Part of
Differential Object Marking in Romance: Towards microvariation
Edited by Monica Alexandrina Irimia and Alexandru Mardale
[Linguistik Aktuell/Linguistics Today 280] 2023
► pp. 232252
References

List of texts

CEv Puşcariu, Sextil & Procopovici, Alexie
(eds) 1914Carte cu învăţătură (1581). Bucureşti: Atelierele Grafice Socec & Co.Google Scholar
CL Coresi, Liturghier
Ed. Al. Mareş, Bucharest: Editura Academiei 1969, 127–148. (Brașov, Wallachian subdialect).Google Scholar
CLRV Alexandru Mareş
, Crestomaţia limbii române vechi, I (1521–1639), Bucharest: Editura Academiei Române 1994.Google Scholar
CLu Bianu, Ion
(ed) 1930Coresi, Lucrul apostolesc. Apostolul (1563). Bucureşti: Cultura Naţională.Google Scholar
CPsl Toma, Stela
(ed) 1976Coresi. Psaltirea slavo-română. Bucureşti: Editura Academiei Române.Google Scholar
CS Codex Sturdzanus
Ed. Gh. Chivu, Bucharest: Editura Academiei Române 1993, 237–300.Google Scholar
CTev Dimitrescu, Florica
(ed) 1963Tetraevangelul tipărit de Coresi. Braşov 1560–1561. Bucureşti: Editura Academiei.Google Scholar
CV Costinescu, Mariana
(ed) 1981Codicele voroneţean. Bucureşti: Editura Minerva.Google Scholar
Chivu, Gheorghe et al.
(eds) 1979Documente şi însemnări româneşti din secolul al XVI-lea. Bucureşti: Editura Academiei Române.Google Scholar
DPar Ungureanu, Mădălina
(ed.) 2012Dosoftei. Parimiile preste an (1683) Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.Google Scholar
Ev. 1642 Evanghelie învăţătoare
1642 Ed. A.-M. Gherman, Bucharest: Editura Academiei Române 2011, 153–480. (Oltenia, Govora Monastery).Google Scholar
FD Floarea darurilor
1592–604 Ed. Alexandra Roman Moraru, Bucharest: Minerva 1996 (Cele mai vechi cărţi populare în literatura română, 1), 119–82. (Moldova, Putna Monastery).Google Scholar
MI Manuscrisul de la Ieud
~1630 Ed. M. Teodorescu, I. Gheţie, Bucharest: Editura Academiei 1977, 153–170. (North Transylvania, Maramureş)Google Scholar
NT Iorgu Iordan
(ed.) 1988Ştefan, Simion, Noul Testament (1648). Alba Iulia: Editura Episcopiei Ortodoxe Române.Google Scholar
PO Pamfil, Viorica
(ed) 1968Palia de la Orăştie (1581–1582). Bucureşti: Editura Academiei Române.Google Scholar
SVI Varlaam şi Ioasaf
~1670 Ed.: M. Stanciu Istrate, Reflexe ale medievalităţii europene în cultura română veche: Varlaam şi Ioasaf în cea mai veche versiune a traducerii lui Udrişte Năsturel, Bucharest: Editura Muzeului Național al Literaturii Române 2013, 82–325. (Wallachia)Google Scholar
VRC Varlaam, Răspunsul împotriva catihismusului calvinesc
1645 Ed.: Varlaam, Opere, Răspunsul împotriva catihismusului calvinesc, ed. M. Teodorescu, Bucharest: Minerva 1984, 143–230. (Wallachia, Târgovişte, Dealu Monastery)Google Scholar
Antonov, A., & Mardale, A.
(2014) From perlative to differential object marking. The curious case of the Romanian PE. Paper presented at the international workshop The Diachronic Typology of Differential Argument Marking, 5–6 April, University of Konstanz.
Avram, M.
(1975) Particularităţi sintactice neromâneşti în diferite momente ale evoluţiei limbii române literare. Studii şi Cercetări Lingvistice, 26(5), 459–466.Google Scholar
Binder, L., & Stark, E.
this volume). Differential object marking in French – Myth or reality?
