & K. Jaspaert (eds.), Werk-in-uitvoering Momentopname van de sociolinguistiek in Nederland en Vlaanderen. Leuven/Amersfoort: ACCO, 197–206.Google Scholar
(1987) : The relationship between global language proficiency tests and language loss. In: F. Beukema & P. Coopmans (eds.), Linguistics in The Netherlands. Dordrecht: Foris Publications, 91–100.Google Scholar
JASPAERT, & S. KROON
(1988) : Social determinants of language shift in Italians in the Netherlands and Flanders. Paper International Conference on Maintenance and Loss of Ethnic Minority Languages, Noordwijkerhout, The Netherlands, 28.8–2.9.1988 (forthcoming).Google Scholar
JASPAERT, K., S. KROON & R. VAN. HOUT
(1986) : Points of reference in first-language loss research. In: B. Weltens, K. de Bot & T. van Els (eds.), Language At-tridon in Progress. Dordrecht : Foris Publications, 37–49.Google Scholar
PASTEELS, M.
(1985) : Italianen in Nederland. Een onderzoek naar hun taalsituatie. Nijmegen : Instituut voor Toegepaste Taalkunde KUN.Google Scholar
PROJECTRAAD
(1985) : Onderwijs aan Italiaanse leerlingen in het Enschedese ba-sisonderwijs - Eindverslag Enschede: Pedagogisch Centrum/Stichting Katholiek onderwijs Enschede.Google Scholar
SIMONS, M.S.M.
(1962) : Italiaanse arbeiders in de Limburgse Mijnstreek en in Twente -Aanpassingsproblemen en sociale begeleiding. In: Mens en Maatschappij, 371, 233–246.Google Scholar
VAN HOUT, R.
(1984) : Sociolinguistics in the Netherlandic language area. In: K. Deprez(ed.), Sociohnguistics in the Low Countries. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 19841, 1–41. DOI logoGoogle Scholar
VAN KERCKHOVEN, J. & R. VAN WEUENBURG
(1986) : Italianen in Nederland. Een onderzoek naar de taalsituatie en behoefte aan onderwijs in eigen taal en cultuur van de eerste en tweede generatie Italianen in Nijmegen. Nijmegen: Instituut voor Toegepaste Taalkunde KUN.Google Scholar
Cited by

Cited by 8 other publications

Chang, Charles B. & Sunyoung Ahn
2023. Examining the Role of Phoneme Frequency in First Language Perceptual Attrition. Languages 8:1  pp. 53 ff. DOI logo
de Leeuw, Esther
2019. Native speech plasticity in the German-English late bilingual Stefanie Graf: A longitudinal study over four decades. Journal of Phonetics 73  pp. 24 ff. DOI logo
de Leeuw, Esther, Conny Opitz & Dorota Lubińska
2013. Dynamics of first language attrition across the lifespan. International Journal of Bilingualism 17:6  pp. 667 ff. DOI logo
Dorado Escribano, Guadalupe
2020. Atrición lingüística, ¿término correcto para este “nuevo” fenómeno lingüístico?. Pragmática Sociocultural / Sociocultural Pragmatics 8:2  pp. 159 ff. DOI logo
Gallo, Federico, Beatriz Bermudez-Margaretto, Yury Shtyrov, Jubin Abutalebi, Hamutal Kreiner, Tamara Chitaya, Anna Petrova & Andriy Myachykov
2021. First Language Attrition: What It Is, What It Isn’t, and What It Can Be. Frontiers in Human Neuroscience 15 DOI logo
Kroon, Sjaak
1990. Some Remarks on Ethnic Identity, Language and Education. Innovation: The European Journal of Social Science Research 3:3  pp. 421 ff. DOI logo
Schmid, Monika S. & Kees de Bot
2004. Language Attrition. In The Handbook of Applied Linguistics,  pp. 210 ff. DOI logo
Yılmaz, Gülsen & Monika S. Schmid
2018. Chapter 11. First language attrition and bilingualism. In Bilingual Cognition and Language [Studies in Bilingualism, 54],  pp. 225 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 30 january 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.