Part of
Above and Beyond the Segments: Experimental linguistics and phonetics
Edited by Johanneke Caspers, Yiya Chen, Willemijn Heeren, Jos Pacilly, Niels O. Schiller and Ellen van Zanten
[Not in series 189] 2014
► pp. 165173
References
Blom, A
(1987) KLOPPEN S.V.P.: Onderdeel van een procedure [Please knock: Component of a procedure]. Voortgang: Jaarboek voor de Neerlandistiek, 8, 177–189.Google Scholar
Diver, W
(2012) Spheres of interaction: Linguistic analysis and literary analysis. InA. Huffman, & J. Davis(Eds.), Language: Communication and human behavior. The linguistic essays of William Diver (pp. 161–179). Leiden/Boston: Brill.Google Scholar
De Haan, S
(1992) Vul de bon in en win een reis! Over imperatieven in reclameteksten [Fill in the coupon and win a trip! Concerning imperatives in advertisements]. InE.G. Schermer-Vermeer, W.G. Klooster, & A.F. Florijn(Eds.), De kunst van de grammatica: Artikelen aangeboden aan Frida Balk-Smit Duyzentkunst bij haar afscheid als hoogleraar taalkunde van het hedendaags Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam(pp. 95–109).Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
Duinhoven, A.M
(1984) Ban de bom! Over de vorm en betekenis van de imperatief [Ban the Bomb! Concerning the form and meaning of the imperative]. De Nieuwe Taalgids, 77(2), 148–156.Google Scholar
Kirsner, R.S
(1989) Does sign-oriented linguistics have a future? On sign, text, and the falsifiability of theoretical constructs. InY. Tobin(Ed.), From sign to text: A semiotic view of communication (pp. 161–178). Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Kirsner, R.S., & Van Heuven, V
(1988) The significance of demonstrative position in Modern Dutch. Lingua, 76, 209–248. DOI logoGoogle Scholar
Ladefoged, P
(1979) The phonetic specification of the languages of the world. UCLA Working Papers in Phonetics, 31, 3–21.Google Scholar
Nuchelmans, G
(1969) Overzicht van de analytische wijsbegeerte [Survey of analytic philosophy]. Utrecht/Antwerpen: Uitgeverij Het Spectrum.Google Scholar
Proeme, H
(1984) Over de Nederlandse imperativus [Concerning the Dutch imperative]. Forum der Letteren, 25, 241–258.Google Scholar
Van Heuven, V
(1978) Spelling en lezen: Hoe tragisch zijn de werkwoordsvormen? [Spelling and reading: How tragic are the verb forms?]. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
Van Heuven, V.J., & Kirsner, R.S
(1999) Interaction of grammatical form and intonation: Two experiments on Dutch imperatives. InR. Kager, & R. van Bezooijen(Eds.), Linguistics in the Netherlands 1999 (pp. 81–96). Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar