Part of
Microparameters in the Grammar of Basque
Edited by Beatriz Fernández and Jon Ortiz de Urbina
[Language Faculty and Beyond 13] 2016
► pp. 93138
References

Appendix: Dialectal grammars

Aezkoa: Camino, Iñaki 1997Aezkoako euskararen azterketa dialektologikoa. Iruñea: Nafarroako Gobernua.Google Scholar
Ahetze: Cabodevilla, Josu 1991Aetzen Uskara. Iruñea: Nafarroako Gobernua.Google Scholar
Amaiur: N'Diaye, Genevieve 1970Structure du dialect basque de Maya. Mouton: The Hague.Google Scholar
Antzuola: Larrañaga, Jone 1998Antzuolako hizkera. Antzuola: Antzuolako Udala.Google Scholar
Arrasate: Elortza, Jerardo, Garro, Eneritz, Garai, Jesus M., Ormaetxea, José Luis and Plazaola, Esteban 1999Arrasateko euskara. Arrasate: Arrasateko Udala.Google Scholar
Baztan: Salaburu, Pello and Lakar, Maite 2005Baztango mintzoa: gramatika eta hiztegia. Iruñea / Bilbo: Nafarroako Gobernua / Euskaltzaindia.Google Scholar
Basauri: Arretxe, Jon 1993Basauriko euskara. Basauri: Basauriko Udala.Google Scholar
Bortzerriak: Zelaieta, Edu 2005 “Bortzerrietako euskara, herriz herri (ez)berdintasunetan barrena II.” FLV 99: 287-306.Google Scholar
Bergara: Elexpuru, Juan Martin 1988Bergarako Euskara. Bergara: UNED.Google Scholar

Bermeo:

Egaña, Aitzane
1984 “Bermeoko aditzaren azterketa lorratzak.” Bermeo 4: 13-43.Google Scholar
Laka, Enara, Olondo, Leire and Gaminde, Iñaki
2012 “Bermeoko gazteen euskararen aditz morfologiaz.” Euskalingua 13: 27-36.Google Scholar
Gaminde, Iñaki, Romero, Asier and Legarra, Hiart
2012Gramatika eta hizkuntz bariazioa Bermeon. Bermeoko Udala eta Campos Hegaluzea.Google Scholar
Beskoitze: Duhau, Henri 1993Hasian hasi: Beskoitzeko Euskara. Donibane Lohitzune: Irkus.Google Scholar

Deba:

Zuazo, Koldo
1999Deba Ibarreko Euskeria. Antzuola: Antzuolako Udala.Google Scholar
2002Deba ibarretik euskararen herrira. Eibar: Badihardugu Euskera Alkartia.Google Scholar

Eibar:

Eibarko Euskara Mintegia
1998Eibarko aditza. Eibarko Udala.Google Scholar
Etxebarria, Toribio
1998Flexiones verbales y lexicon del euskera dialectal de Eibar. Bilbo: Euskaltzaindia.Google Scholar
Elgoibar: Makazaga, Jesus Mari 2007Elgoibarko Euskara. Elgoibarko berbak, egiturak eta irakurgaiak. Elgoibar: Elgoibarko Udala.Google Scholar
Ermua: Aranberri, Fernando 1996Ermua eta Eitzako Euskara. Ermua: Ermuko Udala.Google Scholar
Erroibar: Ibarra, Orreaga 2000Erroibarko eta Esteribarko hizkera. Iruñea: Nafarroako Unibertsitate PublikoaGoogle Scholar
Erronkari: Angos, Alberto 2005Erronkariera I: Gramatika. Donostia: Hiria.Google Scholar
Forua: Gaminde, Iñaki 1992Foruko euskararen morfosintaxiaz. Forua: Foruko Udala.Google Scholar
Hondarribia/Irun : Sagarzazu, Txomin 2005Hondarribiko eta Irungo euskara. Irun: Alberdania.Google Scholar
Igorre: Iglesias, Aitor 2005Igorreko hizkeraren azterketa dialektologikoa. Ms., UPV/EHU.Google Scholar
Imoz: Apalauza, Amaia 2008Imozko euskara. Iruñea: Nafarroako Gobernua.Google Scholar
Lasarte-Oria: Lakaba, Ana, Azurza, María Eugenia and Bereziartu, Juan Inazio 1996Lasarte-Oriako euskararen azterketa. Lasarte-Oria: Lasarte-Oriako udala.Google Scholar
Laudio: Urkijo Orueta, Natxu 1994. Zenbait apunte Laudioko euskaraz. Bilbo: UEU.Google Scholar
Lazkao: Hurtado, Irene 2001Goierriko eta Tolosalde hegoaldeko hizkerak. Tolosa: Goierriko Euskal Eskola Kultur Elkartea, Maizpide Euskaltegia eta Lazkaoko Udala.Google Scholar
