Part of
The Acquisition of Derivational Morphology: A cross-linguistic perspective
Edited by Veronika Mattes, Sabine Sommer-Lolei, Katharina Korecky-Kröll and Wolfgang U. Dressler
[Language Acquisition and Language Disorders 66] 2021
► pp. 237262
References
Clark, E. V.
1993The Lexicon in Acquisition [Cambridge Studies in Linguistics 65]. Cambridge: CUP. DOI logoGoogle Scholar
ISK
2004Iso suomen kielioppi (The large grammar of Finnish) [Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 950]. Hämeenlinna: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (The Finnish Literature Society).Google Scholar
Laalo, K.
2003Early verb development in Finnish: a preliminary approach to miniparadigms. In Development of Verb Inflection in First Language Acquisition: A Cross-Linguistic Perspective [Studies on Language Acquisition 21], D. Bittner, W. U. Dressler & M. Kilani-Schoch (eds), 323–350. Berlin: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
2007Diminutives in Finnish child-directed and child speech. In The Acquisition of Diminutives: A Cross-linguistic perspective [Language Acquisition and Language Disorders 43], I. Savickienė & W. U. Dressler (eds), 263–278. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
2009Acquisition of case and plural in Finnish. In Development of Nominal Inflection in First Language Acquisition: A Cross-Linguistic Perspective [Studies on Language Acquisition 30], U. Stephany & M. Voeikova (eds), 49–89. Berlin: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
2011Lapsen varhaiskielioppi ja miniparadigmat (The protogrammar and mini-paradigms in child language) [Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1309]. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.Google Scholar
2017Acquisition of compound nouns in Finnish. In Nominal Compound Acquisition [Language Acquisition and Language Disorders 61], W. U. Dressler, F. N. Ketrez & M. Kilani-Schoch (eds), 191–207. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
2021Directives in Finnish language acquisition. In Development of Modality in First Language Acquisition: A Cross-linguistic Perspective [Studies on Language Acquisition 54], U. Stephany & A. Aksu-Koç (eds), 347–378. Berlin: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Laitsaari, L. & Laitsaari, M.
1996Taivaan kynä, linnun lehti – sanoja lasten suusta (Collection of neologisms from Finnish-speaking children). Helsinki: WSOY.Google Scholar
Lieko, A.
1998Lapsen kielen uudissanat (Neologisms in child language). Virittäjä 102: 550–570.Google Scholar
Nygrén, S.
2019Litikuivan lintumyräkän sydänlaulu: Lasten uudissanoista (About lexical innovations in the speech of two girls). MA thesis, Tampere University.
Riionheimo, H.
2002Havaintoja kahden itäsuomalaisen lapsen morfologisista poikkeamista: Uudisjohdokset (Observations from the morphology of two children from Eastern Finland: Innovative derivations). Virittäjä 106: 432–443.Google Scholar
Savonen, T.
2019Täältä tulee välipalaaja! Tutkimus lapsenkielen johdoksista (About derivatives in child language). MA thesis, Tampere University.
Silvennoinen, H.
2014Lentolukki ja epäterveellinen porkkana – lapsen luovat ilmaisut kognitiivisen kielitieteen näkökulmasta (The child’s creative expressions from the perspective of cognitive linguistics). MA thesis, Tampere University.
Vänttilä, S.
1998Suomenkielisten lasten uudisjohdokset ja Clarkin sananmuodostuksen periaatteet (The innovative derivations of Finnish-speaking children and the word-formation principles of Clark). In Kielen ituja. Ajankohtaista lapsenkielen tutkimuksesta (Actual topics about child language research) [Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen julkaisuja 10], M. Karjalainen (ed.), 99–127. Oulu: Oulun yliopisto.Google Scholar