References
Abeillé, A. & Rambow, O
(eds) 2000Tree Adjoining Grammars: Formalisms, Linguistic Analysis and Processing. Stanford CA: CSLI.Google Scholar
Ajdukiewicz, K
1935Die syntaktische Konnexität. Studia Philosophica I: 1–27.Google Scholar
Apresjan, J.D., Boguslavskij, I.M., Iomdin, L.I. & Sannikov, V.Z
2010Teoretcheskije problemy russkogo sintaksisa. Vzaimodejstvije grammatiki i slovarja. Moskva: Jazyki slavjanskich kul’tury.Google Scholar
Bauer, J
1965Souvětí s větami obsahovými, Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. A 13: 55–66.Google Scholar
Bloomfield, L
1933Language. New York NY: Henry Holt.Google Scholar
Chomsky, N
1970Remarks on nominalization. In Readings in English Transformational Grammar, R.A. Jacobs & P.S. Rosenbaum (eds), 184–221. Waltham MA: Ginn and Company.Google Scholar
Clancy, S.J
2010The Chain of Being and Having in Slavic [Studies in Language Companion Series 122]. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Corbett, G.G
2000Number. Cambridge: CUP. DOI logoGoogle Scholar
Daneš, F
1968Dostal jsem přidáno a podobné pasivní konstrukce. Naše řeč, 51: 269–290.Google Scholar
1985Věta a text. Praha: Academia.Google Scholar
Giger, M
2003Resultativa Im Modernen Tschechischen. Bern: Peter Lang.Google Scholar
Hajič, J., Panevová, J., Urešová, Z., Bémová, A., Kolářová, V. & Pajas, P
2003PDT-VALLEX: Creating a large-coverage valency lexicon for Treebank annotation. In Proceedings of the 2nd Workshop on Treebanks and Linguistic Theories , 57–68. Vaxjo: Vaxjo University Press.
Hajič, J., Panevová, J., Hajičová, E., Sgall, P., Pajas, P., Štěpánek, J., Havelka, J., Mikulová, M., Žabokrtský, Z. & Ševčíková Razímová, M
2006Prague Dependency Treebank 2.0. Philadelphia PA: Linguistic Data Consortium.Google Scholar
Kettnerová, V
2008Czech verbs of communication with respect to the types of dependent content clauses. Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 90: 83–108. DOI logoGoogle Scholar
Lopatková, M., Žabokrtský, A. & Kettnerová, V
2008Valenční slovník českých sloves. Praha: Karolinum.Google Scholar
Lopatková, M
2010Valency Lexicon of Czech Verbs: Towards Formal Description of Valency and Its Modeling in an Electronic Language Resource. Habilitation thesis, Charles University, Prague.
Mathesius, V
1925Slovesné časy typu perfektního v hovorové češtině. Naše řeč, 9: 200–202.Google Scholar
Mel’čuk, I.A
1988Dependency Syntax: Theory and Practice. Albany NY: State University of New York Press.Google Scholar
2006Explanatory combinatorial dictionary. In Open Problems in Linguistics and Lexicography, G. Sica (ed.), 225–355. Monza: Polimetrica.Google Scholar
Mikulová, M., Bémová, A., Hajič, J., Hajičová, E., Havelka, J., Kolářová, V., Kučová, L., Lopatková, M., Pajas, P., Panevová, J., Razímová, M., Sgall, P., Štěpánek, J., Urešová, Z., Veselá, K. & Žabokrtský, Z
2006Annotation on the Tectogrammatical Level in the Prague Dependency Treebank. Annotation Manual [Technical Report 2006/30]. Prague: Institute of Formal and Applied Linguistics.Google Scholar
Načeva Marvanová, M
2010Perfektum v současné češtině. Praha: NLN.Google Scholar
Panevová, J
1974On verbal frames in functional generative description I. Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 22: 3–40.Google Scholar
1975On verbal frames in functional generative description II. Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 23: 17–52.Google Scholar
1994Valency frames and the meaning of the sentence. In The Prague School of Structural and Functional Linguistics [Linguistic and Literary Studies in Eastern Europe 41], P.L. Luelsdorff (ed.), 223–243. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
2011O rezultativnosti (především) v češtině. In Zbornik Matice srpske: Gramatika i leksika u slovenskim jezicima, 165–176. Novi Sad: Matica sprska.Google Scholar
Panevová, J. & Ševčíková, M
2010Annotation of morphological meanings of verbs revisited. In Proceedings of the 7th International Conference on Language Resources and Evaluation , 1491–1498. Paris: ELRA.
Sgall, P., Hajičová, E. & Panevová, J
1986The Meaning of the Sentence in Its Semantic and Pragmatic Aspects. Praha & Dordrecht: Academia & Reidel.Google Scholar
Sgall, P
1967Generativní popis jazyka a česká deklinace. Praha: Academia.Google Scholar
1998Teorie valence a její formální zpracování. Slovo a slovesnost 59: 15–29.Google Scholar
Svozilová, N., Prouzová, H. & Jirsová, A
1997Slovesa pro praxi. Praha: Academia.Google Scholar
Urešová, Z
2011Valenční slovník Pražského zavislostního korpus. PDT-Vallex. Praha: Ústav formalní a aplikované lingvistiky.Google Scholar