Article published In:
Translation and LGBT+/queer activism
Edited by Michela Baldo, Jonathan Evans and Ting Guo
[Translation and Interpreting Studies 16:2] 2021
► pp. 240262
References
Abramowicz, Marta, Robert Biedroń, and Jacek Kochanowski
2010Queer Studies: Podręcznik kursu [Queer studies: a textbook]. Warszawa: Kampania Przeciw Homofobii.Google Scholar
Ayoub, Phillip
2016When States Come Out: Europe’s Sexual Minorities and the Politics of Visibility. New York: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Baer, Brian James and Klaus Kaindl
(eds) 2018Queering Translation, Translating the Queer: Theory, Practice, Activism. New York: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Baldo, Michela
2018 “Queer translation as performative and affective un-doing: Translating Butler’s Undoing Gender into Italian.” In Queering Translation, Translating the Queer Theory, Practice, Activism, ed. by Brian James Baer and Klaus Kaindl, 188–205. New York: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
2019a “Translating affect, redeeming life. The case of the Italian queer transfeminist group ideadestroyingmuros. The Translator 25(1): 13–26. DOI logoGoogle Scholar
2019b “Translating Spanish transfeminist activism into Italian. Performativity, DIY, and affective contaminations.” gender/sexuality/italy 61: 66–84.Google Scholar
2020 “Activist translation, alliances and performativity: Translating Judith Butler’s Notes Toward a Performative Theory of Assembly into Italian.” In The Routledge Handbook of Translation and Activism, ed. by Rebecca Gould and Kayvan Tahmasebian, 30–48. New York: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Basiuk, Tomasz
2000 “Queerowanie po polsku [Queering in Polish].” Furia Pierwsza 7(1): 28–36.Google Scholar
Basiuk, Tomasz and Jędrzej Burszta
(eds) 2020Queers in State Socialism: Cruising 1970s, New York: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Basiuk, Tomasz, Dominika Ferens, and Tomasz Sikora
2002 “Introduction.” In A Queer Mixture: Gender Perspectives on Minority Sexual Identities, ed. by Tomasz Basiuk, Dominika Ferens, and Tomasz Sikora, 15–21. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.Google Scholar
Birkenstein, Cathy
2010 “We got the wrong gal: Rethinking the ‘bad’ academic writing of Judith Butler.” College English 72(3): 269–283. DOI logoGoogle Scholar
Butler, Judith
1993Bodies that Matter: On the Discursive Limits of “Sex.” London: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
1999Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. London: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
2000 “Krytycznie queer” [Critically queer], transl. by Agnieszka Rzepa. Furia Pierwsza 7(1): 37–58.Google Scholar
2003 “Values of difficulty.” In Just Being Difficult: Academic Writing in the Public Arena, ed. by Jonathan Culler and Kevin Lamb, 199–215. Stanford: Stanford University Press. DOI logoGoogle Scholar
2004 “Gender is burning: dylematy przywłaszczenia i subwersji,” transl. by Iwona Kurz. Ponoptikum 21: 142–153.Google Scholar
2006 “Krytycznie Queer,” transl. by Agnieszka Rzepa. In Teorie literatury XX wieku. Antologia, ed. by Anna Burzyńska, and Michał P. Markowski. 530–550. Kraków: Znak.Google Scholar
2008Uwikłani w płeć [Gender trouble], transl. by Karolina Krasuska. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.Google Scholar
2010Walczące słowa: mowa nienawiści i polityka performatywu [Excitable speech], transl. by Adam Ostolski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.Google Scholar
2010Żądanie Antygony: rodzina między życiem a śmiercią [Antigone’s claim], transl. by Mateusz Borowski and Małgorzata Sugiera. Kraków: Księgarnia Akademicka.Google Scholar
