Viera Budovičová

List of John Benjamins publications for which Viera Budovičová plays a role.

Article

Budovičová, Viera 1987 Literary languages in contactReader in Czech Sociolinguistics, Chloupek, Jan and Jiří Nekvapil (eds.), pp. 156–175 | Article