Woorden in het vreemde-talenonderwijs

Publishing status: Available | Language: Dutch
Table of Contents
Voorwoord
3
Vocabulaire en Computer.
M. Boot
7–16
Het Verklarend Handwoordenboek als Leermiddel Voor Gevorderden: Grammaticale Informatie in Twee Engelse Edities
Chris Braecke
17–31
Kongruentie Tussen Woorden uit Verschillende Talen: Myte en Werkelijkheid
Raymond Van den Broeck
32–45
Over De Complexiteit Van Woordverwerving, Getoetst Aan Het Onderwijs Frans in Nederland
F.F.M. Blaauw-Holtzappel en A. Daams-Moussault
46–60
Words and Scenes in a Didactic Lexicon
René Dirven †
61–83
Toetsen en Beheersingleren Van Het Engelse Vocabularium op Universitair Niveau.
L.K. Engels
84–97
Tests of English Vocabulary Command for EFL Students at University Level
P.J.M. Groot en J.G. Hoekstra
98–136
'Les Faux Amis' Revisited: Adding the False Friend Dimension to a Large Dictionary Data Base by Longman (Ldoce)
Tim Hayward, Archie Michiels, Jacques Mullenders en Jacques Noel
137–144
Cherchez Les Valences
Wim Honselaar
145–157
Psycholinguistic Approaches to the Mental Lexicon.
P.T.W. Hudson
158–189
De Organisatie Van Het Lexicon Bij Bilingualen
H. Kerkman
190–196
Een Receptie-Woordenboek Voor Beginnend Leesonderwijs
A.J.A. Meijers
197–209
De Herkenbaarheid Van (Engels-Nederlandse) "Cognates" Tijdens Visuele Woordherkenning in Het Engels.
Gerard Nas
210–226
Factoren Die Het Onthouden Van Vreemdtalige Woorden Beinvloeden
Caroline Schouten-Van Parreren
227–245
Het Belang Van Taalkunde Voor de Toegepaste Taalkunde
A.G. Sciarone
246–257
Over 'Behang-Het-Zelvers' en 'Zelfbehangers': De Beheersing Van de Woord-Vormingsregels Door Dertien- en Zestienjarigen
W. Smedts
258–272
Van Basiscursus Naar "Authentieke" Tekst: Het Probleem Van De Uitbreiding Van De Woordenschat.
S. de Vriendt
273–281
Summaries
282–300
Aan dit nummer werkten mee
301–302