Part of
Lexicalization patterns in color naming: A cross-linguistic perspective
Edited by Ida Raffaelli, Daniela Katunar and Barbara Kerovec
[Studies in Functional and Structural Linguistics 78] 2019
► pp. 237268
References
Azkarate, M.
(1990) Hitz elkartuak euskaraz. Donostia: Deustuko Unibertsitatea.Google Scholar
(1991) Hitz-elkarketa /3: LEF batzordearen lanak. Bilbo: Euskaltzaindia.Google Scholar
(2002) Hitz-elkarketa, argumentu-egitura eta theta rolak. In X. Artiagoitia, P. Goenaga, & J. A. Lakarra (Eds.), Erramu Boneta. Festschrift for Rudolf P. G. de Rijk, ASJUren Gehigarriak XLIV (pp. 91–104). Bilbo: UPV/EHU Press.Google Scholar
Azkarate, M., & Pérez Gaztelu, E.
(2014) Hitz-elkarketa /2: LEF batzordearen emaitza. Bilbo: Euskaltzaindia.Google Scholar
Azkue, R. Mª.
(1923–25 [1969]). Morfología vasca. Bilbao: La gran enciclopedia vasca.Google Scholar
Azurmendi, M.
(1991) Palabras en color y cosas en color en la cultura vasca tradicional. In Arteleku (Ed.), Arte y estética. Metáforas de la identidad (pp. 55–72). Donostia: Arteleku.Google Scholar
de Rijk, R. P. G.
(2008) Standard Basque. A Progressive Grammar. Cambridge, MA: MIT Press.Google Scholar
Etxeberria, U., Etxepare, R., & Irurtzun, A.
(2015) Euskarazko hitz-elkartu kopulatiboen egitura eta interpretazioaz. In B. Fernández, & P. Salaburu (Eds.), Ibon Sarasola, Gorazarre. Homenatge, Homenaje (pp. 189–200). Bilbao: EHU Press.Google Scholar
Euskaltzaindia
(1987) Hitz-elkarketa /1: LEF batzordearen lanak. Bilbo: Euskaltzaindia.Google Scholar
Gorrochategui, J., Igartua, I., & Lakarra, J.
(Eds.). (2018) Historia de la lengua vasca. Gasteiz: Eusko Jaurlaritza.Google Scholar
Hualde, J. I.
(1997) Euskararen azentuerak. Supplements of ASJU XLII. Donostia: UPV/EHU & Gipuzkoako Foru Aldundia.Google Scholar
(1999) Basque accentuation. In H. van der Hulst (Ed.), Word Prosodic Systems in the Languages of Europe (pp. 947–994). Berlin: Mouton de Gruyter.Google Scholar
(2003a) Compounds. In J. I. Hualde, & J. Ortiz de Urbina (Eds.), A Grammar of Basque (pp. 351–362). Berlin: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Hualde, J.
(2003b) Derivation. In J. I. Hualde, & J. Ortiz de Urbina (Eds.), A Grammar of Basque (pp. 328–351). Berlin: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Ibarretxe-Antuñano, I.
(2017) Basque ideophones from a typological perspective. The Canadian Journal of Linguistics / Revue canadienne de linguistique, 62 (2), 1–21. DOI logoGoogle Scholar
Irurtzun, A.
(2013) Focal NSR and Stress Placement in Basque Phrases and N+N Compounds. Linguistic Analysis, 38 (3–4), 207–242.Google Scholar
Jacobsen, W. H. Jr.
(1982) Basque copulative compounds: A problem in irreversible binomials. Proceedings of the Eight Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society, 18 , 384–397.Google Scholar
Lakarra, J.
(1995) Reconstructing the Pre-Proto-Basque Root. In J. L. Hualde, J. Lakarra, & R. L. Trask (Eds.), Towards a History of the Basque Language (pp. 189–206). Amsterdam: John Benjamins.Google Scholar
(2002) Etymologiae (proto)uasconicae LXV. In X. Artiagoitia, P. Goenaga, & J. Lakarra (Eds.), Erramu boneta: Festschrift for Rudolf P. G. de Rijk (ASJU Supplement 44) (pp. 425–442). Bilbo: UPV/EHU Press.Google Scholar
Larzabal, P.
(1975) Euskaldunak eta koloreak. Euskera, XX , 401–405.Google Scholar
Lieber, R., & Stekauer, P.
(2009) The Oxford Handbook of Compounding. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Majid, A.
(2008) Focal colors. In A. Majid (Ed.), Field Manual Volume 11 (8–10). Nijmegen: Max Planck Institute for Psycholinguistics.Google Scholar
Majid, A., Jordan, F. M., & Dunn, M.