Leioa: Gaminde, Iñaki 1989Leioako euskararen gramatikaz. Leioa: Leioako udala.Google Scholar
Lekeitio: Hualde, José Ignacio, Elordieta, Gorka and Elordieta, Arantzazu 1994. The Basque Dialect of Lequeitio [Supplements of ASJU XXXIV]. Bilbo and Donostia: UPV/EHU and Gipuzkoako Foru Aldundia.Google Scholar
Mallabi: Mugarza, Pello 2006Mallabiko euskara. Mallabiko Udala.Google Scholar
Marquina: Rollo, William 1925The Basque Dialect of Marquina. Amsterdam: H.J. Paris.Google Scholar
Oiartzun: Fraile Ugalde, Idoia and Fraile Ugalde, Ainhoa 1996Oiartzungo hizkera. Oiartzun: Oiartzungo Udala.Google Scholar
Oñati: Badihardugu 2005Deba ibarreko aditz-taulak: Oñati.Google Scholar

Ondarroa:

Rotaetxe, Karmele
1977Estudio estructural del euskera de Ondarroa. Durango: Leopoldo Zugaza.Google Scholar
Arregi, Karlos and Nevins, Andrew
2011Morphotactics. Dordrecht: Springer.Google Scholar
Ordizia: Garmendia, Larraitz and Etxabe, Karmele 2004Ordiziako euskara: garai bateko bizimodua eta gaurko hizkuntza-egoera. Ordizia: Ordiziako Udala.Google Scholar
Orio: Iturain, Iñaki and Loida, Loren 1995Orioko euskara. Orio: Orioko Udala.Google Scholar
Otxandio: Burguete, Xabier and Gaminde, Iñaki 1991Otxandioko euskaraz. Otxandio: Otxandioko Udala and Bizkaiko Foru Aldundia.Google Scholar
Pasaia: Agirretxe, Joxe Luix, Lersundi, Mikel and Olaetxea, Ortzuri 1998Pasaiako hizkera. Pasaia: Pasaiko Udala.Google Scholar
Sakana: Erdozia, Jose Luis 2001Sakana erdialdeko euskara. Ph.D. dissertation, UPV/EHU.Google Scholar
Sopela: Gaminde, Iñaki, Markaida, Bene and Markaida, Eukene 1993Sopelako euskaraz.Google Scholar
Ugao: Salazar, Belene 2001Ugaoko euskara. Ugaoko euskararen azterketa etnolinguistikoa. Bilbo: Ediciones Beta.Google Scholar
Ultzama: Ibarra, Orreaga 1995Ultzamako hizkera. Inguruko euskalkiekiko harremanak. Iruñea: Nafarroako Gobernua.Google Scholar
Zaldibia: Etxabe, Karmele and Garmendia, Larraitz 2003 Zaldibiako euskara: Bertako bizimodua, ohiturak, eta pasadizoak. Zaldibia: Zaldibiako Udala.Google Scholar
Zamudio: Gaminde, Iñaki 2000Zamudio berbarik berba. Bilbo: Labayru Ikastegia.Google Scholar
Zeberio: Etxebarria, Juan Manuel 1996Zeberio haraneko euskararen azterketa etno-inguistikoa. Bilbo: Deustuko Unibertsitatea.Google Scholar
Zegama: Azurmendi, Joxe Migel 1998Zegamako euskara. Lazkao: Goierriko Euskal Eskola Kultur Elkartea.Google Scholar
Abney, Steven
1987The English noun phrase in its sentential aspect. Ph.D. dissertation, MIT.Google Scholar
Aissen, Judith
2003 “Differential object marking: Iconicity vs. Economy.” Natural Language and Linguistic Theory 21: 435-483. DOI logoGoogle Scholar
Albizu, Pablo
1997 “The syntax of person agreement.” Ms., University of Southern California.Google Scholar
2001 “Datibo sintagmen izaera sintaktikoaren inguruan: eztabaidarako oinarrizko zenbait datu.” In Kasu eta komunztaduraren gainean. On Case and agreement, Beatriz Fernández and Pablo Albizu (eds.), 49-69. Bilbo: UPV/EHU.Google Scholar
2002 “Basque verbal morphology: Redefining cases.” In Erramu boneta: Festchrift for Rudolf P. G. de Rijk, Xabier Artiagoitia, Patxi Goenaga and Joseba A. Lakarra (eds.), 1-19. Bilbo: UPV/EHU.Google Scholar
2011 “Micro-variación en las construcciones inacusativas de dativo posesivo del vasco / Unaccusative predicates with possessor datives in Basque.” Handout from Wedisyn’s 2nd Workshop on Syntactic Variation , February 17-18, 2011, Universitat de Barcelona.
