Review published In:
Target
Vol. 23:2 (2011) ► pp.370374
References (7)
Baker, Mona and Gabriela Saldanha
eds. 2009Routledge Encyclopaedia of Translation Studies. London-New York: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Popovič, Anton
1974Umelecký preklad v ČSSR. Výskum. Bibliografia. Martin: Matica slovenská.Google Scholar
1975Teória umeleckého prekladu. Aspekty textu a literárnej komunikácie. Bratislava: Tatran.Google Scholar
ed. 1983Originál/preklad. Interpretačná terminológia. Bratislava: Tatran. Google Scholar
Stručné dejiny umeleckého prekladu na Slovensku. Zv
. 1–6 1997–2002 Bratislava: Ústav svetovej literatúry SAV.Google Scholar
Vilikovský, Ján
1984Preklad ako tvorba. Bratislava: Slovenský spisovatel’.Google Scholar
Zambor, Ján
2000Preklad ako umenie. Bratislava: Univerzita Komenského.Google Scholar