2011 “Ciała, które znaczą [Bodies that matter],” transl. by Monika Rogowska-Stangret. Przegląd Filozoficzno-Literacki 41: 13–45.Google Scholar
2011Ramy wojny: kiedy życie godne jest opłakiwania? [Frames of war], transl. by Agata Czarnacka. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa: Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy im. Gustawa Holoubka.Google Scholar
2014Na rozdrożu: żydowskość i krytyka syjonizmu [Parting ways], transl. by Michał Filipczuk. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.Google Scholar
2016Zapiski o performatywnej teorii zgromadzeń [Notes toward a performative theory of assembly], transl. by Joanna Bednarek. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.Google Scholar
2018Życie psychiczne władzy: teorie ujarzmienia [The psychic life of power], transl. by Tomasz Kaszubski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.Google Scholar
Castro, Olga and Emek Ergun
(eds) 2017Feminist Translation Studies: Local and Transnational Perspectives. New York: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Cather, Willa
1969 “Sprawa Pawełka [Paul's Case],” transl. by Tadeusz Jan Dehnel. In 13 opowiadań amerykańskich: antologia, 17–38. Warszawa: Iskry.Google Scholar
1971 “Sprawa Pawła [Paul's Case]," transl. by Zofia Sawicka. In Willa Cather, Poranek Wagnerowski, 204–239. Warszawa: Czytelnik.Google Scholar
1981Moja Antonia [My Ántonia], transl. by Ryszarda Grzybowska. Warszawa: Czytelnik.Google Scholar
1988My Ántonia. Boston: Houghton Mifflin.Google Scholar
Culler, Jonathan
1998Teoria literatury, transl. by Maria Bassaj. Warszawa: Prószyński i S-ka.Google Scholar
Dave, Naisargi N.
2012Queer Activism in India: A Story in the Anthropology of Ethics. Durham: Duke University Press. DOI logoGoogle Scholar
Departament Języka Polskiego
2016Vademecum tłumacza. Wskazówki redakcyjne dla tłumaczy [Translator’s guide: Editing tips for translators]. Luksemburg: Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych. Komisja Europejska.Google Scholar
Derrida, Jacques
1999Hōra – Chora, transl. by Maria Gołębiewska. Warszawa: KR.Google Scholar
Dietze, Gabriele and Julia Roth
2020Right-Wing Populism and Gender: European Perspectives and Beyond. Bielefeld: Transcript. DOI logoGoogle Scholar
Duda, Maciej
2016Dogmat płci: polska wojna o gender [Sex/gender dogma: Poland’s war on gender]. Gdańsk: Katedra.Google Scholar
Epstein, B. J.
2017 “Eradicalization: Eradicating the queer in children’s literature.” In Queer in Translation, ed. by B. J. Epstein and Robert Gillett, 118–128. New York: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Epstein, B. J. and Robert Gillett
(eds) 2017Queer in Translation. New York: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Gajewska, Agnieszka
(ed) 2012Teorie wywrotowe: antologia przekładów [Subversive theories: Anthology]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.Google Scholar
Graff, Agnieszka and Elżbieta Korolczuk
2017 “ ‘Worse than communism and nazism put together’: War on gender in Poland.” In Anti-gender Campaigns in Europe: Mobilizing Against Equality, ed. by Roman Kuhar and David Paternotte, 175–194. Washington, DC: Rowman & Littlefield.Google Scholar
Gramling, David and Aniruddha Dutta
(eds) 2016Translating Transgender, a special issue of TSQ: Transgender Studies Quarterly, 3(3–4).Google Scholar
Halberstam, Jack
2018Przedziwna sztuka porażki [The queer art of failure], transl. by Mikołaj Denderski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.Google Scholar
Hark, Sabine
2005Dissidente Partizipation: Eine diskursgeschichte des Feminismus [Dissident participation: A discursive history of German feminism]. Frankfurt am Main: Suhrkamp.Google Scholar
ILGA