Albizu, Pablo and Fernández, Beatriz
2006 “Licit and illicit ERG-DAT pairings.” In Andolin gogoan, Beatriz Fernández and Itziar Laka (eds.), 69-96. Bilbo: UPV/EHU.Google Scholar
Anagnostopoulou, Elena
2003The Syntax of Ditransitives: Evidence from Clitics. Berlin / New York: Walter de Gruyter.Google Scholar
Arraztio, Kontxi
2010 “Datibo osagarri bitxiak Araitz-Beteluko hizkeran.” In Euskara eta euskarak: aldakortasun sintaktikoa aztergai. [Supplements of ASJU 52], Beatriz Fernández, Pablo Albizu and Ricardo Etxepare (eds.), 187-194. Bilbo: UPV/EHU.Google Scholar
Arregi, Karlos and Molina-Azaola, Gainko
2004 “Reestructuring in Basque and the Theory of Agreement.” In Proceedings of WCFFL 23, G. Garding and M. Tsujimura (eds.), 101-114.Google Scholar
Arregi, Karlos and Nevins, Andrew
2011Morphotactics. Dordrecht: Springer.Google Scholar
Arteatx, Iñigo
2007 “Euskarazko oharmen-aditzen osagarrietako perpaus jokatugabeak.” Uztaro 63: 31-63.Google Scholar
2012Euskarazko egitura jokatugabeak : -t(z)en morfemadun perpaus osagarrien azterketa sintaktikoa. Ph.D. dissertation, UPV/EHU.Google Scholar
Arretxe, Jon
1993Basauriko euskara. Basauri: Basauriko Udala.Google Scholar
Artiagoitia, Xabier
2003 “Subordination.” In A Grammar of Basque, José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), 634-752. Berlin: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
2012 “Genitive case and multiple checking in Basque.” In Noun Phrases and Nominalization in Basque, Urtzi Etxeberria, Ricardo Etxepare and Myriam Uribe-Etxebarria (eds.), 209-242. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Aurrekoetxea, Gotzon and Txillardegi
1983Euskal dialektologiaren hastapenak. Bilbo: UEU.Google Scholar
Austin, Jane
2006 “Dative overmarking in Basque.” Euskalingua 9: 136-145.Google Scholar
Beavers, John
2011 “On affectedness.” Natural Language and Linguistic Theory 29: 335-370. DOI logoGoogle Scholar
Béjar, Susana and Rezac, Milan
2009 “Cyclic Agree.” Linguistic Inquiry 40-1: 35-73. DOI logoGoogle Scholar
Bhatt, Rajesh
2007 “Unaccusativity and Case Licensing.” Handout available at: [URL].
Bleam, Tonia
2003 “Properties of the Double Object Construction in Spanish.” In Romance perspective on language knowledge and use, Rafael Núñez-Cedeño, Luis López and Richard Cameron (eds.), 233-252. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Bonaparte, Luis Luciano
1869Le verbe basque en tableaux. Reprinted in: Opera omnia vasconice , vol. 1, 221-242, 1991. Bilbo: Euskaltzaindia.Google Scholar
Bonet, Eulàlia
1991Morphology after Syntax. Pronominal Clitics in Romance. Ph.D. dissertation, MIT.Google Scholar
Bossong, Georg
1991 “Differential object marking in Romance and beyond.” In New analyses in Romance linguistics, Dieter Wanner and Douglas A. Kibee (eds.), 143-170. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
1998 “Le marquage differential de l’object dans les langues d’Europe.” In Actance et valence dans les langues d’Europe, Jack Feuillet (ed.), 193-258. Berlin: Mouton de Gruyter. Google Scholar
Burzio, Luigi
1986Italian syntax. Dordrecht: Reidel. DOI logoGoogle Scholar
Butt, Miriam
1993 “Object specificity and agreement in Hindi/Urdu.” In Papers from the 29th Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society, Katharine Beals et al. (eds.), 89-103. Chicago: Chicago Linguistic Society.Google Scholar
Bybee, Joan
