Part of
Pseudo-Coordination and Multiple Agreement Constructions
Edited by Giuliana Giusti, Vincenzo Nicolò Di Caro and Daniel Ross
[Linguistik Aktuell/Linguistics Today 274] 2022
► pp. 191212
References (11)
Cmorej, Pavel
2002Úvod do logické syntaxe a sémantiky. Praha: Triton.Google Scholar
Čermák, František et al.
2005SYN2005: žánrově vyvážený korpus psané češtiny. Ústav Českého národního korpusu FF UK: Praha. [URL]
Daneš, František
1971Pokus o strukturní analýzu slovesných významů. Slovo a slovesnost 32: 193–207.Google Scholar
Filip, Hana
2008Events and Maximalization. In Theoretical and Crosslinguistic Approaches to the Semantics of Aspect, Susan Rothstein (ed), 217–256 Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Kuznetsova, Julia
2006The first verb of pseudocoordination as an auxiliary. Presented at Slavic Linguistic Society 1, Indiana University Bloomington. [URL] (24 April 2008).
Ross, John Robert
1986Infinite Syntax! Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation.Google Scholar
Škodová, Svatava
2009Pseudokoordinace v syntaxi současné češtiny [Pseudo-coordination in the syntax of contemporary Czech]. Ph.D. dissertation, Univerzita Karlova v Praze. [URL]
2020The verb jít as a representative of a motion event in space in texts by non-native speakers of Czech, SALi 11, Special issue 2020: 88–111. [URL]
Těšitelová, Marie
1985Kvantitativní charakteristiky češtiny. Praha: Academia.Google Scholar
de Vos, Mark
2005The Syntax of Verbal Pseudo-Coordination in English and Afrikaans. Utrecht: LOT.Google Scholar
Wulff, Stefanie
2006Go-V and go-and-V in English: A case of constructional synonymy? In Corpora in cognitive linguistics: corpus-based approached to syntax and lexis, Stefan Th. Gries & Anatol Stefanowitsch (eds), 101–25. Berlin: de Gruyter.Google Scholar