(2010) Evolution of Semantic Systems: Procedures Manual. Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen.Google Scholar
(2015) Semantic systems in closely related languages. Language Sciences, 49 (1), 1–18. DOI logoGoogle Scholar
Majid, A., & Levinson, S. C
2007The language of vision I: color. In A. Majid (Ed.), Field Manual Volume 10 (22–25). Nijmegen: Max Planck Institute for Psycholinguistics.Google Scholar
Mitxelena, K.
(1985–2005) Orotariko Euskal Hiztegia. Bilbo: Euskaltzaindia.Google Scholar
Martínez Areta, M.
(2003) Hitz-konposakera euskaraz eta aitzin-euskaraz. Anuario del Seminario de Filología Vasca “Julio de Urquijo”, XXXVII (1), 1–84.Google Scholar
(2006) Adjektiboa aitzin-euskaraz. Anuario del Seminario de Filología Vasca “Julio de Urquijo”, XL , 687–722.Google Scholar
(2008, September 10) Sobre la formación de palabras antigua en euskera. Workshop “Monumenta Linguae Vasconun proiektua (2002–2008). Sei urte ikerketan”. Retrieved from [URL]Google Scholar
(2013) Basque and Proto-Basque. Language-internal and typological approaches to linguistic reconstruction. Frankfurt: Peter Lang. DOI logoGoogle Scholar
Michelena, L.
(1990) Fonética histórica vasca. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia.Google Scholar
Múgica, L. M.
(1978) Origen y desarrollo de la sufijación euskérica. Donostia/San Sebastián: Ediciones Vascas.Google Scholar
Odriozola, J. C., & Pérez Gaztelu, E.
(2002) Aposizioa euskal hitz-elkarteetan. In X. Artiagoitia, P. Goenaga, & J. A. Lakarra (Eds.), Erramu Boneta. Festschrift for Rudolf P. G. de Rijk, ASJUren Gehigarriak XLIV (pp. 467–478). Bilbo: UPV/EHU Press.Google Scholar
Ortiz-Osés, A., & Garagalza, L.
(2006) Euskal mitologia: izena duen guztia omen da. Donostia: Fundación Kutxa.Google Scholar
Perurena, P.
(1992) Koloreak euskal usarioan. Donostia: Erein.Google Scholar
Preciado Sáez de Ocáriz, J. Mª
(1992) Kolorea herri euskaldun batean. Leioa, E.H.U.: Argitarapen Zerbitzua.Google Scholar
Preciado Sáez de Ocáriz, Tx
(1993) Bizitakoa versus ikasitakoa: horia eta urdina gatazka honen adibideak. Tantak, 9 , 103–120.Google Scholar
(1997) Unibertsalismoaren arrapadalan. Revista de Psicodidáctica, 3 , 93–112.Google Scholar
(2003) Eskolak ongi erakusten du koloreak ikusten?. Hik hasi, 83 , 24–29.Google Scholar
(2006a) Euskal ikusteko era ez ezik, koloreen artean ere badago bazterreraturik. Tantak, 36 , 73–103.Google Scholar
(2006b) Euskaldunon kolore mundua atsotitzetan. Donostia: Gaiak.Google Scholar
(2007) Enseñanza-color-País Vasco: claves de una reflexión (ávida de esperanza)/Teaching-color-Basque Country: keys to reflection (keen for hope). Arte Individuo y Sociedad, 19 , 155–178.Google Scholar
(2009) Euskarak erakutsi koloreak ikusten. Gasteiz: Eusko Jaurlaritza.Google Scholar
Sarrionandia, J.
(1985) Ni ez naiz hemengoa. Donostia: Pamiela.Google Scholar
Scalise, S., Fábregas, A., & Forza, F.
(2009) Exocentricity in compounding. Gengo Kenkyu, 135, 49–84.Google Scholar
Txillardegi
(1975) La structuraction du champ semantique de la couleur en Basque, Euskera, XX , 221–238.Google Scholar
Van Eys, W. J.
(1873) Dictionnaire Basque-Français. Paris/London: Maisonneuve/Williams&Norgate.Google Scholar
Villasante, L.
(1974) Palabras vascas compuestas y derivadas. Oñati: Editorial Franciscana Aránzazu.Google Scholar
Wälchli, B.
(2005) Co-compounds and Natural Coordination. Oxford: Oxford University Press. DOI logoGoogle Scholar
Waggoner, T. L.
(2002) Quick six color vision test pseudoisochromatic plates. From Color vision testing made easy by Good-Lite Company.Google Scholar
Zuazo, K.
(2013) The dialects of Basque. Reno: the Center for Basque Studies, University of Nevada.Google Scholar