2010Language, usage and cognition. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Chomsky, Noam
1986Knowledge of Language: Its Nature, Origins and Use. New York: Praeger.Google Scholar
1995The Minimalist Program. Cambridge (Mass.): The MIT Press.Google Scholar
2000 “Minimalist inquiries.” In Step by step, Roger Martin, David Michaels, and Juan Uriagereka (eds.), 89-155. Cambridge: MIT Press. Google Scholar
2001 “Derivation by phase.” In Ken Hale: A life in language, Michael Kenstowicz (ed.), 1-52. Cambridge: MIT Press.Google Scholar
Couquaux, Daniel
1981 “French predication and linguistic theory.” In Levels of Syntactic Representation, Ken Hale and Samuel J. Keyser (eds.), 33-64. Dordrecht: Foris.DOI logoGoogle Scholar
Diesing, Molly and Jelinek, Eloise
1995 “Distributing arguments.” Natural Language Semantics 3: 123-176. DOI logoGoogle Scholar
Dobrovie-Sorin, Carmen
1994The Syntax of Romanian. Berlin: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Duguine, Maia
2012 “Basque nominalizations and the role of structural case in the licensing of null arguments.” In Noun Phrases and Nominalization in Basque, Urtzi Etxeberria, Ricardo Etxepare and Myriam Uribe-Etxebarria (eds.), 333-374. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Eguren, Luis
2012 “Predication markers in Basque.” In Noun Phrases and Nominalization in Basque, Urtzi Etxeberria, Ricardo Etxepare and Myriam Uribe-Etxebarria (eds.), 243-266. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Elordieta, Arantzazu
2001 “Double Object Constructions and neutral order in Basque.” Verb movement and constituent permutation in Basque. Utrecht: LOT.Google Scholar
Embick, David and Noyer, Rolf
2001 “Movement operations after syntax.” Linguistic Inquiry. 32-4: 555-595. DOI logoGoogle Scholar
Enç, Mürvet
1991 “The semantics of specificity.” Linguistic Inquiry 22, 1: 1-25.Google Scholar
Etxepare, Ricardo
2003 “Valency and argument structure in the Baque Verb.” In A Grammar of Basque, José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.). Berlin: Mouton de Gruyter. 363-425. DOI logoGoogle Scholar
2012Agreement configurations in Basque: Lessons from distance. Habilitation thesis, CNRS-IKER.Google Scholar
Etxepare, Ricardo and Uribe-Etxebarria, Myriam
2012 Denominal necessity modals in Basque . In Noun Phrases and Nominalization in Basque, Urtzi Etxeberria, Ricardo Etxepare and Myriam Uribe-Etxebarria (eds.), 283-330. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Etxepare, Ricardo and Oyharçabal, Bernard
2013 “Datives and adpositions in northeastern Basque.” In Variation in Datives: A Micro-comparative Perspective, Beatriz Fernández and Ricardo Etxepare (eds.), 50-95. New York: Oxford University Press.Google Scholar
Fernández, Beatriz
2001 “Absolutibo komunztaduradun ergatiboak, absolutibo komunztaduradun datiboak: Ergatiboaren Lekualdatzetik Datiboaren Lekualdatzera.” In On Case and Agreement. Kasu eta Komunztaduraren gainean, Beatriz Fernández and Pablo Albizu (eds.), 87-112. Bilbo: UPV/EHU.Google Scholar
2004 “ Gustatzen nau gustatzen dizu: aditz laguntzaile eta komunztadura bitxiak perpaus ez-akusatiboetan.” In Euskal gramatika XXI. mendearen atarian: arazo zaharrak, azterbide berriak. Pablo Albizu and Beatriz Fernández (eds.), 89-112. Vitoria-Gasteiz: UPV/EHU / Arabako Foru Aldundia.Google Scholar
2008 “Quirky dative objects in Basque.” Paper presented at European Dialect Syntax Meeting III , September, 18-21, 2008, Venice.
