Part of
Humour in Self-Translation
Edited by Margherita Dore
[Topics in Humor Research 11] 2022
► pp. 87112
References
And, Metin
(1979) The Turkish folk theatre. Asian folklore studies, 38 (2), 155–176. DOI logoGoogle Scholar
(1992) Başlangıcından 1983’e Türk tiyatro tarihi. İstanbul: İletişim.Google Scholar
Aracı, Ebru
(2012) Ferhan Şensoy’un metinlerinde geleneksel halk tiyatrosunun çağdaşlaştırılma biçimleri. MA thesis, İstanbul University.
Berk, Özlem
(2007) Batılılaşma ve Çeviri. In Tanıl Bora, Murat Gültekingil (Eds.) Türkiye’de Siyasi Düşünce: Modernleşme ve Batıcılık. (pp. 511–520). İstanbul: İletişim.Google Scholar
(2006) Translating the “West”: The position of translated western literature within the Turkish literary polysystem. Review of literatures of the European Union, 4 , 1–18.Google Scholar
Carlson, Marvin
(2013) The Arab Aristophanes, Comparative drama, 47 (2). DOI logoGoogle Scholar
Carlson, Marvin & Ümit, Nazli Miraç
(Eds.) (2019) Letâif-i hayâl: Turkish traditional theatre: Karagöz puppet plays. Martin E. Segal Theatre Center Publications.Google Scholar
Clévy, Marianne & Dolmieu, Dominique
(Eds.) (2001) De l’Adriatique à la mer noire. Ecritures théatrales. Climats.Google Scholar
Dinçel, Burç İdem
(2019) Translating the tragic: Mimetic transformation of attic tragedies on the contemporary stage. (Unpublished doctoral dissertation) Trinity College, Dublin.
Ergil, Başak
(2016) Türkiye kültür ve yazın dizgesinde absürd tiyatronun aktarımı. PhD dissertation, İstanbul University.
(2020) Batı kanonu hayal perdesinde: Tiyatrotem yeniden yazımı ve yeniden çevirilerinde “absurd”, “tragedya” ve “komedya” kavramlarının dönüşümü. Dünya dilleri, edebiyatları ve çeviri çalışmaları dergisi, (1), 26–58.Google Scholar
(2021) Song translation as creative mediation and translational recanonization: A genealogical odyssey from Plutarch through Cavafy to Müslüm Gürses. In Didem Tuna, Mesut Kuleli (Eds.). Interdisciplinary debates on discourse, meaning and translation. İstanbul: Anı.Google Scholar
Esslin, Martin
(2014) The theatre of the absurd. London: Bloomsbury.Google Scholar
Genette, Gérard
(2001) Paratexts: thresholds of interpretation. Cambridge University Press.Google Scholar
Jarry, Alfred
(1896) Ubu Roi. Paris: Édition de Mercure de France.Google Scholar
(1900) Ubu Enchaîné. Paris: Éditions de la revue blanche.Google Scholar
(2004) Kral Übü. İstanbul: MitosBoyut.Google Scholar
(2010) Zincire vurulmuş Übü. İstanbul: MitosBoyut.Google Scholar
Karaboğa, Kerem
(2002) Absürd’den Geleneksel’e Genç Oyuncular Deneyimi: Tavtati Kütüpati ve Vatandaş Oyunu. Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 13. DOI logoGoogle Scholar
Karacabey-Çelik, Süreyya
(2007) Beckett ve estetik şok. Tiyatro araştırmaları dergisi, 23.Google Scholar
Kocabaşoğlu, Uygur
(2007) Sunuş. In Tanıl Bora, Murat Gültekingil (Eds.) Türkiye’de Siyasi Düşünce: Modernleşme ve Batıcılık. (pp. 13–17). İstanbul: İletişim.Google Scholar
Kovala, Urpo
Lefevere, André
(1992) Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame. Londra ve New York: Routledge.Google Scholar
Manok, Yervant Baret
(2013) Doğu ile Batı arasında San Lazaro sahnesi: Ermeni Mıkhitarist Manastırı ve ilk Türkçe oyunlar. İstanbul: bgst.Google Scholar
