Article published In:
Terminology as a Societal Resource: Possibilities and Responsibilities in a Changing World
Edited by Nina Pilke, Niina Nissilä and Hans Landqvist
[Terminology 27:1] 2021
► pp. 5679
References
Bietz, Matthew, Eric Baumer, and Charlotte Lee
2010 “Synergising in Cyberinfrastructure Development.” Computer Supported Cooperative Work 19 (2): 245–281. DOI logoGoogle Scholar
Bowker, Geoffrey C., Karen Baker, Florence Millerand, and David Ribes
2010 “Toward Information Infrastructure Studies: Ways of Knowing in a Networked Environment.” In International Handbook of Internet Research, ed. by Jeremy Hunsinger, Lisbeth Klastrup, and Matthew Allen, 97–117. Dordrecht: Springer.Google Scholar
Haarala, Risto
1981Sanastotyön opas [Guide to terminology work]. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 16. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.Google Scholar
Hakulinen, Auli, Jyrki Kalliokoski, Salli Kankaanpää, Antti Kanner, Kimmo Koskenniemi, Lea Laitinen, Sari Maamies, and Pirkko Nuolijärvi
2009Suomen kielen tulevaisuus. Kielipoliittinen toimintaohjelma [The future of Finnish: Language policy action programme]. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 7. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus [The Institute for the Languages of Finland]. ([URL]). Accessed 8 November 2019.
Hassard, John, and John Law
1999Actor Network Theory and after. Oxford: Blackwell.Google Scholar
Häggman, Kai
2012Sanojen talossa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1890-luvulta talvisotaan [The Finnish Literature Society from the 1890’s to the Winter War]. Helsinki: SKS.Google Scholar
ISO 704
2009Terminology work – Principles and methods. Geneva: International Standards Organisation.Google Scholar
Karasti, Helena, and Karen S. Baker
2004 “Infrastructuring for the long-term: ecological information management.” HICSS ’04 Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS’04): 1–10. DOI logoGoogle Scholar
Karsch, Barbara Inge
2014 “Terminology work and crowdsourcing. Coming to terms with the crowd.” In Handbook of Terminology: Volume 1, ed. by Hendrik J. Kockaert, and Frieda Steurs, 291–303. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.Google Scholar
Kosunen, Riina
2010 “Introductory tutorials in the principles of terminology work provided by the Government Terminology Service – the present and future.” In Ordning och reda: terminologilära i teori och praktik, ed. by Anita Nuopponen, and Nina Pilke, 117–125. Stockholm: Norstedts.Google Scholar
Latour, Bruno
1993We Have Never Been Modern. Cambridge, MA: Harvard University Press.Google Scholar
1999 “On recalling ANT.” The Sociological Review 47 (1): 15–25. DOI logoGoogle Scholar
2005Reassembling the Social: an introduction to Actor-Network-Theory. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Ministry of Justice
2017Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelma [Implementation Plan of the Strategy for National Languages]. Oikeusministeriön julkaisu 13/2017. Helsinki: Oikeusministeriö.Google Scholar
Mongili, Allessandro, and Giuseppina Pellegrino
2014 “The Boundaries of Information Infrastructures: An Introduction.” In Information Infrastructure(s): Boundaries, Ecologies, Multiplicity, ed. by Allessandro Mongili, and Giuseppina Pellegrino, xviii–xlvi. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.Google Scholar
Monteiro, Eric, Neil Pollock, Ole Hanseth, and Robin Williams
2013 “From Artefacts to Infrastructures.” Computer Supported Cooperative Work 22 (3): 575–607. DOI logoGoogle Scholar
Nilsson, Henrik, Antti Kanner, and Tiina Onikki-Rantajääskö
2016 “Post och bank – om lagring av terminologi, den svenska Rikstermbanken och den finska Vetenskapstermbanken.” In Tänkta termer – Terminologihänsyn i nordiskt perspektiv. VAKKI Publications Nr. 5, ed. by Nina Pilke, and Niina Nissilä, 100–136. Vasa: Vasa universitet.Google Scholar
Nuopponen, Anita, and Nina Pilke
eds. 2010Ordning och reda. Terminologilära i teori och praktik. Stockholm: Nordstedts.Google Scholar
Picht, Heribert, and Jennifer Draskau
1985Terminology: an introduction. Surrey: Department of Linguistic and International Studies, University of Surrey.Google Scholar
Pitkänen-Heikkilä, Kaarina
2015 “Adjectives as terms.” Terminology 21 (1): 76–101. DOI logoGoogle Scholar
2018 “Ovatko vain substantiivit termejä? Hakusanan valinnasta termityössä [Are terms only nouns? Choosing a headword in terminology work].” Sananjalka 601: 162–183. DOI logoGoogle Scholar
Ray, Rebecca
2009LISA Industry Insights: Crowdsourcing. Geneva: Localisation Industry Standards Association.Google Scholar
Star, Susan Leigh, and Karen Ruhleder
1996 “Steps Toward an Ecology of Infrastructure: Design and Access for Large Information Spaces.” Information Systems Research 7 (1): 111–134. DOI logoGoogle Scholar
Temmerman, Rita
2000Towards new ways of terminology description. The socio-cognitive approach. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. DOI logoGoogle Scholar
Temmerman, Rita, and Marc Van Campenhoudt
University of Helsinki
2014Language policy of the University of Helsinki. From Guidelines to Practice: Towards Functional Multilingualism. Helsinki: University of Helsinki.Google Scholar
2019Research Assessment Reports 2018–2019 Helsinki: University of Helsinki.Google Scholar
2021Strategic Plan 2021-2030. With the Power of Knowledge for the World. Helsinki: University of Helsinki. ([URL]).Google Scholar
Valtioneuvosto
2019Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019. Osallistava ja osaava Suomi: Sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta [Government Action Plan of Prime Minister Antti Rinne’s Government 2019. Inclusive and competent Finland – a socially, economically and ecologically sustainable society]. Valtioneuvoston julkaisuja 2019: 27. Helsinki: Finnish Government. ([URL]).

Online sources

HTB = The Helsinki Term Bank for the Arts and Sciences
Wikipedia. Policies and guidelines
[URL]). Accessed 24 October 2019.