Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen

Volume 65 (2001)

2001.  144 pp.
Publishing status: Available | Language: Dutch
Table of Contents
Voorwoord
Guust Meijers, Lydius Nienhuis, Maaike Hajer en Nanette Maalman
7–8
Het Leren van Polyseme Woorden Vanuit de Kernbetekenis
Wander Lowie en Marjolijn H. Verspoor
9–21
Het Doen en Laten van NT2'ers: Een experimenteel onderzoek naar de kennis van de causale werkwoorden doen en laten bij buitenlanders
Mirjam Campo
23–30
Empirisch Onderzoek Naar de Rol Van Plaatjes in de Vocabulaireverwerving Van een Vreemde Taal
Monique Sollie
31–40
De Triggertheorie Voor Codewisseling: De oorspronkelijke en een aangepaste versie
Mirjam Broersma en Kees de Bot
41–54
Praten Zonder Stokjes: Een onderzoek naar intra-etnische taalkeuze binnen Chinese, Kantonees sprekende gezinnen in Nederland
Roel van Steensel
55–64
Skinner's Radicale Behaviorisme en het Connectionisme Een vergelijking: Met Name op het Gebied van het Leren van Verbaal Gedrag/taal
Marleen Adema
65–74
Vertaalcompetentie en Vertaaltheorie
Miranda van Dam en Jacqueline van Baardewijk-Rességuier
75–83
Language Learners Learning Independently: How Autonomous are they?
Hayo Reinders en Sara Cotterall
85–96
Talen Leren in Europa: Vorm en Functie van een Europese Taaiportfolio
Peter Broeder
97–109
Woordselectie in het Onderwijs aan Jonge kinderen
J.E.P.T. Schlichting
111–121
"Die wat Betekent Die?": Asymmetrie in betekenisonderhandeling Tussen Moedertaalsprekers en Tweede-Taalsprekers
Jeanine Deen
123–135
Summaries
137–141
Lijst van Auteurs
143–144