2011 “Goi- eta behe-datiboak eta Datibo-komunztaduraren murriztapena: ipar-ekialdeko hizkerak eta euskara estandarra.” In Euskal dialektologia: lehena eta oraina. [Supplements of ASJU 69], Irantzu Epelde (ed.), 37-63. Bilbo: UPV/EHU.Google Scholar
2013 “ -(k)i hiztegian, eta hiztegiaz harantzago.” ASJU 47 (2): 1-26.Google Scholar
2015 “The syntax of -(k)i, a Basque preposition.” In Syntactic variation in Western European languages: From the noun phrase to clause structure [Special Issue V of Dialectologia], Xulio Sousa, Carlota de Benito and Víctor Lara (eds.), 81-107. On-line: [URL].Google Scholar
Fernández, Beatriz and Ezeizabarrena, Marijose
2001 “Itsasaldeko solezismoa, Datiboaren Lekualdatzearen argipean.” In Euskal gramatikari eta literaturari buruzko ikerketak XXI. mendearen atarian: Gramatika gaiak [Iker, 14 (1)], Jesus Mari Makazaga and Bernard Oyharçabal (eds.), 255-278. Bilbo: Euskaltzaindia.Google Scholar
Fernández, Beatriz and Landa, Josu
2009 “Datibo komunztadura beti zaindu, inoiz zaindu ez eta batzuetan baino zaintzen ez denean. Hiru ahoko aldagaia, datu iturri bi, eta erreminta bat: Corsintax.” Lapurdum 13: 159-181. DOI logoGoogle Scholar
Fernández, Beatriz and Ortiz de Urbina, Jon
2010Datiboa hiztegian. Bilbo: UPV/EHU.Google Scholar
2012 “Dative (first) complements in Basque.” In Syntactic Microvariation in Westmost European Languages, [Special Issue of Journal of Portuguese Linguistics 11 (1)], Ernestina Carrilho and Beatriz Fernández (eds.), 83-98. Lisboa: Ediçoes Colibrí - Universidade de Lisboa.Google Scholar
Fernández, Beatriz and Rezac, Milan
2010 “Datibo osagarri bitxiak eta Datiboaren Lekualdatzea: ari nai diyot eta kanta egin nazu bidegurutzean.” In Euskara eta euskarak: aldakortasun sintaktikoa aztergai. [Supplements of ASJU 52], Beatriz Fernández, Pablo Albizu and Ricardo Etxepare (eds.), 113-149. Bilbo: UPV/EHU.Google Scholar
Fernández-Ordoñez, Inés
1999 “Leísmo, laísmo y loísmo.” In Gramática descriptiva de la lengua española I, Ignacio Bosque and Violeta Demonte (eds.), 1317-1394. Madrid: Espasa Calpe.Google Scholar
Fischer, Olga, van Kemenade, Hans, Koopman, Willem and van der Wurff, Wim
2004The Syntax of Early English. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Gaminde, Iñaki
2007 “Datibodun adizkiak jakin eta eduki aditzekin Bizkaian.” Euskalingua 10: 53-62.Google Scholar
Gómez, Ricardo and Sainz, Koldo
1995 “On the origin of the finite forms of the Basque verb.” In Towards a history of the Basque language, José Ignacio Hualde, Joseba A. Lakarra and Jon Ortiz de Urbina (eds.), 235-274. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Gutiérrez-Rexach, Javier
2000 “The formal semantics of clitic doubling.” Journal of Semantics 16: 315-380. DOI logoGoogle Scholar
Haddican, Bill
2007On egin: do-support and VP focus in Central and Western Basque. NLLT 25: 735-764.Google Scholar
Haig, Geoffrey
2008Alignment Change in Iranian Languages: A Construction Grammar Approach. Berlin: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Himmelmann, Nikolaus P. and Schultze-Berndt, Eva
2005 “Issues in the syntax and semantics of participant-oriented adjuncts: an introduction.” In Secondary Predication and Adverbial Modification: The typology of Depictives, Nikolaus P. Himmelmann and Eva Schultze-Berndt (eds.). Oxford: Oxford University Press. 1-68. DOI logoGoogle Scholar
Holmberg, Anders
1999 “Remarks on ‘Holmberg’s Generalization’.” Studia Linguistica 53: 1-39. DOI logoGoogle Scholar
Holmberg, Anders and Platzack, Christer
1995The Role of Inflection in Scandinavian Syntax. New York: Oxford University Press.Google Scholar
Hualde, José Ignacio
2003 “Verbs: Finite forms.” In A Grammar of Basque, José Ignacio and Jon Ortiz de Urbina (eds.), 205-246. Berlin: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Kayne, Richard S
1993 “Towards a modular Theory of auxiliary selection.” Studia Linguistica 47(1): 3-31. DOI logoGoogle Scholar
Keine, Stefan
2010Case and Agreement from Fringe to Core. Berlin: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Kornfilt, Jaklin
1997Turkish. London: Routledge.Google Scholar
Jelinek, Eloise and Carnie, Andrew
