Article published In:
Pragmatics
Vol. 23:2 (2013) ► pp.331359
References
Absillis, K
(2009a) Vechten tegen de bierkaai. Over het uitgevershuis van Angèle Manteau (1932-1970). Antwerp: Meulenhoff-Manteau.Google Scholar
(2009b) From now on we speak civilized Dutch: The authors of Flanders, the language of the Netherlands, and the readers of A. Manteau. Language and Literature 181: 265-280. DOI logoGoogle Scholar
(2012) Taal tussen tuin en wildernis. Een aanzet tot een historisch-discursieve analyse van het Vlaamse tussentaaldebat. In K. Absillis, J. Jaspers, and S. Van Hoof (eds.), De manke usurpator. Over Verkavelingsvlaams.Gent: Academia Press, pp. 67-97.Google Scholar
Agha, A
(2003) The social life of cultural value. Language & Communication 231: 231-273. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Androutsopoulos, J
(2010) The study of language and space in media discourse. In P. Auer, and J.E. Schmidt (eds.), Language and Space: An International Handbook of Linguistic Variation. Volume I: Theory and Methods.Berlin, New York: de Gruyter, pp. 740-758.Google Scholar
Auer, P
(2005) Europe’s sociolinguistic unity, or: A typology of European dialect/standard constellations. In N. Delbecque et al. (eds.), Perspectives on Variation. Berlin: Mouton De Gruyter, pp. 7-42. DOI logoGoogle Scholar
Bal, N
(1985) De mens is wat hij doet. BRT-memoires. Louvain: Kritak.Google Scholar
Bauman, R., and C. Briggs
(2003) Voices of Modernity. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Beheydt, L
(1991a) Dertig jaar taalprogramma's op de radio. In L. Beheydt (ed.), Taal en omroep. ’s-Gravenhage: Stichting Bibliographia Neerlandica, pp. 37-52.Google Scholar
(1991b) Dertig jaar taalprogramma's op de televisie. In L. Beheydt (ed.), Taal en omroep. ’s-Gravenhage: Stichting Bibliographia Neerlandica, pp. 53-63.Google Scholar
Beniest, H
(1963) Een nieuwe A.B.N.-film: De eerste Vlaamse kolder. Zomercapriolen. Bouw zesdaagsenummer VIII1: 12-13.Google Scholar
Blancquaert, E
(1969) Praktische uitspraakleer van de Nederlandse taal. Antwerp: De Sikkel.Google Scholar
Blommaert, J
(1999) Language ideological debates. Berlin, New York: Mouton de Gruyter. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Bouveroux, J
(1965) 15 jaar ABN-kernen. 10 jaar Bouw. Bouw X1: 4-5.Google Scholar
Cameron, D
(1995) Verbal Hygiene. London: Routledge.  BoPGoogle Scholar
Coupland, N
(2007) Style. Cambridge: Cambridge University Press.  BoP DOI logoGoogle Scholar
Coupland, N., and T. Kristiansen
(2011) Critical perspectives on language (de)standardisation. In T. Kristiansen, and N. Coupland (eds.), Standard Languages and Language Standards in a Changing Europe. Oslo: Novus, pp. 11-38.Google Scholar
Craps, G
(2002) De humanisering van het taalbeleid in Vlaanderen. In J. De Caluwe, et al. (eds.), Taalvariatie en taalbeleid. Antwerpen, Apeldoorn: Garant, pp. 69-86.Google Scholar
Debrabandere, P
(1998) Het gebruik van verkavelingsvlaams op televisie moet verboden worden. Ja. De Standaard 10 March 1998.Google Scholar
De Houwer, A
(2003) Language variation and local elements in family discourse. Language Variation and Change 151: 329-349. DOI logoGoogle Scholar
Dejaeger-Wolff, J
(1965) De Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal. Bouw X1: 14-15.Google Scholar
Depoortere, J
(1968) Vlaams of Nederlands? Bouw XIII1: 11-13.Google Scholar
Deprez, K
(1981) Naar een eigen identiteit: Resultaten en evaluatie van tien jaar taalsociologisch en sociolinguistisch onderzoek betreffende de standaardtaal in Vlaanderen. Unpublished dissertation. K.U.Leuven.Google Scholar
(1999a) De taal van de Vlamingen. In K. Deprez, and L. Vos (eds.), Nationalisme in België. Identiteiten in beweging (1780-2000). Antwerp: Houtekiet, pp. 103-116.Google Scholar
(1999b) Flemish Dutch is the language of the Flemings. Belgian Journal of Linguistics 131: 13-52. DOI logoGoogle Scholar
