References

Bibliografia

Curial
2007Curial e Güelfa, a cura d’A. Ferrando. Toulouse: Anacharsis.Google Scholar
Escartí, V. J.
2018 “Memory Construction: The Knight King Jaume I According to Troubadors and Chronicles”, in Cortijo Ocaña, A. (ed.) Chivalry, the mediterranean, and the Crown of Aragon, Newark – Delaware: Juan de la Cuesta, pp. 151–170.Google Scholar
2020 “Les festes del casament de Lucrècia Borja amb Alfons d'Aragó, el 1498”, Papers de la Costera, 18, pp. 95–103.Google Scholar
Ferrando, A.
2010 “El Llibre dels feits del rei en Jaume. La versió canònica de la crònica jaumina”, in Llibre dels feits del rei en Jaume, a cura d’A. Ferrando i V. J. Escartí. València: AVL, pp. 25–58.Google Scholar
Hauf, A.
1990 “Artur a Constantinoble. Entorn a un curiós episodi del Tirant lo Blanc ”, L’Aiguadolç, 12/13, pp. 13–31.Google Scholar
Llull, R.
1988Llibre de l’orde de cavalleria, a cura d’Albert Soler i Llopart. Barcelona: Barcino.Google Scholar
Martorell, J.
2003Tirant lo Blanch, a cura d’A. Hauf. València: Tirant lo Blanc /AVL.Google Scholar
Martorell, J. / Galba, M. J. de
1990Tirant lo Blanch, a cura d’A. Hauf i V. J. Escartí, València: Generalitat Valenciana.Google Scholar
Martos, J. L.
1995 “La doctrina cavalleresca lulliana en l’obra de Joanot Martorell. L’episodi de l’ermità”, in Miscellània Germà Colón, 3. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 37–46.Google Scholar
Negrín Fajardo, O.
(coord.) 2011Historia de la Educación Española. Madrid: UNED.Google Scholar
Pere el Cerimoniós
1984Crònica, a cura de F. Soldevila. Barcelona: Edicions 62.Google Scholar
Riquer, M. de
1983Història de la literatura catalana. Vol. 3. Barcelona: Ariel.Google Scholar
Soler, A.
2017a “Enyego d’Àvalos, autor de Curial e Güelfa?”, Estudis Romànics, 39, pp. 137–165.Google Scholar
2017b La cort napolitana d’Alfons el Magnànim: el context de Curial e Güelfa, 4 vols. València: Publicacions de la Universitat de València – Institució Alfons el Magnànim – Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
2018aEnyego d’Àvalos i l’autoria del Curial. València: Institució Alfons el Magnànim – CEIV – Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
2018b “Cap a una nova interpretació del Curial ”, Revista Valenciana de Filologia, 2, pp. 171“204.Google Scholar