2003 “Argument hierarchies and the mapping principle.” In Formal Approaches to Function, Andrew Carnie, Heidi Harley and Mary A. Willie (eds.), 265-296. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Lambton, Ann K.S
1993Persian Grammar. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Landa, Alazne
1995Conditions on null objects in Basque Spanish and their relation to leísmo and clitic doubling. Ph.D. dissertation, University of Southern California, Los Angeles.Google Scholar
Laka, Itziar
1993 “The structure of inflection: A case study in X0 syntax.” In Generative studies in Basque linguistics, José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), 21-70. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Lazard, Gilbert
2001 “Le marquage différential de l´object.” In Language Typology and Language Universals: An International Handbook. Martin Haspelmath, Ekkehard Köning, Wulf Oesterreicher and Wolfgang Raible (eds.), 873-885. Berlin: Mouton de Gruyter.Google Scholar
Masica, Colin P
1982 “Identified object marking in Hindi and other languages.” In Topics in Hindi Linguistics, vol. 2, Omkar N. Koul (ed.), 16-50. Delhi: Bahri Publications. Google Scholar
McFadden, Thomas
2003 “The underlying structures of German inherent case.” Ms., University of Pennsylvania.Google Scholar
2004The position of morphological case in the derivation: A study on the syntax-morphology interface. Ph.D. dissertation, University of Pennsylvania.Google Scholar
Mendikoetxea, Amaya
1999 “Construcciones con SE: medias, pasivas e impersonales.” In Gramática descriptiva de la lengua española, vol. II, Ignacio Bosque and Violeta Demonte (eds.), 1631-1722. Madrid: Espasa Calpe.Google Scholar
Mohanan, Tara
1994Argument Structure in Hindi. Stanford (CA): CSLI Publications.Google Scholar
Moulton, Keir
2013 “Raising from the dead.” Linguistic Inquiry 44: 157-167. DOI logoGoogle Scholar
Mounole, Céline
2012 “Evolution of the transitive verbs in Basque and apparition of datively marked patients.” In Ergativity and Voice, Gilles Authier and Katharina Haude (eds.), 355-379, Berlin: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Odria, Ane
2012What lies behind Differential Object Marking: a Basque dialect survey. Master Thesis, UPV/EHU.Google Scholar
in progress. Differential Object Marking in Basque syntax: A microcomparative survey. Ph.D. dissertation, UPV/EHU.
Oyharçabal, Bernard
2007Basque ditransitives. Ms., CNRS-IKER.Google Scholar
Ormazabal, Javier and Romero, Juan
2007 “Object agreement restrictions.” Natural Language and Linguistic Theory 25: 315-347. DOI logoGoogle Scholar
2013 “Object clitics, agreement and dialectal variation.” Probus 20: 33-66.Google Scholar
Ortiz de Urbina, Jon
1989Parameters in the Grammar of Basque. Dordrecht: Foris.Google Scholar
2003a “Semiauxiliary verbs.” In A Grammar of Basque, José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.) 300-321. Berlin: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
2003b “Causatives.” In A Grammar of Basque, José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), 592-607. Berlin: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
2003c “Impersonal clauses.” In A Grammar of Basque, José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), 572-691. Berlin: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Pylkkänen, Liina
2002/2008Introducing Arguments. Cambridge, MA: MIT Press.Google Scholar
Preminger, Omer
2011Agreement as a fallible operation. Ph.D. dissertation, MIT.Google Scholar
Raz, Shlomo
1980 “Tigre syntax and Semitic Ethiopian.” Bulletin of the School of Oriental and African Studies 43 (2): 235-250. DOI logoGoogle Scholar
Rebuschi, Georgés
1984Structure de l’énoncé en basque. Paris: SELAF.Google Scholar
Rezac, Milan
2006Agreement displacement in Basque: Derivational principles and lexical parameters. Ms., UPV/EHU. On-line: [URL].Google Scholar
2008a “The forms of dative displacement: From Basauri to Itelmen.” In Gramatika jaietan: Patxi Goenagaren omenez. [Supplements of ASJU 51], Xabier Artiagoitia and Joseba A. Lakarra (eds.), 709-724. Bilbo: UPV/EHU.Google Scholar
2008b “The syntax of eccentric agreement: The Person Case Constraint and Absolutive Displacement in Basque.” Natural Language and Linguistic Theory 26: 61-106. DOI logoGoogle Scholar