Deprez, K., and L. Vos
(eds.) (1998) Nationalism in Belgium. Shifting Identities, 1780-1995. Basingstoke: Macmillan. DOI logoGoogle Scholar
De Schryver, J
(2012) Het einde van de tussentaal en de Vlaamse standaardtaaldiscussie. In K. Absillis, J. Jaspers, and S. Van Hoof (eds.), De manke usurpator. Over Verkavelingsvlaams.Gent: Academia Press, pp. 141-165.Google Scholar
De Schutter, G
(1973) Eksogeen taalgebruik in Zuid-Nederland. Album Willem Pée. Tongeren: George Michiels, pp. 117-123.Google Scholar
Deumert, A., and W. Vandenbussche
(eds.) (2003) Germanic Standardizations: Past to Present. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. DOI logo  BoPGoogle Scholar
De Wever, B
(1998) ABN-kernen. In R. de Schryver, et al. (eds.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. cd-rom. Tielt: Lannoo.Google Scholar
Durnez, G
(1998) Nierop, Maarten van. In R. de Schryver, et al. (eds.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. cd-rom. Tielt: Lannoo.Google Scholar
Erickson, F
(2004) Talk and Social Theory. Ecologies of Speaking and Listening in Everyday Life. Cambridge: Polity Press.Google Scholar
Florquin, J
(1965a) Hier spreekt men Nederlands. Bouw X1 : 10-11.Google Scholar
(1965b) Hier spreekt men Nederlands. Bouw XI1: 36-38.Google Scholar
(1965c) Hier spreekt men Nederlands. Bouw XI1: 22-23.Google Scholar
(1965d) Hier spreekt men Nederlands. Bouw XI1: 28-29.Google Scholar
(1965e) Telegramstijl. Bouw X1: 14-15.Google Scholar
(1972) Hier spreekt men Nederlands. Deel 4. Hasselt: Heideland-Orbis.Google Scholar
Geeraerts, D
(2003) Cultural models of linguistic standardization. In R. Dirven, R. Frank, and M. Pütz (eds.), Cognitive Models in Language and Thought. Ideologies, Metaphors, and Meanings. Berlin: Mouton de Gruyter, pp. 25-68. DOI logoGoogle Scholar
Geeraerts, D., S. Grondelaers, and D. Speelman
(1999) Convergentie en divergentie in de Nederlandse woordenschat. Amsterdam: Meertensinstituut.Google Scholar
Geerts, G
(1968) Particularisme. Bouw XIII1: 14-18.Google Scholar
(1974) Tweetaligheid binnen het Nederlands. Ons Erfdeel 171: 645-660.Google Scholar
Geerts, G., J. Nootens, and J. van den Broeck
(1980) Opinies van Vlamingen over dialekt en standaardtaal. In G. Geerts, and A. Hagen (eds.), Sociolinguïstische studies. Groningen: Wolters Noordhoff, pp. 233-256.Google Scholar
Grondelaers, S., H. Van Aken, D. Speelman, and D. Geeraerts
(2001) Inhoudswoorden en preposities als standaardiseringsindicatoren. Nederlandse Taalkunde 61: 179–202.Google Scholar
Grondelaers, S., and R. van Hout
(2011) The standard language situation in the Low Countries. Journal of Germanic Linguistics 231: 199-243. DOI logoGoogle Scholar
Grondelaers, S., R. van Hout, and D. Speelman
(2011) A perceptual typology of standard language situations in the Low Countries. In T. Kristiansen, and N. Coupland (eds.), Standard Languages and Language Standards in a Changing Europe. Oslo: Novus, pp. 199-222.Google Scholar
Haeseryn, R
(1998) Vereniging Algemeen Nederlands. In R. de Schryver, et al. (eds.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Cd-rom. Tielt: Lannoo.Google Scholar
Heelbrem, J
(1959) Mijn nuchtere schaduw. Bouw IV1: 9.Google Scholar
Heidbuchel, H
(1961) Taalbrievenbus. Bouw VII1: 11.Google Scholar
(1962) ABN-woordenboek. Hasselt: Heideland-Orbis.Google Scholar
(1963a) A.B.N.: Waarom en hoe? Bouw zesdaagsenummer VIII1: 6-7.Google Scholar
(1963b) Taalbrievenbus. Bouw VIII1: 4.Google Scholar
(1964) Ons Nederlands. Bouw veertiendaagsenummer IX1: 6-7.Google Scholar
Heller, M., and A. Duchêne
(2007) Discourses of endangerment. Sociolinguistics, globalization and social order. In M. Heller, and A. Duchêne (eds.), Discourses of Endangerment. London: Continuum, pp. 1-13.Google Scholar
Hendrickx, R
(1998) Het Taalcharter – met toelichting. [URL].