Noonan, Will
(2014) Absurdist humour. In Salvatore Attardo (ed.) Encyclopedia of humor studies, (pp. 1–4). Los Angeles, London: Sage.Google Scholar
Özcan, Ceren
(2018) Çağdaş tiyatroda anlatı: Tiyatrotem üzerine bir inceleme. İstanbul: MitosBoyut.Google Scholar
Özsoysal, Fakiye, Pekman, Yavuz, Firidinlioğlu, Nilgün
(2008) Türkiye’de Ionesco ve Sahnelemelerden Örnekler” İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi, 12 , 102–122.Google Scholar
Paker, Saliha
(2015) On the poetic practices of ‘a singularly uninventive people’ and the anxiety of imitation: A critical re-appraisal in terms of translation, creative mediation and “originality”. In Gürçağlar, Ş. T., Paker, S., and Milton, J. (Eds.) Tradition, tension and translation in Turkey, (pp. 27–52). John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Pekman, Yavuz
(2002) Çağdaş tiyatromuzda geleneksellik. İstanbul: MitosBoyut.Google Scholar
(2011) Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları II. Istanbul: YKY.Google Scholar
Salem, Al-Mokhtar
(2020) The Image in the mirror: Hamlet’s journey back home through Arabic adaptations and their translations. PhD dissertation, İstanbul Yeni Yuzyil University.
Selen, Ayşe, Aktaş, Şehsuvar & Sarıkartal, Çetin
(2009) Âlem buysa kral Übü. In Tiyatrotem Oyunları, (pp. 67–102). İstanbul: MitosBoyut.Google Scholar
Selen, Ayşe & Aktaş, Şehsuvar
(2014) Gündüz niyetine. İstanbul: MitosBoyut.Google Scholar
Şener, Sevda
(2003) Tiyatromuzun kendi sesini arama süreci. In Gelişim sürecinde Türk tiyatrosu, (pp. 9–21). İstanbul: Alkım.Google Scholar
Şensoy, Ferhan
(1996) Güle Güle Godot. İstanbul: Ortaoyuncular.Google Scholar
Tahir-Gürçağlar, Şehnaz
(2002) What texts don’t tell: The uses of paratexts in translation research. In Theo Hermans (Ed.) Crosscultural transgressions, (pp. 44–61). Manchester: St. Jerome.Google Scholar
Tahir-Gürçağlar, Şehnaz, Paker, Saliha, Milton, John
(2015) Introduction. In Gürçağlar, Ş. T., Paker, S., and Milton, J. (Eds.) Tradition, tension and translation in Turkey, (pp. 1–24). John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Tekeli, İlhan
(2007) Türkiye’de siyasal düşüncenin gelişimi konusunda bir üstanlatı. In Tanıl Bora, Murat Gültekingil (Eds.) Türkiye’de Siyasi Düşünce: Modernleşme ve Batıcılık. (pp. 19–42). İstanbul: İletişim.Google Scholar
Tiyatrotem
n.d.). Anlatı geleneğinden çağdaş tiyatroya. [URL]
Tiyatrotem: Gündüz Niyetine
. Vimeo, uploaded by Ayşe Selen 2014[URL]
Uslu, Mehmet Fatih
(2015) İstanbul’da modern tiyatronun doğuşu ve gelişimi. In Yılmaz, C. (Ed.), Büyük İstanbul Tarihi (pp. 528–539). İstanbul: İSAM.Google Scholar
Üç Kurşunluk Opera: Ortaoyuncular
1995Youtube, uploaded by Ortaoyuncular, 12 June 2021. [URL]
Venuti, Lawrence
(2013) Translation changes everything. London and New York: Routledge.Google Scholar
Cited by

Cited by 1 other publications

ERGİL, Başak
2023. World Classics in Turkish Theatrical Tradition and Back in World Canons: Ferhan Şensoy’s Translational Recanonization Practices. Söylem Filoloji Dergisi :Çeviribilim Özel Sayısı  pp. 10 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 28 march 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.