Part of
Romeo and Juliet in European Culture
Edited by Juan F. Cerdá, Dirk Delabastita and Keith Gregor
[Shakespeare in European Culture 1] 2017
► pp. 159176
References

References

Armfelt, Gustaf Mauritz
(1786) 1801 “Svar på Herr Bibliotekarien Leopolds Tal, af Herr Baron Armfelt.” In Svenska Akademiens Handlingar Ifrån År 1786. Första delen, 186–187. Stockholm: printed by Carl Deleen and J. G. Forsgren.Google Scholar
Brandes, Georg
1891Hovedstrømninger i det 19de aarhundredes litteratur: Den romantiske skole i Tyskland. Copenhagen: Gyldendalske Boghandels Forlag.Google Scholar
Dahlberg, Gunilla
1992Komediantteatern i 1600-talets Stockholm. Stockholm: Kommittén för Stockholmsforskning.Google Scholar
Eriksson, Göran O.
1982 “Bortom en lång berättelse (anteckningar om Romeo och Juliet).” Ord & Bild 91: 50–59.Google Scholar
Ewbank, Inga-Stina
1995 “Shakespeare Translation as Cultural Exchange.” Shakespeare Survey 48: 1–12.Google Scholar
Fridén, Ann
1988 “Att vara eller inte vara.” In Den svenska nationalscenen: Traditioner och reformer på Dramaten under 200 år, edited by Claes Rosenqvist, 102–123. Höganäs: Wiken.Google Scholar
Greiner, Norbert
1993 “The Comic Matrix of Early German Shakespeare Translation.” In European Shakespeares: Translating Shakespeare in the Romantic Age, edited by Dirk Delabastita and Lieven D’hulst, 203–218. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Hägglund, Kent
2006William Shakespeare – En man för alla tider. Stockholm: Ordfront.Google Scholar
Hillberg, Olof
ed. 1948Teater i Sverige utanför huvudstaden. Stockholm: Svensk litteratur.Google Scholar
Kinnaman, Melinda
2010Interview by Roland Heiel. Shakespeare 1: 8–9.Google Scholar
Koenigsgarten, Hugo F.
1993 “Romeo and Juliet by August Strindberg.” In Cabaret Performance Volume II: Europe 1920–1940. Sketches, Songs, Monologues, Memoirs, edited by Laurence Senelick, 121–122. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.Google Scholar
Laurin, Carl G.
1936 “Från Stockholms teatrar.” Ord & Bild 45: 367–388.Google Scholar
Mårtensson, Sigvard
1960 “Shakespeare på svenska scener.” In Gustaf Fredén, William Shakespeare: handbok till Radioteatern, 110–120. Stockholm: Åhlén & Åkerlund.Google Scholar
Molin, Nils
1931Shakespeare och Sverige intill 1800-talets mitt: En översikt av hans inflytande. Göteborg: Elanders Boktryckeri AB.Google Scholar
Nordmark, Dag
2007 “Teater utanför Stockholm.” In Ny svensk teaterhistoria. 1, Teater före 1800, edited by Tomas Forser and Sven Åke Heed, 218–239. Hedemora: Gidlund.Google Scholar
Osten, Suzanne
2006Wellkåmm to Verona. DVD.Google Scholar
Personne, Nils Edvard
1914Svenska teatern: några anteckningar. Del 2: Från Gustaf III:s död till Karl XIV Johans ankomst till Sverige: 1792–1810. Stockholm: Wahlström & Widstrand.Google Scholar
Shakespeare, William
1847–1851Shakspere’s dramatiska arbeten. Translated by Carl August Hagberg. Lund: Gleerup.Google Scholar
1923Romeo och Julia. Translated by Per Hallström. Stockholm: Bonnier.Google Scholar
1960Romeo och Julia. Translated by Björn Collinder. Stockholm: Natur och Kultur.Google Scholar
1962Romeo och Julia och 17 andra Shakespeareberättelser återberättade av Marchette Chute. Translated by Stig Kassman. Stockholm: Bonnier.Google Scholar
1968Romeo och Julia. A revision by Sven Collberg, based on Carl August Hagberg’s translation. Lund: Gleerup.Google Scholar
1969Tragedier. Translated by Åke Ohlmarks. Stockholm: Bonnier.Google Scholar
1983Romeo och Juliet. Translated by Göran O. Eriksson. Stockholm: Ordfront.Google Scholar
1991Romeo och Julia. Translated by Britt G. Hallqvist. Stockholm: Dramatens förlag.Google Scholar
Smidt, Kristian
1993 “The Discovery of Shakespeare in Scandinavia.” In European Shakespeares: Translating Shakespeare in the Romantic Age, edited by Dirk Delabastita and Lieven D’hulst, 91–103. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Sorelius, Gunnar
2002 “Introduction.” In Shakespeare and Scandinavia: A Collection of Nordic Studies, edited by Gunnar Sorelius, 9–16. Newark, DE: University of Delaware Press.Google Scholar
Sörenson, Margareta
2007 “Teater, dans och nycirkus.” In Ny svensk teaterhistoria. 3, 1900-talets teater, edited by Tomas Forser and Sven Åke Heed, 415–424. Hedemora: Gidlund.Google Scholar
Strindberg, August
1919Öppna brev till Intima teatern. Stockholm: Bonniers.Google Scholar
Swinnen, Aagje
2012 “ ‘Everyone is Romeo and Juliet!’ Staging Dementia in Wellkåmm to Verona by Suzanne Osten.” Journal of Aging Studies 26: 309–318. DOI logoGoogle Scholar
Vestin, Martha
1966Iscensättning av “Romeo och Julia”: 3-betygsarbete i teaterhistoria, framlagt vid Teaterhistoriska Institutionen vid Stockholms Universitet den 30 november 1966. Bachelor’s thesis Stockholm University.Google Scholar
Wells, Stanley, and Gary Taylor, gen
eds. 2005William Shakespeare. The Complete Works. Oxford: Clarendon Press.Google Scholar