Hermans, T., L. Vos, and L. Wils
(1992) The Flemish Movement. A Documentary History 1780-1990. London: Athlone Press.  BoPGoogle Scholar
Impe, L
(2006) Een attitudineel mixed-guise onderzoek naar tussentaal in Vlaanderen. Unpublished master thesis. Leuven.
Jaspers, J
(2001) Het Vlaamse stigma. Over tussentaal en normativiteit. Taal en Tongval 531: 129-153.Google Scholar
(2006) Stylizing standard Dutch by Moroccan boys in Antwerp. Linguistics and Education 171: 131-156. DOI logoGoogle Scholar
(2009) Inleiding. In J. Jaspers (ed.), De klank van de stad. Stedelijke meertaligheid en interculturele communicatie.Leuven: Acco, pp. 1-27.Google Scholar
(2010) Introduction. In J. Jaspers, et al. (eds.), Society and Language Use. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, pp. 1-20. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Jaspers, J., and F. Brisard
(2006) Verklaringen van substandaardisering. Leuvense Bijdragen 951: 35-70.Google Scholar
Jaspers, J., and M. Meeuwis
(2006) Playing with language in a media-promoted standardisation context. Acta Academica Supplementum 21: 111-140.Google Scholar
Kristiansen, T
(2001) Two standards. One for the media and one for the school. Language Awareness 101: 9-24. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Lebbe, D
(1997) Exogeen taalgebruik in Vlaanderen: 25 jaar later. Taal en Tongval (themanummer 10): 113-125.Google Scholar
Leroy, G
(1960) Sociaal-culturele aspecten van het gebruik van het A.B.N. bij een onderzoek in de provincie Oost-Vlaanderen. Roeselare: School voor Maatschappelijk Dienstbetoon.Google Scholar
(1961) Sociaal-culturele aspecten van het gebruik van het A.B.N. Bouw VI1: 10-11.Google Scholar
Martens, W
(2006) De memoires. Tielt: Lannoo.Google Scholar
Meeus, B
(1974) A diglossic situation: Standard vs dialect. Trier: L.A.U.T.Google Scholar
Mugglestone, L
(2003) Talking proper. The rise of accent as a social symbol. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Notte, J., and M. Scheirlinck
(2007/8) Lui Vlaams. Interview met Johan Taeldeman. De nieuwe gemeenschap 41: 5-8.Google Scholar
Pauwels, J.L
(1954) In hoever geeft het Noorden de toon aan? Nu Nog 21: 1-9.Google Scholar
Rampton, B
(2011) From ‘multi-ethnic adolescent heteroglossia’ to ‘Contemporary urban vernaculars’. Language & Communication 311: 276-294. DOI logoGoogle Scholar
Selinker, L
(1972) Interlanguage. International Review of Applied Linguistics 101: 209–231. DOI logoGoogle Scholar
Slembrouck, S., and M. Van Herreweghe
(2004) Teletekstondertiteling en tussentaal. De pragmatiek van het alledaagse. In J. De Caluwe, et al.(eds.), Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal.Gent: Academia Press, pp. 853-876.Google Scholar
s.n
(1952) Het A.B. en de dialecten. Nu Nog 21: 10-11.Google Scholar
(1959a) Eerste Gebod: Realist zijn. Bouw IV1: 2.Google Scholar
(1959b) Taalgebruik in pers en radio. Bouw zesdaagsenummer (los nummer). 51.Google Scholar
(1961a) Pleidooi voor praktische grootnederlandse werking. Bouw VI1: 3.Google Scholar
(1961b) Sociaal-culturele aspecten voor het gebruik van het A.B.N. Lager- en Kleuteronderwijs. Bouw VII1: 10-11.Google Scholar
(1963) Nog Zomercapriolen. Bouw VIII1: 5.Google Scholar
(1964a) Prijskamp. Bouw 91: 15.Google Scholar
(1965a) Bij een lustrum. Bouw X1: 3.Google Scholar
(1965b) Galg en rad proza. Bouw XI1: 12-13.Google Scholar
(1965c) Het ABN in Vlaanderen 1965. Bouw X1: 6-7.Google Scholar
(1965d) Nieuws! Bouw X1: 14.Google Scholar
(1965e) Op zieke benen. Bouw XI1: 1-3.Google Scholar
. [the editors] (1960) Beschaafde taal, sociale plicht! Bouw VI1: 2-3.Google Scholar
. [the editors] (1961a) Geen vaarwel. Bouw VII1: 2-3.Google Scholar
. [the editors] (1961b) Nu meer dan ooit! Bouw VII1: 2-3.Google Scholar
. [the editors] (1962) Zijn de bouwers moe? Bouw VII1: 1.Google Scholar
. [the editors] (1967) Je interesseert je beslist ook ervoor. Bouw XIII1: 1.Google Scholar
Simons, L
(1998) Heideland. In R. de Schryver, et al. (eds.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. cd-rom. Tielt: Lannoo.Google Scholar
Taeldeman, J
(1993) Welk Nederlands voor Vlamingen? In L. De Grauwe, and J. De Vos (eds.), Van sneeuwpoppen tot tasmuurtje. Gent: Bond Gentse Germanisten, pp. 9-28.Google Scholar
Teirlinck, H
(1951) Beschaafd. Nu Nog 11: 10-11.Google Scholar
van Bezooijen, R.
