Article published In:
Metaphor and the Social World
Vol. 6:2 (2016) ► pp.276303
References
Cameron, L
(2009) The discourse dynamics approach to metaphor and metaphor-led discourse analysis. Metaphor and Symbol, 24(2), 63–89. DOI logoGoogle Scholar
De Cillia, R., Reisigl, M., & Wodak, R
(1999) The discursive construction of national identities. Discourse & Society, 10(2), 149–172. DOI logoGoogle Scholar
Deignan, A
(2012) Figurative language in discourse. In H-J. Schmid (Ed.), Cognitive pragmatics (pp. 437–463). Berlin & Boston: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Dénes, I.Z
(2001) Európai mintakövetés - nemzeti öncélúság. Értékvilág és identitáskeresés a 19-20. századi Magyarországon. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó.Google Scholar
Framenet project
(2015) Retrieved from [URL] (June 10, 2015).
Grady, J.E
(1999) A typology of motivation for conceptual metaphor. Correlation vs resemblance. In R.W. Gibbs Jr & G.J. Steen (Eds.), Metaphor in cognitive linguistics (pp. 79–100). Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Gyáni, G
(2012) Nemzet, kollektív emlékezet és public history. Történelmi Szemle, 54(3), 357–375.Google Scholar
Johnson, M
(1987) The body in the mind. The bodily basis of meaning, imagination, and reason. Chicago, IL: University of Chicago Press. DOI logoGoogle Scholar
Kiss, Gy. Cs
(2002) Hungarológia és nemzeti mítoszok. Korunk, 13(11), 90–93.Google Scholar
Kövecses, Z
(2005) Metaphor in culture: Universality and variation. Cambridge & New York: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
(2011) Methodological issues in conceptual metaphor theory. In S. Handl & H.-J. Schmid (Eds.), Windows to the mind: Metaphor, metonymy and conceptual blending (pp. 23–39). Berlin: Walter de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
(2015) Where metaphors come from Reconsidering context in metaphor. Oxford & New York: Oxford University Press. DOI logoGoogle Scholar
Manuscript). Conceptual metaphor theory.
Lakoff, G
(1993) The contemporary theory of metaphor. In A. Ortony (Ed.), Metaphor and thought (pp. 202–252). Cambridge, UK: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Lakoff, G., & Johnson, M
(1980) Metaphors we live by. Chicago, IL: University of Chicago Press.Google Scholar
Musolff, A
(2004) Metaphor and conceptual evolution. Metaphoric.de 2004(71). [URL]Google Scholar
(2010a) Metaphor in discourse history. In M.E. Winters, H. Tissari, & K. Allah (Eds.), Historical cognitive linguistics (pp. 70–93). Berlin & New York: Walter de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
(2010b) Metaphor, nation and the holocaust: The concept of the body politic. New York & London: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
(2013) The heart of Europe. Synchronic variation and historical trajectories of a political metaphor. In K. Fløttum (Ed.), Speaking of Europe: Approaches to complexity in European political discourse (pp. 135–150). Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Semino, E
(2009) Metaphor and situational motivation. Quaderns de Filologia. Estudis lingüístics, 141, 221–233.Google Scholar
(2008) Metaphor in discourse. Cambridge, UK: Cambridge University Press.Google Scholar
Steen, G.J., Dorst, A.G., Herrmann, J.B., Kaal, A., & Krennmayr, T
(2010) Metaphor in usage. Cognitive Linguistics, 21(4), 757–788. DOI logoGoogle Scholar
Talmy, L
(2000) Toward a cognitive semantics. Volume I. Concept structuring systems. Cambridge, MA: MIT Press. DOI logoGoogle Scholar
van Dijk, T.A
(2009) Society and discourse. How social contexts influence text and talk. Cambridge, UK: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
van Leeuwen, T
(2008) Discourse and practice. New tools for critical discourse analysis. Oxford: Oxford University Press. DOI logoGoogle Scholar
Zeidler, M
(2002) A magyar irredenta kultusz a két világháború között. Budapest: Teleki László Alpítvány.Google Scholar
Zinken, J., Hellsten, I., & Nerlich, B
(2008) Discourse metaphors. In R.M. Frank, R. Dirven, T. Ziemke, & E. Bernárdez (Eds.), Body, language and mind. Vol. II. Sociocultural situatedness (pp. 363–386). Berlin: Mouton de Gruyter.Google Scholar
Zinken, J
(2003) Ideological imagination: Intertextual and correlational metaphors in political discourse. Discourse & Society, 14(4), 507–523. DOI logoGoogle Scholar
Act No 45
2010On the testimony for national cohesion. Retrieved from [URL]Google Scholar
Balsai, I
(2002) Az Országgyűlés 6. ülésnapja, 2002. június 4-én, kedden. Retrieved from [URL]
Bernáth, Z
(2010) Vádemelés az összeomlott békerendszer felett, a romok alól. Budapest: Heraldika Kiadó.Google Scholar
Bethlen, I
(1933) Angliai előadásai. Budapest: Genius.Google Scholar
Duray, M
(2008) A trianoni ítélet három nemzedék távlatából. In E. Raffay & Sz. Archimédesz (Eds.), Trianon átírta Európát (pp. 29–38). Budapest: Trianon Kutatóintézet.Google Scholar
Gratz, G
(1935) A forradalmak kora. Magyarország története 1918–1920. Budapest: Akadémiai Kiadó.Google Scholar
Juhász, Gy
(1969) Magyarország külpolitikája 1919–1945. Budapest: Kossuth Kiadó.Google Scholar
Király, Z
(1989) Az Országgyűlés 41. ülése, 1989. március 10-én, pénteken. In Az országgyűlés naplója , Vol. 31 (pp. 3494–3498). Budapest.