Cennamo, M., Ciconte, F. M., & Andriani, L.
this volume). Syntactic and semantic constraints on differential object marking in Old Sardinian.
Franco, L., & Manzini, M. R.
(2017) Instrumental prepositions and case: Contexts of occurrence and alternations with datives. Glossa: A Journal of General Linguistics, 2(1), 8. DOI logoGoogle Scholar
Giurgea, I.
(2015) Agreeing and non-agreeing genitives in Old Romanian and the history of Romanian genitive constructions. In V. Hill (Ed.), Formal approaches to Old Romanian DP (pp. 154–199). Brill. DOI logoGoogle Scholar
Goosse, A., & Grevisse, M.
(2016) Le bon usage (16ème éd.). Deboeck Supérieur.Google Scholar
Goyens, M.
(1998) L’alternance entre construction accusative et dative dans l’histoire des verbes français. Leuvense Bijdragen, 87(3–4), 465–489.Google Scholar
Hill, V., & Mardale, A.
(2021) The diachrony of differential object marking in Romanian. Oxford University Press. DOI logoGoogle Scholar
Huyghe, R., & Corminboeuf, G.
(2018) Les alternances objet / oblique en français: Goûter (à) un vin, dévaler (de) la colline, chercher (après) ses clés, etc. In SHS Web of Conferences, 46, Congrès Mondial de Linguistique Française – CMLF 2018. DOI logoGoogle Scholar
Irimia, M. A.
(2020) Types of structural objects. In A. Bárány & L. Kalin (Eds.), Case, agreement, and their interactions: New perspectives on differential argument marking (pp. 77–126). De Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Jordan, M.
(2009) Loss of infinitival complementation in Romanian. Diachronic syntax (Unpublished doctoral dissertation). University of Florida.
Lamiroy, B.
(2013) La construction causative en faire et le marquage différentiel de l’objet en français. In O. Kozue (Ed.), Autour des verbes: Constructions et interprétations (pp. 3–17). Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Larson, R. K.
(1988) On the double object construction. Linguistic Inquiry, 19(3), 335–391.Google Scholar
Manzini, M. R., & Franco, L.
(2016) Goal and DOM datives. Natural Language and Linguistic Theory, 34, 197–240. DOI logoGoogle Scholar
Manzini, M. R., Savoia, L., & Franco, L.
(2020) DOM and dative in (Italo-) Romance. In A. Bárány & L. Kalin (Eds.), Case, agreement, and their Interactions. New perspectives on differential argument marking (pp. 219–269). De Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Mardale, A.
(2015) Differential object marking in the first original Romanian texts. In V. Hill (Ed.), Formal approaches to Old Romanian DP (pp. 200–245). Brill.Google Scholar
Nicula Paraschiv, I.
(2015) Observații tipologice privind variația structurii sintactice a verbului românesc. Marcarea necanonică a obiectului. Limba Română, LXIV(1), 23–34.Google Scholar
Onea, E., & Mardale, A.
(2020) From topic to object: Grammaticalization of differential object marking in Romanian. Canadian Journal of Linguistics / Revue Canadienne de Linguistique, 65(3), 1–43. DOI logoGoogle Scholar
Pană Dindelegan, G.
(1968) Regimul sintactic al verbelor în limba română veche. Studii şi Cercetări Lingvistice, 19(3), 270–291.Google Scholar
(2014) Variație în construcția verbului în româna veche. In R. Zafiu, A. Dragomirescu, & A. Nicolae (Eds.), Limba română: Diacronie și sincronie în studiul limbii române (pp. 155–175). Editura Universității din București.Google Scholar
SLRV 2019 = Pană Dindelegan, G.
(Ed.) (2019) Sintaxa limbii române vechi. Editura Univers Enciclopedic Gold.Google Scholar
Todi, A.
(2001) Elemente de sintaxă românească veche. Editura Paralela 45.Google Scholar