Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen

Volume 61 (1999)

1999.  144 pp.
Publishing status: Available | Language: Dutch
Table of Contents
Voorwoord
7–8
De Woordenschat Van Allochtone Tweede-Taalverwervers; Werk in Uitvoering
René Appel
9–19
Woordkennis Van Turkse Kinderen in de Bovenbouw Van Het Basisonderwijs: Een vergelijkend onderzoek bij één- en tweetalige Turkse leerlingen
Marianne Verhallen-van Ling, Leyla Özdemir, Evrim Yüksef en Rob Schoonen
21–33
Tweetalige Ontwikkeling in Context: Het Berbers en het Nederlands van in Nederland wonende kinderen
Yahya E-rramdani
35–47
Een Minimalistische Analyse Van Tweede-Taalverwervingsdata: Congruentie tussen het onderwerp en de persoonsvorm en de "initial state"
Sonja Terluin
49–59
Vragen of Observeren? Een onderzoek naar taalleerstrategieën in de basiseducatie
Nadia Eversteijn en Jeanne Kurvers
61–73
Negotiation of Target Language Discourse in Foreign Language Learning: Focus on Form and Meaning
Johannes Eckerth
75–83
Technisch Lezen in Het Engels (t2)
Vita Olijhoek
85–95
De Verwerving Van Morfologische Regels in Schrift (III): Over de verbuiging van bijvoeglijke naamwoorden, afgeleid van werkwoorden
Marjolein van Dort-Slijper, Gert Rijlaarsdam en Eva Breedveld
97–110
Computer Ondersteunde Vreemde-Taalverwerving op de Hogere Niveaus
Peter Groot
111–126
De Interjectie als Illocutionaire Handeling
Gerard Hofstede
127–135
Summaries
137–141
Lijst Van Auteurs
143–144