2010 “On the unifiability of repairs of the Person Case Constraint: French, Basque, Georgian, and Chinook.” In Beñat Oihartzabali gorazarre. [Supplements of ASJU 43 (1-2)], Ricardo Etxepare, Ricardo Gómez and Joseba A. Lakarra (eds.), 769-790. Bilbo: UPV/EHU.Google Scholar
2011Phi-features and the Modular Architecture of Language. Dordrecht: Springer. DOI logoGoogle Scholar
Rezac, Milan, Albizu, Pablo and Etxepare, Ricardo
2014The structural ergative of Basque and the theory of Case. Natural Language and Linguistic Theory 32: 1273-1330. DOI logoGoogle Scholar
Rezac, Milan and Fernández, Beatriz
2013 “Dative Displacement in Basque.” In Variation in Datives: A Micro-comparative Perspective, Beatriz Fernández and Ricardo Etxepare (eds.), 256-282. New York: Oxford University Press.Google Scholar
Rijk de, Rudolf
2008Standard Basque: A Progressive Grammar. Cambrige (Mass.): The MIT Press.Google Scholar
Ritter, Elizabeth and Rosen, Sara T
1997 “The function of have .” Lingua 101: 295-321. DOI logoGoogle Scholar
Sæbø, Kjell J
2009 “Possession and pertinence: the meaning of have .” Natural Language Semantics 17: 369-397. DOI logoGoogle Scholar
Silverstein, Michael
1976 “Hierarchy of features and ergativity.” In Grammatical Categories in Australian Languages, Robert M.W. Dixon (ed.), 112-171. Canberra: Australian Institute of Aboriginal Studies.Google Scholar
Shain, Cory
2008Differential object marking in Paraguayan Guaraní. BA Honors Thesis, Ohio State University.Google Scholar
Shlonsky, Ur
2006 “Projection étendue et cartographie de SC.” Nouveaux cahiers de linguistique française 2: 83-93.Google Scholar
Stowell, Tim
1978 “ What was there before there was there? ” In Papers from the Fourteenth Regional Meeting of the Chicago Linguistics Society, D. Farkas et al. (eds.), 457-471. Chicago: University of Chicago.Google Scholar
1991 “Small clause restructuring.” In Principles and Parameters in Comparative Grammar, Robert Freidin (ed.), 182-218. Cambridge, MA: MIT Press.Google Scholar
Torrego, Esther
1998The Dependencies of Objects. Cambridge, MA: MIT Press.Google Scholar
Trask, Robert L
1981 “Basque Verbal Morphology.” In Iker 1: 285-304.Google Scholar
Trask, Robert. L
1995 “On the history of the non-finite forms in Basque.” In Towards a History of the Basque Language, José Ignacio Hualde, Joseba A. Lakarra and Robert L. Trask (eds.), 207-234. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Vicente, Luis
2005 “Licensing objects with and without movement.” Manuscript, Leiden University Centre for Linguistics. Google Scholar
Yrizar, Pedro
1981Contribución a la dialectología de la lengua vasca (2 vols.). Donostia: Gipuzkoako Kutxa.Google Scholar
1992Morfología del verbo auxiliar alto navarro septentrional (2 vol.). Iruñea: Euskaltzaindia / Nafarroako Gobernua.Google Scholar
1997Morfología del verbo auxiliar labortano. Iruñea: Euskaltzaindia / UPV/EHU.Google Scholar
Zabala, Igone
2003 “Nominal predication.” In A Grammar of Basque, José Ignacio Hualde and Jon Ortiz de Urbina (eds.), 426-447. Berlin: Mouton de Gruyter.Google Scholar
Zuazo, Koldo
1998 “Nafarroako euskal hizkerak.” In Nafarroako hizkerak, Iñaki Camino (ed.), 1-22. Bilbo: UEU.Google Scholar
2003Euskalkiak, herriaren lekukoak. Donostia: Elkar.Google Scholar
Zubizarreta, María Luisa
1985 “Romance causatives.” Linguistic Inquiry 16: 247-289.Google Scholar
1998Prosody, Focus and Word Order. Cambridge, MA: MIT Press.Google Scholar
Cited by

Cited by 40 other publications

Austin, Jennifer R.
Austin, Jennifer R.
Baker, Mark C.
2022. Agree without agreement in object clitic doubling constructions. In Angles of Object Agreement,  pp. 27 ff. DOI logo
Berro, Ane, Ane Odria & Beatriz Fernández
2022. Person matters in impersonality. Syntax 25:2  pp. 147 ff. DOI logo
Bhattacharya, Tanmoy & Jyoti Sharma
2022. A morphosyntactic account of agreement in Mara. In Angles of Object Agreement,  pp. 84 ff. DOI logo
Carstens, Vicki
2022. Addressee agreement and clitic raising in Kiunguja Swahili. In Angles of Object Agreement,  pp. 56 ff. DOI logo
Jessica Coon, Diane Massam & Lisa Demena Travis
2017. The Oxford Handbook of Ergativity, DOI logo
De Cia, Simone
2022. Topicality and object–past participle agreement in Friulian. In Angles of Object Agreement,  pp. 295 ff. DOI logo
Devos, Maud & Rozenn Guérois