(2004) Dialectattitudes in Vlaanderen en Nederland. In J. De Caluwe, et al.(eds.), Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal.Gent: Academia Press, pp. 777-788.Google Scholar
Van Causenbroeck, B
(1998) Grauls, Jan. In R. de Schryver, et al. (eds.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. cd-rom. Tielt: Lannoo.Google Scholar
Vandekerckhove, R
(2000) Structurele en sociale aspecten van dialectverandering. Gent: KANTL.Google Scholar
(2009) Dialect loss and dialect vitality in Flanders. International Journal of the Sociology of Language 196/1971: 73-97.  BoPGoogle Scholar
Vandenbussche, W
(2010) Standardisation through the media. In P. Gilles et al. (eds.), Variatio delectat. Empirische Evidenzen und theoretische Passungen sprachlicher Variation. Frankfurt am Main: Peter Lang, pp. 309-322.Google Scholar
Van Den Hende, F
(1965) De leraar op het bankje. Bouw XI1: 4-5.Google Scholar
van der Horst, J
(2008) Het einde van de standaardtaal. Amsterdam: Meulenhoff.Google Scholar
Van de Velde, H
(1996a) Variatie en verandering in het gesproken standaard-Nederlands (1935–1993). Nijmegen: Catholic University of Nijmegen.Google Scholar
(1996b) Verkavelingsvlaams. Wat is mij dat nu? In R. van Hout, and Kruijsen (eds.), Taalvariaties. Dordrecht: Foris, pp. 261-271.Google Scholar
Van Hoof, S
(2013) Feiten en fictie. Een sociolinguïstische analyse van het taalgebruik in fictieseries op de Vlaamse openbare omroep (1977-2012). Unpublished Ph.D. dissertation. University of Antwerp.
Van Mechelen, F
(1960) Algemeen beschaafd Nederlands in het gezin. Bouw VI1: 6-7.Google Scholar
van Nierop, M., and R. Haeseryn
(1998) Heidbuchel, Hendrik. In R. de Schryver, et al. (eds.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. cd-rom. Tielt: Lannoo.Google Scholar
Van Waeyenberge, G
(1961) Beniest verfilmt de boerenkrijg. In de Kempen trompt de hoorn. Bouw VII1: 8-9.Google Scholar
Vastesaeger, M
(1965) Opgepast voor het ABN. Bouw X1: 4-5.Google Scholar
Verdegem, L., and J. Depoortere
(1968) Interview met dr. Marc Galle. Bouw XIII1: 4-8.Google Scholar
Walschap, G
(1969) De culturele repressie. Hasselt: Heideland-Orbis.Google Scholar
W.D. [Driessen, W.]