Nagy, L. Zs
(1987) Trianon a magyar társadalom tudatában. Századvég, 31, 5–25.Google Scholar
Lángi, A.M
(1998) Nyilatkozatok a trianoni békeparancs ellen. In D. Kiss (Ed.), Trianon kalendárium (pp. 62–69). Budapest: Trianon Társaság.Google Scholar
Lőkkös, J
(2010) Trianonról a 21. század elején. Budapest: Püski Kiadó.Google Scholar
Molnár, E
(Ed.) (1964) Magyarország története. 2. kötet1. Budapest: Gondolat Könyvkiadó.Google Scholar
Ottlik, L
(1928) Új Hungária felé. Magyar Szemle, 4(1), 1–9.Google Scholar
Pelczné Gáll, I
(2011) Ünnepi beszéd a Nemzeti Összetartozás Napjának tiszteletére rendezett kopjafa avatáson Bükkaranyoson. [URL]Google Scholar
Raffay, E
(1995) A magyar tragédia: Trianon 75 éve. Budapest: Püski Kiadó.Google Scholar
(1999) A szétszórtság nemzete. In P. Lakatos (Ed.), Bűnünk és bajunk Trianon (pp. 7–15). Miskolc: Felsőmagyarország Kiadó,Google Scholar
Ránki, Gy
(Ed.) (1984) Magyarország története tíz kötetben. 1/8 kötet1. Budapest: Akadémiai Kiadó.Google Scholar
Romsics, I
(2001) A trianoni békeszerződés. Budapest: Osiris.Google Scholar
Szekfű, Gy
(1934) Három nemzedék és ami utána következik. Budapest: Egyetemi Nyomda.Google Scholar
Zakariás, G.S
(1933) A revízió útja. Budapest: Erdélyi Férfiak Egyesülete.Google Scholar
Cited by

Cited by 6 other publications

Musolff, Andreas
2021. The Nation as a Body or Person in Present-Day British Political Discourse. In National Conceptualisations of the Body Politic [Cultural Linguistics, ],  pp. 35 ff. DOI logo
Musolff, Andreas
2021. The Nation as a Body or Person in Other European L1 Language Samples: Hungarian, Lithuanian and Greek. In National Conceptualisations of the Body Politic [Cultural Linguistics, ],  pp. 131 ff. DOI logo
Musolff, Andreas
2021. Researching political metaphor cross-culturally: English, Hungarian, Greek and Turkish L1-based interpretations of the Nation as Body metaphor. Journal of Pragmatics 183  pp. 121 ff. DOI logo
Musolff, Andreas
2022. Universality and/or Cultural Specificity of Metaphors and Analogies? NATIONS as BODIES/PERSONS. In Metaphors and Analogies in Sciences and Humanities [Synthese Library, 453],  pp. 401 ff. DOI logo
Putz, Orsolya
2020. Image metaphors of Trianon. Cognitive Linguistic Studies 7:1  pp. 168 ff. DOI logo
Putz, Orsolya
2022. Image metaphors of Trianon. In Visual Metaphors [Benjamins Current Topics, 124],  pp. 175 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 6 june 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.