2022. Micro-variation in object marking in North Mozambican Bantu languages. In Angles of Object Agreement,  pp. 164 ff. DOI logo
Fernández, Beatriz & Ane Berro
2022. Basque impersonals in comparison. Linguistics 60:4  pp. 1039 ff. DOI logo
Gračanin-Yuksek, Martina
2022. Agreement in Turkish relative clauses. In Angles of Object Agreement,  pp. 340 ff. DOI logo
Irimia, Monica Alexandrina
2021. Oblique differential object marking and types of nominals. Canadian Journal of Linguistics/Revue canadienne de linguistique 66:4  pp. 486 ff. DOI logo
Irimia, Monica Alexandrina & Alexandru Mardale
2023. Introduction. In Differential Object Marking in Romance [Linguistik Aktuell/Linguistics Today, 280],  pp. 1 ff. DOI logo
Irimia, Monica Alexandrina & Anna Pineda
2019. Differential objects and datives. Lingvisticae Investigationes 42:1  pp. 1 ff. DOI logo
Irimia, Monica Alexandrina & Eva-Maria Roessler
2022. DOM and other object-marking strategies. In Angles of Object Agreement,  pp. 241 ff. DOI logo
Kalin, Laura
2018. Licensing and Differential Object Marking: The View from Neo‐Aramaic. Syntax 21:2  pp. 112 ff. DOI logo
Milković, Marina & Ronnie Wilbur
2022. Agreement marking in Croatian Sign Language. In Angles of Object Agreement,  pp. 195 ff. DOI logo
Andrew Nevins, Anita Peti-Stantic, Mark de Vos & Jana Willer-Gold
2022. Angles of Object Agreement, DOI logo
Odria, Ane
2019.  dom and datives in Basque. Lingvisticae Investigationes 42:1  pp. 7 ff. DOI logo
Odria, Ane, Ane Berro & Beatriz Fernández
2022. Pertsona murriztapenak ditu egitura inpertsonalak: euskararen kasua. Fontes Linguae Vasconum :133  pp. 191 ff. DOI logo
Odria, Ane & Anna Pineda
2023. A micro-comparative approach to DOM in language-contact environments. In Differential Object Marking in Romance [Linguistik Aktuell/Linguistics Today, 280],  pp. 315 ff. DOI logo
Ormazabal, Javier & Juan Romero
2019. Prolegomena to the study of object relations. Lingvisticae Investigationes 42:1  pp. 102 ff. DOI logo
Overfelt, Jason
2022. Asymmetric symmetry in Tigrinya object marking. In Angles of Object Agreement,  pp. 135 ff. DOI logo
Riedel, Kristina
2022. Object marking in Bantu. In Angles of Object Agreement,  pp. 110 ff. DOI logo
Rodríguez-Ordóñez, Itxaso
Rodríguez-Ordóñez, Itxaso
Rodríguez-Ordóñez, Itxaso
2021. Stylistic Variation and the Role of Dialect Contact in theleísmoof Basque-Spanish. Studies in Hispanic and Lusophone Linguistics 14:1  pp. 81 ff. DOI logo
Rodríguez‐Ordóñez, Itxaso
2021. The role of social meaning in contact‐induced variation among new speakers of Basque. Journal of Sociolinguistics 25:4  pp. 533 ff. DOI logo
Sonnenhauser, Barbara & Paul Widmer
2022. Object clause indexing in Albanian. In Angles of Object Agreement,  pp. 327 ff. DOI logo
Steinbach, Markus
2022. Differential object marking in sign languages?. In Angles of Object Agreement,  pp. 209 ff. DOI logo
Trotzke, Andreas
2023. Non-Canonical Questions, DOI logo
Trotzke, Andreas & Sergio Monforte
2019. Basque question particles. Linguistic Variation 19:2  pp. 352 ff. DOI logo
Vares González, Elena & Guillermo Lorenzo
2022. Chapter 5. ¿Qué che femos con el che?. In Sound, Syntax and Contact in the Languages of Asturias [Issues in Hispanic and Lusophone Linguistics, 36],  pp. 93 ff. DOI logo
Willer-Gold, Jana
2022. Introduction. In Angles of Object Agreement,  pp. 1 ff. DOI logo
Willer-Gold, Jana & Anita Peti-Stantić
2022. A multiple-agreement approach to auxiliary clitic drop in Croatian. In Angles of Object Agreement,  pp. 263 ff. DOI logo
Zúñiga, Fernando & Beatriz Fernández
2019. Grammatical relations in Basque. In Argument Selectors [Typological Studies in Language, 123],  pp. 185 ff. DOI logo
Zúñiga, Fernando & Beatriz Fernández
2021. Chapter 19. Antipassivization in Basque revisited. In Antipassive [Typological Studies in Language, 130],  pp. 621 ff. DOI logo
[no author supplied]
2022. List of abbreviations. In Angles of Object Agreement,  pp. viii ff. DOI logo
[no author supplied]
2022. General preface. In Angles of Object Agreement,  pp. vii ff. DOI logo
[no author supplied]
2022. Copyright Page. In Angles of Object Agreement,  pp. iv ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 21 march 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.