Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen

Volume 69 (2003)

2003.  174 pp.
Publishing status: Available | Language: Dutch
Table of Contents
Voorwoord
7–8
Een Passende Woordkeus: Het kiezen van Woorden voor Woordenschatlessen
Carry van de Guchte en Anne Vermeer
9–22
Towards Text-Based Second Language Teaching: An Argument Based on Corpus Research into Conventionalism in Language use
A. Blom
23–38
Typological Universals and Sla: The Acquisition of Expletives in Dutch as a Second Language
Josje Verhagen
39–55
Exploratief Corpusonderzoek naar Partikel-Werkwoorden en Finietheid in Eerste-taal Verwerving: Interactie Tussen Semantiek en Fmietheid in Normale en Gestoorde Taalontwikkeling
Yvonne Schotvanger
57–67
Indirecte Taalhandelingen in Nederlandse Gebarentaal: Een Kwalitatieve Studie Naar de Non-Manuele Markering van Indirecte Verzoeken in NGT
Annika Nonhebel
69–78
Remedioom als Remedie? Een Onderzoek naar de Effecten van een Remediërend Softwarepakket op de Engelse Spellingvaardigheid van Nederlandse Dyslectische en Taalzwakke Leerlingen in het Voortgezet Onderwijs
Merel Keijzer
79–89
Opnieuw Leren Horen: Een Linguïstische Benadering van een Hoortrainingsprogramma voor Cl-Patiënten
Petra Jongmans
91–103
Op weg Naar een Diagnostische Toets Leesvaardigheid Engels
Anke Hulsker
105–115
Hoe een Goed Antwoord Niet Goed Kan Zijn: Een Onderzoek naar Interactie in Individuele Hulpmomenten Tijdens de Wiskundeles
Annemarieke Hoekstra
117–129
De rol van Taal Variatie en Taalafstand in de Communicatie Tussen Zweden, Noren en Denen
Gerard Doetjes
131–142
A Stress Marker in Speech
Egon L. van den Broek
143–153
Chatten in het Onderwijs: Een Analyse van Chatgesprekken Tussen Basisschoolleerlingen en Onderwij Sassistenten
Mariken Bindels
155–165
Summaries
167–172
Lijst van Auteurs
173–174