(1959) Noord-Zuid-Verbinding. Bouw IV1: 7-8.Google Scholar
Willemyns, R
(1996) Pluricentric principles in the standardization of 19th century Dutch. Word – Journal of the International Linguistics Association 471: 63-72.Google Scholar
(2007) De-standardization in the Dutch language territory at large. In C. Fandrych, and R. Salverda (eds.), Standard, Variation and Language Change in Germanic Languages. T bingen: Gunter Narr Verlag, pp. 265-279.Google Scholar
Willemyns, R., and R. Haeseryn
(1998) Taal. In R. de Schryver, et al. (eds.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. cd-rom. Tielt: Lannoo.Google Scholar
Willemyns, R., and W. Daniëls
(ed.) (2003) Het verhaal van het Vlaams. Antwerp: Standaard.Google Scholar
Cited by

Cited by 20 other publications

Bouchard, Marie-Eve
2023. “We have that strong R, you know”: the enregisterment of a distinctive use of rhotics in Santomean Portuguese. International Journal of the Sociology of Language 2023:279  pp. 233 ff. DOI logo
De Vogelaer, Gunther & Jolien Toye
2017. Chapter 5. Acquiring attitudes towards varieties of Dutch. In Acquiring Sociolinguistic Variation [Studies in Language Variation, 20],  pp. 117 ff. DOI logo
Delarue, Steven & Chloé Lybaert
2016. The Discursive Construction of Teacher Identities: Flemish Teachers' Perceptions of Standard Dutch. Journal of Germanic Linguistics 28:3  pp. 219 ff. DOI logo
Grondelaers, Stefan & Stefania Marzo
2023. Why does the shtyle spread? Street prestige boosts the diffusion of urban vernacular features. Language in Society 52:2  pp. 295 ff. DOI logo
Jaeger, Hanna & Sarah Harzer
2019. ‘Authentic signing equals creative signing’: New perspectives on the enregisterment of creative language use in German Sign Language. Lingua 217  pp. 90 ff. DOI logo
Jaspers, Jürgen
2014. From Unwanted to So-Called Expertise. Science Communication 36:5  pp. 570 ff. DOI logo
Jaspers, Jürgen
2019. Authority and morality in advocating heteroglossia. Language, Culture and Society 1:1  pp. 83 ff. DOI logo
Jaspers, Jürgen & Sarah Van Hoof
2015. Ceci n'est pas une Tussentaal: Evoking Standard and Vernacular Language Through Mixed Dutch in Flemish Telecinematic Discourse. Journal of Germanic Linguistics 27:1  pp. 1 ff. DOI logo
Johnstone, Barbara
2016. Enregisterment: How linguistic items become linked with ways of speaking. Language and Linguistics Compass 10:11  pp. 632 ff. DOI logo
Johnstone, Barbara
2017. Characterological Figures and Expressive Style in the Enregisterment of Linguistic Variety. In Language and a Sense of Place,  pp. 283 ff. DOI logo
Johnstone, Barbara
2018. Southern Speech With A Northern Accent. American Speech 93:3-4  pp. 497 ff. DOI logo
Lybaert, Chloé
2017. A direct discourse-based approach to the study of language attitudes: The case of tussentaal in Flanders. Language Sciences 59  pp. 93 ff. DOI logo
Lybaert, Chloé, Bernard De Clerck, Jorien Saelens & Ludovic De Cuypere
2019. A Corpus-Based Analysis of V2 Variation in West Flemish and French Flemish Dialects. Journal of Germanic Linguistics 31:1  pp. 43 ff. DOI logo
Lybaert, Chloé & Lobke Tyberghien
2019. De positie van het Standaardnederlands 
en tussentaal in Vlaanderen. Nederlandse Taalkunde 23:3  pp. 255 ff. DOI logo
Naborn, Lars, Dorien Van De Mieroop & Eline Zenner
2023. Emotion in multivarietal family language policy in Flanders. International Journal of Bilingualism 27:2  pp. 181 ff. DOI logo
Rosseel, Laura, Dirk Speelman & Dirk Geeraerts
2019. The relational responding task (RRT): a novel approach to measuring social meaning of language variation. Linguistics Vanguard 5:s1 DOI logo
Van De Mieroop, Dorien, Eline Zenner & Stefania Marzo
2016. Standard and Colloquial Belgian Dutch pronouns of address: A variationist-interactional study of child-directed speech in dinner table interactions. Folia Linguistica 50:1 DOI logo
Van Gorp, Koen & Steven Verheyen
2024. Primary school children's conflicted emotions about using their heritage languages in multilingual classroom tasks. The Modern Language Journal 108:S1  pp. 101 ff. DOI logo
Van Hoof, Sarah
2018. Civilization versus commerce: on the sociolinguistic effects of the deregulation of the TV market on Flemish public service broadcasting. Language Policy 17:2  pp. 199 ff. DOI logo
Zenner, Eline & Dorien Van De Mieroop
2021. Chapter 3. The alternation between standard and vernacular pronouns by Belgian Dutch parents in child-oriented control acts. In Sociolinguistic Variation and Language Acquisition across the Lifespan [Studies in Language Variation, 26],  pp. 52 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 11 february 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.