2020Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex People in Poland Covering the Perios of January to December 2019. Last accessed 1 June 2020. [URL]
Jagielski, Sebastian
2012 “Teoria queer a kino polskie [Queer theory and Polish cinema].” Przegląd kulturoznawczy 3(13): 256–272. DOI logoGoogle Scholar
Jaschik, Scott
2017 “Judith Butler on being attacked in Brazil.” Inside Higher Ed. Nov 13. Last accessed 1 June 2020. [URL]
Kaliściak, Tomasz
2011Katastrofy odmieńców [Queers’ catastrophes]. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.Google Scholar
2016Płeć Pantofla: odmieńcze męskości w polskiej prozie XIX i XX wieku [Henpecked gender: Queer masculinities in Polish prose of the 19th and 20th centuries]. Warszawa: IBL PAN.Google Scholar
Kliszczyński, Krzysztof
(ed) 2019Queerstoria 11.Google Scholar
Kochanowski, Jacek
2013Socjologia seksualności: marginesy [Sociology of sexuality: The margins]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
Król, Mateusz
2016 “To queer or not to queer? – teoria i praktyka tłumaczenia queerowego [To queer or not to queer? – Theory and practice of queer translation].” Między oryginałem a przekładem 2(32): 9–24. DOI logoGoogle Scholar
Lambda Warszawa
n.d. “УКРАЇНА/UKRAINA.” Last accessed 1 June 2020. [URL]
Laszuk, Anna
2010 “Queer po polsku, czyli nowoczesny closet.” [Polish-style queer, or: The modern closet] InterAlia: A Journal of Queer Studies 51: 1–7.Google Scholar
Leszkowicz, Paweł
2002 “Wystawa, której nie będzie, czyli motywy homoseksualne w polskiej sztuce współczesnej [Exhibition that will not happen, or homosexual themes in Polish contemporary art].” In A Queer Mixture: Gender Perspectives on Minority Sexual Identities, ed. by Tomasz Basiuk, Dominika Ferens, and Tomasz Sikora, 85–102. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Śląsk.Google Scholar
Małocha-Krupa, Agnieszka
(ed) 2015Słownik nazw żeńskich polszczyzny [Dictionary of Polish feminine forms]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.Google Scholar
Meyer, David S.
2005 “Scholarship that might matter.” In Rhyming Hope and History: Activists, Academics, and Social Movement Scholarship, ed. by David Croteau, William Hoynes, and Charlotte Ryan, 191–205. Minneapolis: University of Minnesota Press.Google Scholar
Mizielińska, Joanna
2006Płeć, ciało, seksualność: od feminizmu do teorii queer [Gender, body, sexuality: From feminism to queer theory]. Kraków: Universitas.Google Scholar
Mizielińska, Joanna, and Robert Kulpa
2012 “Contemporary peripheries.” In De-centring Western Sexualities: Central and Eastern European Perspectives, ed. by Joanna Mizielińska and Robert Kulpa. Farnham: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Nacher, Anna
2008Telepłeć: Gender w telewizji doby globalizacji [Telegender: Gender in television in the times of globalization]. Kraków: Wydawnictwa UJ.Google Scholar
O’Dwyer, Conor
2018Coming Out of Communism: The Emergence of LGBT Activism in Eastern Europe. New York: New York University Press. DOI logoGoogle Scholar
Olson, Gary A. and Lynn Worsham
2000 “Changing the Subject: Judith Butler’s Politics of Radical Resignification.” JAC 20(4): 727–765.Google Scholar
Platon
1986Timajos. Kritias albo Atlantyk [Timao. Critias], transl. by Paweł Siwek. Warszawa: PWN.Google Scholar
1993Dialogi [Dialogues], transl. by Władysław Witwicki. Warszawa: Verum.Google Scholar
Pető, Andrea
2015 “ ‘Anti-gender’ mobilisational discourse of conservative and far right parties as a challenge for progressive politics.” In Gender as Symbolic Glue: The Position and Role of Conservative and Far Right Parties in the Anti-gender Mobilization in Europe, ed. by Eszter Kováts and Maari Põim, 126–138. Budapest: Foundation for European Progressive Studies.Google Scholar
Rogowska-Stangret, Monika
2016Ciało – poza innością i tożsamością: trzy figury ciała w filozofii współczesnej [Body – beyond difference and identity: Three figures of the body in contemporary philosophy]. Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki.Google Scholar
Rubin, Gayle
2004 “Rozmyślając o seksie. Zapiski w sprawie radykalnej polityki seksualności [Thinking sex],” transl. by Ewa Majewska. Lewą Nogą 161: 164–224.Google Scholar
Rudnicki, Seweryn
2013Ciało i tożsamość w internecie: teoria, dyskurs, codzienność [Body and identity online: Theory, discourse, everyday life]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Google Scholar
Salih, Sara
2002Judith Butler. New York: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Sedgwick, Eve Kosofsky
2005 “Męskie pragnienie homospołeczne i polityka seksualności [Male homosocial desire and the politics of sexuality],” transl. by Adam Ostolski. Krytyka Polityczna 9/101, 176–186.Google Scholar
Seidman, Steven
2012Społeczne tworzenie seksualności [The social construction of sexuality], transl. by Paweł Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
Simon, Sherry
1996Gender in Translation: Cultural Identity and the Politics of Transmission. London: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Sobolczyk, Piotr
2017Gotycyzm: modernistyczny sobowtór odmieńca [Gothicism: Queer’s modernist double]. Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki.Google Scholar
Spivak, Gayatri Chakravorty
2012Outside in the Teaching Machine. New York: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Spurlin, William J.
2014 “Queering translation.” In A Companion to Translation Studies, ed. by Sandra Bermann and Catherine Porter, 298–309. Oxford: Wiley Blackwell. DOI logoGoogle Scholar
Stępniak, Grzegorz
2017Sztuka życia inaczej: ustanawianie queerowego czasu i przestrzeni [The queer art of life: Establishing queer time and space]. Kraków: Wydawnictwo UJ.Google Scholar
Struzik, Justyna
2020 “Framing queer activism in Poland: From liberal values to solidarity.” In LGBTQ+ Activism in Central and Eastern Europe: Resistance, Representation and Identity, ed. by Radzhana Buyantueva and Maryna Shevtsova, 265–288. London: Palgrave Macmillan. DOI logoGoogle Scholar
Szcześniak, Magda
2016Normy widzialności: Tożsamość w czasach transformacji [Norms of visibility: Identity in times of transition]. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana and IKP UW.Google Scholar
Tabakowska, Elżbieta
1998 “Polish tradition.” In Routledge Encyclopedia of Translation Studies, ed. by Mona Baker, 523–532. London: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Tymoczko, Maria
2010 “Translation, resistance, activism: An overview.” In Translation, Resistance, Activism, ed. by Maria Tymoczko, 1–22. Amherst: University of Massachusetts Press.Google Scholar
Venuti, Lawrence
2008The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
von Flotow, Louise and Hala Kamal
(eds) 2020The Routledge Handbook of Translation, Feminism and Gender. New York: Rouledge. DOI logoGoogle Scholar
Warkocki, Błażej
2007Homo niewiadomo: polska proza wobec odmienności [Sex/gender unknown: Polish prose on queerness]. Warszawa: Sic!Google Scholar
2018Pamiętnik afektów z okresu dojrzewania: Gombrowicz – queer – Sedgwick [Memoir of affects from adolescence: Gombrowicz–queer–Sedgwick]. Poznań: UAM and IBL PAN.Google Scholar
Warner, Michael
2012 “Kłopotliwa normalność [The trouble with normal],” transl. by Michał Abel Pelczar. In Teorie wywrotowe: antologia przekładów, ed. by Agnieszka Gajewska, 713–730. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.Google Scholar
Weseli, Agnieszka
“Furia” 2010 “UFA to TAO.” InterAlia: A Journal of Queer Studies 51: 1–14.Google Scholar